Analitica și statistica

Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2014

Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2014* Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul III 2014, Produsul intern brut, pe seria brută, a înregistrat o creştere cu 5,9% faţă de trimestrul III 2013; pe seria ajustată sezonier creşterea a constituit 5,7%. Comparativ cu trimestrul II 2014 Produsul intern brut, pe serie ajustată sezonier, a fost, în termeni reali, mai mare cu 3,6%. În urma revizuirii seriei ajustate sezonier, Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2014 cu 0,8% faţă de trimestrul IV 2013 şi a crescut în trimestrul II 2014 cu 2,4% faţă de trimestrul I 2014.

Evoluția Produsului intern brut

În primele nouă luni ale anului 2014, Produsul intern brut, pe serie brută, a cifrat 81722 mil. lei, preţuri curente de piaţă şi a crescut, comparativ cu acelaşi interval al anului 2013 cu 4,7% (anexele 1 şi 2). Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat, în ianuarie-septembrie curent, cu 6,8% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, influenţând pozitiv (+1,7%) evoluţia Produsului intern brut. Valoarea adăugată brută produsă în agricultură, economia vânatului, silvicultură, pescuit, piscicultură şi industrie a depăşit realizările perioadei respective a anului precedent respectiv cu 8,2% şi 5,6%. Contribuţia sectorului de bunuri la formarea Produsului intern brut a constituit în perioada de referinţă 26,7%. Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 4,8%, contribuind la sporirea Produsului intern brut cu 2,8%. Valoarea adăugată brută din construcţii a crescut cu 11,4%, urmată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (+6,2%), transporturi şi comunicaţii (+4,5%) şi „alte activităţi de servicii” (+3,5%). Din „alte activităşi de servicii” majorări s-au produs pentru activităţile hoteluri şi restaurante (+3,8%), activităţi financiare (+5,7%), tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor (+6,2%) şi alte activităţi de servicii colective, sociale, personale şi servicii acordate gospodăriilor particulare de către personalul angajat (+12,1%). Creşteri uşoare ale valorii adăugate brute s-au înregistrat pentru administraţia publică (+0,6%) şi sănătate şi asistenţă socială (+0,8%). Reducere a valorii adăugate brute s-a produs în învăţământ (-2,7%). Contribuţia sectorului de servicii la formarea Produsului intern brut a constituit în perioada de referinţă 59,9%. O contribuţie pozitivă asupra creşterii Produsului intern brut au avut-o impozitele pe produse (+0,3%), a căror pondere la formarea Produsului intern brut a fost de 15,7% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 1,6%. Consumul final a fost în creştere cu 1,9% în raport cu perioada respectivă a anului precedent, influenţând pozitiv (+2,1%) sporul Produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea cu 2,3% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a depăşit cu 9,4% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind în perioada de referinţă cu 24,2% la formarea Produsului intern brut şi cu 2,1% la creşterea acestuia. Exporturile de bunuri şi servicii s-au majorat cu 3,2%, atunci când importurile de bunuri şi servicii s-au diminuat cu 0,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Anexe: Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-septembrie 2014 Notă: * Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1569 vizualizări

Data publicării:

15 Decembrie /2014 14:24

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

PIB | Biroul Național de Statistică | industrie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon