30
03 2021
400

Stimată echipă a Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”!

Stimată echipă a Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”


Cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, Serviciul Fiscal de Stat Vă adresează sincere felicitări și urări de bine, continuitate în realizarea obiectivelor propuse, rezistență și eficacitate în acumularea unei experiențe de succes. În această perioadă, revista a reușit să promoveze civismul fiscal, precum și să stabilească relații de cooperare cu cititorii.

Articolele realizate scot în evidență cele mai actuale subiecte din domeniul evidenţei contabile, al administrării, managementului financiar, în acest mod cucerind încrederea și loialitatea abonaţilor. Apreciem aportul considerabil al P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” în menţinerea standardelor ridicate de profesionalism. Exprimăm gratitudine și profundă recunoștință pentru efortul depus întru promovarea și asigurarea necesității societății de informaţii fiscale complete, diseminarea informațiilor detaliate privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile și proiectele sale, metodele și mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale, sistematizarea practicii fiscale și ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Cu această ocazie, Vă mulțumim pentru parteneriatul de succes, gradul înalt de profesionalism, responsabilitate, dedicație și devotament domeniului fiscal și financiar al Republicii Moldova, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale.

Serviciul Fiscal de Stat reiterează deschiderea sa spre o colaborare fructuoasă în continuare, exprimând convingerea că doar prin eforturi conjugate va fi atins obiectivul comun de a crea condiții pentru contribuabili în scopul conformării și respectării legislației, aplicării uniforme a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor, simplificarea și dezvoltarea continuă a procedurilor de administrare fiscală. Realizarea acestui ansamblu de obiective depinde nu numai de voința și cadrul legislativ adoptat, dar impune și un efort multidimensional al funcționarilor Serviciului Fiscal de Stat și al societății per ansamblu pentru optimizarea continuă a procesului de administrare fiscală.

 

Apreciem aportul considerabil al publicației în menținerea standardelor ridicate de profesionalism și adresăm, cu o deosebită plăcere, cele mai calde felicitări însoțite de urări de bine, recunoștință pentru activitatea consecventă, plină de abnegație și sârguință întregii redacții.  


Cu deosebită considerație,

Serghei PUȘCUȚA

Director al Serviciului Fiscal de Stat

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.