15
02 2017
866

BNS face publică activitatea de comerț exterior

Astăzi, 15 februarie, Biroul Naţional de Statistică a anunțat că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2016 s-au cifrat la 193,9 mil. dolari SUA (cu 11,0% mai puțin față de luna precedent) și cu 18,6% mai mult comparativ cu luna decembrie 2015. Total în anul 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 2045,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2015 cu 4,0%. Conform datelor prezentate, exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1350,9 mil. dolari SUA (66,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 3,6% față de anul 2015, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 2,4%, iar reexporturile de mărfuri străine au însumat 694,4 mil. dolari SUA (34,0% din total exporturi), majorîndu-se cu 4,8% comparativ cu anul 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 22,1% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,9%. BNS adduce la cunoștință că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1 332,4 mil. dolari SUA (cu 9,4% mai mult față de anul 2015), deținînd o cotă de 65,1% în total exporturi (61,9% – în anul 2015), pe când țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,3% (25,0% - în anul 2015), ce corespunde unei valori de 414,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 15,9%, comparativ cu anul 2015. Exporturilor pe țări în anul 2016, comparativ cu anul 2015, relevă majorarea exporturilor către România (+14,9%), Bulgaria (de 2,7 ori), Germania (+8,0%), Elveția (+25,8%), Irak (+53,8%), Malaysia (de 3,3 ori), Polonia (+7,2%), Austria (+26,1%), China (de 1,7 ori), Israel (de 3,4 ori), Portugalia (de 14,9 ori), Ucraina (+8,4%), Grecia (+16,1%), Ungaria (de 2,1 ori), Macedonia (de 2,6 ori) și Myanmar (de 4,5 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 10,0%. În același timp, s-au redus livrările către Kazahstan (-77,5%), Belarus (-21,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-17,2%), Federația Rusă (-3,1%), Indonezia (-66,6%), Statele Unite ale Americii (-22,8%), Letonia (-49,8%) și Cipru (-46,7%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,4%. Potrivit BNS, în anul 2016 comparativ cu anul 2015 s-au marcat creșteri la exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (+34,0%), semințe și fructe oleaginoase (+13,6%), mobilă și părțile ei (+25,1%), fire, țesături și articole textile (+41,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,7%), vehicule rutiere (de 2,3 ori), mașini și aparate electrice (+5,7%), produse chimice organice (de 2,9 ori), articole prelucrate din metal (+36,3%), încălțăminte (+21,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+2,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+9,9%), produse lactate și ouă de păsări (+29,4%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,9%. Totodată, s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-18,8%), produse medicinale și farmaceutice (-35,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-24,8%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-21,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-39,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-9,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-33,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-60,5%), fibre textile (-79,5%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,2%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2016 au însumat 391,4 mil. dolari SUA, cu 10,7% mai mult față de luna anterioară și cu 11,0% - comparativ cu luna decembrie 2015. Din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1973,7 mil. dolari SUA (cu 1,0% mai mult față de anul 2015), deținînd o pondere de 49,1% în total importuri (49,0% - în anul 2015). Din țările CSI Importurile de mărfuri au avut o valoare de 1027,4 mil. dolari SUA (cu 0,9% mai mult decît în anul 2015), care echivalează cu o cotă de 25,6% în total importuri (25,5% – în anul 2015). Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2016, comparativ cu anul 2015 relevă creșteri la importurile din China (+7,4%), Belarus (+20,4%), Ucraina (+3,4%), Ungaria (+15,6%), Vietnam (de 1,9 ori), Polonia (+8,1%), Franța (+11,0%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+16,8%) atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,7%. Concomitent, s-a înregistrat micșorarea livrărilor din Austria (-17,6%), Israel (-60,0%), Turcia (-4,6%), Bulgaria (-15,8%), Japonia (-33,1%), Kazahstan (-71,4%) și Uzbekistan (-77,0%) care a influențat diminuarea pe total importuri cu 2,2%. În anul 2016, comparativ cu anul 2015 au sporit importurile de fire, țesături și articole textile (+20,1%), vehicule rutiere (+23,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+30,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+25,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,0 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+6,5%), articole prelucrate din metal (+8,5%), cauciuc prelucrat (+12,2%), pește, crustacee, moluște (+17,8%), piele și blană prelucrate (+21,2%), mașini și aparate de birou sau de prelucrarea automată a datelor (+25,5%), încălțăminte (+47,9%), contribuind la creșterea pe total importuri cu 4,5%. În același timp, s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-20,6%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-7,9%), legume și fructe (-18,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-11,0%), metale neferoase (-18,4%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-26,3%), fier și oțel (-9,5%), cărbune, cocs și brichete (-50,3%), atenuînd majorarea pe total importuri cu 4,4%. Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2016 a fost de 197,5 mil. dolari SUA, cu 61,8 mil. dolari SUA (+45,5%) mai mare decît cel înregistrat în luna noiembrie 2016 și cu 8,3 mil. dolari SUA (+4,4%) - comparativ cu luna decembrie 2015. Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în anul 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1975,0 mil. dolari SUA, cu 45,0 mil. dolari SUA (-2,2%) mai mic față de cel înregistrat în anul 2015. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 641,3 mil. dolari SUA (în anul 2015 – 736,7 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 613,2 mil. dolari SUA (în anul 2015 – 525,8 mil. dolari SUA). Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2016 a fost de 50,9%, față de 49,3% înregistrat în anul 2015. Conform datelor publicate, persoanele fizice au importat în anul 2016 mărfuri și produse în valoare de 87,7 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai mult față de anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal, de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (+8,6%), cărora le-au revenit 86,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.