17
11 2014
1126

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20141 Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 227,9 mii de turişti, din care 160,8 mii de turişti moldoveni (70,6% din total) şi 67,0 mii de turişti străini (29,4%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+3,5%), pe seama majorării acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+51,5%), hoteluri şi moteluri (+4,7%) şi la structuri de întremare (+3,6%). Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2014 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 114,0 mii de turişti, sau 50,0% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-septembrie 2013 – 49,8%). Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,1%), Ucraina (11,0%), Federaţia Rusă (9,0%), Statele Unite ale Americii (7,0%), Italia (5,5%), Germania (4,9%), Turcia (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,0%), Polonia (2,6%), Franţa (2,4%), Bulgaria (2,2%), Israel (1,7%), Austria (1,5%), Olanda (1,4%), Suedia (1,2%), Georgia, Spania şi Grecia (cîte 1,0%), Belarus şi Republica Cehă (cîte 0,9%). La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014 au fost înregistrate 1258,1 mii înnoptări ale turiştilor, cu 1,3% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2013. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (87,7%). Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2014 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 36,6%, inclusiv la structuri de întremare – 67,0%, tabere de vacanţă pentru elevi – 55,2%, cămine pentru vizitatori – 49,3%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 21,7%, hoteluri şi moteluri – 17,6%, pensiuni turistice şi agroturistice – 16,4%. Notă: 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.