12
02 2015
906

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2014

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 20141 Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 283,0 mii de turişti, din care 189,1 mii de turişti moldoveni (66,8% din total) şi 93,9 mii de turişti străini (33,2%). Comparativ cu anul 2013 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,2%), pe seama majorării acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+45,8%), hoteluri şi moteluri (+7,6%) şi la structuri de întremare (+2,7%). Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel: În anul 2014 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 150,4 mii de turişti, sau 53,2% din numărul total de turişti cazaţi (în anul 2013 – 52,9%). Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,1%), Ucraina (11,7%), Federaţia Rusă (8,9%), Statele Unite ale Americii (6,5%), Italia (5,5%), Germania (5,0%), Turcia (3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,0%), Polonia (2,6%), Franţa (2,3%), Bulgaria (2,0%), Austria şi Israel (cîte 1,5%), Olanda (1,3%), Suedia (1,2%), Belarus (1,1%), Georgia şi Spania (cîte 1,0%). La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2014 au fost înregistrate 1514,3 mii înnoptări ale turiştilor, cu 2,4% mai mult decît în anul 2013. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (85,6%). Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel: În anul 2014 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 35,5%, inclusiv la structuri de întremare – 70,2%, tabere de vacanţă pentru elevi – 54,8%, cămine pentru vizitatori – 50,6%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 18,5%, hoteluri şi moteluri – 18,2%, pensiuni turistice şi agroturistice – 14,2%. Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.