Analitica și statistica

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2015

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20151 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1339,2 mii persoane, fiind aproximativ, la nivelul anului 2014 (+ 0,8%). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 96,4% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,6%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,4%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 56,3% şi 43,7%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,8% (în tr.II 2014 - 44,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor - 47,9%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei - 42,1%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,3% în mediul urban şi 45,2% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 31,2%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) - 49,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 52,3%. Populaţia ocupată a constituit 1284,0 mii persoane, fiind practic la nivelul înregistrat în trimestrul II 2014 (+ 0,3%). Disparităţi între sexe nu au fost înregistrate, bărbaţii şi femeile deţinând ponderi egale în total ocupare (câte 50,0 la sută). În repartiţia după medii de reşedinţă, 57,2% revin localităţilor rurale şi, respectiv, 42,8% - localităţilor urbane. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 43,0%, înregistrând o creştere neînsemnată de 0,2 p.p. în comparaţie cu tr. II 2014. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (45,4%) în comparaţie cu femeile - 40,8%. În distribuţia după medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 41,6% în mediul urban şi 44,1% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 49,9%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani - 47,5% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,7%. În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 461,9 mii persoane (36,0% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul II 2014 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 7,4 mii, sau cu 1,6%. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 822,1 mii, în descreştere cu 3,5 mii sau cu 0,4% faţă de tr. II 2014. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,5% (11,4% în 2014) şi în construcţii, respectiv, 6,1% (5,2% în 2014). În sectorul servicii au activat 46,4% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 1,5 p. p. faţă de tr. II 2014. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 19,7 mii. Conform repartizării după forme de proprietate 74,7% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 25,3% - cu cea publică. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 61,5% din total. În sectorul informal au lucrat 15,9% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 37,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 16,2%, totodată 9,9% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă involuntar lucrează mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 78,4 mii, ceea ce reprezintă 6,1% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 11,5% în comparaţie cu trimestrul II 2014. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 55,1 mii persoane, fiind cu 6,7 mii mai mare faţă de tr. II 2014. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii - 64,4% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban - 65,3%. Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,1%, fiind mai mare faţă de trimestrul II a. 2014 (3,6%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 5,2%, la femei, respectiv, 3,0%. La fel, au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 6,2% şi 2,5%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 10,3%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,0%. Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 55,2% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind în uşoară scădere faţă de trimestrul respectiv al anului 2014 cu 0,4 p.p., sau cu 11,7 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Numărul persoanelor descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă dorit a constituit aproximativ 10,0 mii - faţă de 13,0 mii în 2014. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 336,1 mii persoane - faţă de 343,9 mii în 2014. Două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (66,0%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (70,7%). Anexă Note: 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Conform legislaţiei naţionale.

via | www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1749 vizualizări

Data publicării:

04 Septembrie /2015 09:28

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon