13
07 2018
681

Sporul producţiei industriale a depăşit 8%

Ministerul Economiei şi Infrastructurii comunică că extinderea activității Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiționale în domeniul industriei automotive, lărgirea și diversificarea piețelor de desfacere la export în rezultatul valorificării oportunităților oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut, precum și sporirea cererii interne și externe față de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creșterea industriei cu 8,1% în perioada ianuarie-mai 2018 față de aceeași perioadă a anului precedent. Industria prelucrătoare, care produce circa 82% din bunurile industriale, a avut cea mai mare contribuție la creșterea industriei (+7,1 p.p. din 8,1%), înregistrând un spor de 9,4%. MEI a constatat că industria automotive devine o ramură tot mai importantă pentru economia națională, generând constant locuri noi de muncă, salarii decente și producție pentru exporturi. Expansiunea acestor industrii este legată de dezvoltarea proiectelor investiționale din cadrul ZEL, lansate de investitorii străini în anul trecut (proiectul companiei japoneze Sumitomo, lansat la Orhei, extinderea companiilor germane Draexlmaier la Cahul și Coroplast la Căușeni etc.). Conform datelor de la sfârșitul anului 2017, în ZEL erau create circa 12 mii de locuri de muncă, salariu mediu constituia circa 8300 lei, iar cota producției industriale fabricate în total exporturi era de circa 24%. Industria alimentară a contribuit la creșterea industriei cu 2,4%. În ianuarie-mai 2018 aceasta s-a majorat cu 12%, fiind susținută de evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea produselor de brutărie (+6,4%), prelucrarea și conservarea peștelui (+49%). Producerea sticlei a influențat creșterea volumului producției industriale cu 1,1% la IPI. Per total, această industrie a crescut cu circa 47%, fiind stimulată de majorarea volumului producției livrate peste hotare: cifra de afaceri la export a crescut cu 46%. Industria textilă, producerea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte au un potențial important și au contribuit la creșterea producției industriale în primele 5 luni cu 2,1. Astfel, fabricarea textilelor a crescut cu 19%, a articolelor de îmbrăcăminte - cu 7,2%, iar a încălțămintei – cu 21%. Acestea sunt industriile care exportă circa 80% din volumul de producție. Industria extractivă în primele luni ale anului a fost influenţată de factorii sezonieri şi meteorologici, dar şi stagnarea în industria construcţiilor. După creșterea volumului de producere cu 30%-40% din ianuarie-februarie, a urmat descreşterea ce variază între 1,1%-14%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.