Analitica și statistica

Conform datelor oficiale, șomajul în Moldova descrește

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2016 populația economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1193,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% (29,0 mii) față de trimestrul IV 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 96,2% ocupați și 3,8% șomeri. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților a fost puțin mai înaltă (50,7%) în comparație cu cea a femeilor (49,3%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare față de cea a populației active din mediul urban: respectiv 50,5% și 49,5%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,0%, fiind în ușoară descreștere (cu 0,9 p.p.) față de trimestrul respectiv al anului precedent (40,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaților – 42,7%, în comparație cu rata estimată pentru femei – 37,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,6% în mediul urban și 36,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,5%, iar în categoria 15-642 ani – 44,1%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 47,0%. Populaţia ocupată a constituit 1148,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,9% față de trimestrul IV 2015. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,1% bărbați și 49,9% femei), ponderea ocupării în mediul rural a fost mai mare față de cea din mediul urban (respectiv 50,9% mediul rural și 49,1% mediul urban). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 38,5%, fiind în ușoară descreștere față de trimestrul IV 2015 (39,2%). La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,6%) în comparație cu femeile ( 36,5%). În distribuţia pe medii de reşedinţă, rata de ocupare a avut valoarea 42,6% în mediul urban și 35,2% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 45,0%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 42,4% și în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 27,2%.

via | www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1116 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2017 11:08

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon