21
03 2017
3654

Salariul mediu lunar pe economie în anul 2016 - 5084,0 lei

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familei a publicat în Monitorul Oficial, nr 78-84 din 17 martie curent informaţia cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie, realizat în anul 2016. Potrivit informaţiei, salariul mediu lunar a constituit 5084,0 lei. Informaţia a fost publicată în conformitate cu prevederile Legii privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări sale sănătăţii în timpul obligaţiilor de serviciu şi ale Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Menţionăm că salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2016 a fost propus în sumă de 5050 lei. Această sumă a fost stabilită în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2018. În acelaşi timp, reamintim că pentru anul 2015 salariul mediu lunar pe economie prognozat a constituit 4500 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.