24
11 2017
2880

Vitalie Coceban: Lăsăm să ne aprecieze alţii

Suntem deja obişnuiţi cu dreptul de a accesa orice informaţie sau serviciu, să prezentăm un raport sau să efectuăm o achitare la orice oră, în orice zi, indiferent de locul aflării. Şi rare ori ne punem întrebarea CINE stă în spatele click-ului, atât de simplu şi comod şi CUM este asigurată posibilitatea de a obţine exact ceea de ce ai nevoie cu maximă politeţe. Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este una din instituţiile care asigură dezvoltarea și funcționalitatea multor sisteme informaţionale și servicii electronice dedicate cetățenilor și agenților economici din ţara noastră. Astăzi, la aniversarea de nouă ani de activitate a întreprinderii, am decis să discutăm cu administratorul, dl Vitalie Coceban. - În ultimii ani ţara noastră a cunoscut multe istorii de succes, de stagnare şi nu mai puţine eşecuri. Astăzi, la nouă ani de activitate, în ce categorie se regăseşte Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”? - În opinia mea, nu este corect să ne dăm apreciere. Sunt ferm convins, că acest drept îl au cei care zi de zi utilizează produsele noastre, serviciile electronice sau interacționează cu specialiștii întreprinderii. Acum nouă ani, prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” şi absorbţia Direcţiei tehnologii informaţionale şi Direcţiei prelucrarea informaţiei din cadrul SFS, a fost creată Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”. Pe parcursul activităţii întreprinderea a fost în creştere permanentă, fapt demonstrat prin lansarea produselor şi serviciilor noi, puse atât în serviciul statului, cât şi al persoanelor fizice şi juridice. În prezent „Fiscservinform” asigură administrarea și întreținerea sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor tip server, a bazelor şi fluxurilor de date la nivel central, a arhitecturii centrului informațional de date, a rețelelor telecomunicaționale şi echipamentelor de birou, precum şi a securității informaționale a Sistemului informational de Management Fiscal din Republica Moldova. Printre cele mai importante servicii electronice prestate care au facilitat interacțiunea dintre Serviciul Fiscal de Stat și contribuabili: se numără: „Declarația electronică”, „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „Colectarea informațiilor din surse indirecte”, „Impozitul pe avere”, „e-Cerere”, „Diseminare mesaje”, „Dosarul electronic al contribuabilului”, „Declarația precompletată” , „Contul curent”, „Anticamera on-line”, „Documente fiscale interne” etc. Înafara sistemului informațional fiscal, întreprinderea noastră a elaborat pentru Ministerul Agriculturii sistemul de schimb de date între registrul agricol cu cel fiscal, utilizat de instituţiile vizate în scopul simplificării colectării actelor necesare producătorilor agricoli ce apelează la programele de subventionare. E-Extras, utilizat de Camera Înregistrării de Stat, de asemenea este produsul nostru. Multe componente de raportare online pentru întreprinderile de stat au fost elaborate de „Fiscservinform”, la comanda Ministerului Finanţelor. Să nu iutăm şi de contribuţia pe care am adus-o la elaborarea şi implementarea soluției digitale pentru raționalizarea interacțiunii dintre instituțiile de stat „MConnect". Dispunem de un Centru de instruire, în cadrul căruia formatori profesionişti, cu experienţă în domeniul serviciilor electronice ţin cursuri de instruire pentru contribuabili, fiscalişti, dar şi pentru angajaţii nostri, care sunt în formare professională continuă. De asemenea, considerăm un succes lansarea Centrului de apel, un suport în prestarea serviciilor de consultanţă, pentru că, în viziunea noastră, fiecare trebuie să ştie, că pe de cealaltă parte a monitorului există operatori și specialiști IT instruiți, care poate să te ajute. Activitatea call-centrului este apreciată şi de alte instituţii. Exemplu poate fi contractarea Centrului de apel de către Comisia electorală centrală pentru consultanţa cetăţenilor în cadrul scrutinelor centrale şi locale. Din cele mai recente pot indica contractarea unui studiu al pieţei de către un agent economic internațional, ce pretinde la obţinerea statutului de operator de furnizare a tichetelor de masă. - Întreprinderea care o conduceţi declară drept misiune eficientizarea administrării fiscale prin dezvoltarea continuă a sistemului informaţional fiscal, capabil să ofere servicii electronice moderne contribuabililor în interacţiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat şi integrarea acestui sistem în infrastructura de servicii guvernării electronice. Reuşiţi? - Iarăşi mă voi baza doar pe exemple. Am început cu declaraţia electronica în anul 2008, continuarea fiind elaborarea soluţiilor de acces, prin www.servicii.fisc.md, la informaţia din fişa personală a contribuabilului, descărcarea formularelor pentru depunerea declaraţiilor, aplicaţia contul curent al contribuabilului, achitarea impozitelor online, cadastrul fiscal, calendarul fiscal şi multe alte aplicaţii. Suntem convinţi, că contribuabilii apreciază munca noastră. Dezvoltarea de soluții este un proces continuu, în care întotdeauna este loc de îmbunătățire. Mai ales că permanent se schimbă tehnologiile, legislația și, nu în ultimul rând, cerințele societății moderne. Pot afirma cu certitudine că întreprinderea a reușit să stabilească o rată ridicată de dezvoltare a sistemelor IT în serviciul fiscal și a serviciilor electronice pentru contribuabili. Până în prezent, am dezvoltat și gestionăm circa 53 de soluții software și hardware din cadrul celui mai complicat sistem din Republica Moldova, care oferă o varietate de servicii electronice fiscale contribuabililor și inspectorilor fiscali, - prin intermediul platformei unice integrate a Serviciului Fiscal de Stat. Incontestabil, pe calitatea platformei informaționale este axată echipa de ingineri şi programatori care asigură funcţionalitatea permanentă şi activitatea neîntreruptă a serviciilor, reţelelor, dezvoltă şi modernizează infrastructura echipamentelor, adaptează permanent soluţiile la modificările legislative noi. - Raportarea unificată, despre care se vorbeşte de mai mult timp, trezeşte incertitudini contabililor. Aveţi şansa să-i calmaţi, prin intermediul publicaţiei noastre. Pentru prima data un raport în format electronic a fost prezentat fiscului încă în anul 2008. Atunci de asemenea apăreau multe întrebări, care, însă, au fost depăşite cu succes. Dacă facem o retrospectivă, tot în 2008 am înaintat propunerea de unificare a raportării, însă ideea nu a fost susţinută. Pe parcursul anilor au fost implementate sisteme de raportare electronica de diferite instituţii - personal le-aş numi “insulare”, deoarece, fiind prezentate diferitor structuri, în termini diferiţi, conţineau de multe ori aceeaşi informaţie. Oricum, în timp, s-a ajuns la concluzia de necesitate a unificării acestor rapoarte pe o platforma unică. La decizia Guvernului și Serviciului Fiscal de Stat, „Fiscsesrvinform” a inițiat, în anul 2017, implementarea acestui proiect care va putea fi accesat din 1 ianuarie 2018. Vă asigur că acest produs, Gişeul Unic de Raportare, va avea o interfaţă clară, simplă pentru navigare va conţine toate elementele necesare pentru contribuabil – de la explicaţia cum şi de unde poţi obţine o semnătură electronica, cum să te autentifici, să accesezi şi să îndeplineşti un raport până la un calendar cu indicarea datelor de prezentare a raportului. Scopul final al implementării acetei platforme este, pe viitor, după încorporarea tuturor rapoartelor existente, să efectuăm o analiză profundă a acestora şi să excludem dublările, evitând irosirea resurselor umane şi financiare ale statului şi contribuabililor. - În present se discută proiectul de creare a Centrului de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale… Ideea mi se pare bună. În istoria ţării noastre a existat o perioada când era necesară crearea serviciilor IT ca structuri separate - întreprinderi de stat, în sarcina cărora a fost pusă oferirea soliţiilor informaţionale pentru Ministerul Finanţelor, fisc şi vamă. În prezent, în scopul optimizării, este propusă formarea Instituţiei Publice „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”, în subordinea Ministerului Finanțelor. E important în acest proces ca experienţa şi competenţa acumulate de fiecare întreprindere să fie apreciată la justa valoare, că să nu aruncăm, în pripă, odată cu apa şi copilul din scăldătoare. Analizând proiectul, am venit cu propunerea ca fiecare parte a procesului de reorganizare să perfecteze un document amplu, cu includerea proiectelor deja implementate şi a celor în proces de realizare, cu propuneri concrete privind viitoarea structură, competenţă şi responsabilitate, luând în calcul aspectele ce au apărut în cadrul reorganizării altor instituţii. E binevenit să intrăm în anul reformei şi să o realizăm fără blocaj, echilibrat şi, cel mai important, calitativ. De asemenea, trebuie să conştientizăm că instituţiile au valoare atât timp cât acestea dispun de specialişti calificaţi, cointeresaţi şi devotaţi. Astăzi ar fi necesar să venim în faţa acestor oameni şi să le spunem, că, indiferent de faptul cum se va numi instituţia şi cine va sta la conducerea acesteia, statul are nevoie de ei. - Care este opinia Dvs despre intenţia statutlui de a crea în Moldova condiţii pentru ca ţara să devină un hub regional în domeniul IT? Facilităţile pentru parcurile IT în Moldova nu pun întreprinderile de stat din acelaşi domeniu în condiţii nefavorabile? Mai întâi de toate, condiţiile de activitate în aceste parcuri este ca 70% din produsul companiei să fie destinat exportului. Statul consideră că acest potential există şi el trebuie valorificat, partenerii externi susţin initiativa, la fel ca şi primele 15 companii, care au depus cererea de creare a primului parc de acest gen. Suplimentar, nimeni nu a spus că întreprinderile de stat nu pot deveni rezidente ale parcurilor IT. - La începutul activităţii Dvs consideraţi că administrarea fiscală calitativă reprezintă situaţia când statul corect, în termenii stabiliţi cu eforturi minime colectează impozitele, fără aplicarea măsurilor de constrângere, în condiţii transparente, clare şi legale. Rămâneţi pe aceleaşi poziţii? Aceste principii vor rămâne neschimbate. Cu toate acestea, pe parcursul activităţii am ajuns la concluzia că în cazul calculării şi colectării impozitelor ar fi bine să excludem factorul uman, oferind această funcţie sistemelor informaţionale. Ca cetăţean, mi-aş dori ca statul să-mi ofere dreptul şi posibilitatea de a obţine informaţia cu privire la utilizarea impozitelor achitate de mine, transparenţa ar fi şi un element de educare a contribuabililor. De asemenea, crearea unor fonduri private de asigurare medicală şi de pensii, unde aşi putea transfera o parte din contribuţiile calculate, m-ar face să cred că am nu doar obligaţiuni, dar şi opțiuni. - Şi, în final, pentru că suntem la aniversarea Întreprinderii de Stat “Fiscservinform”, ce sunt aceşti nouă ani personal pentru Dvs.? Împreună cu întreprinderea şi specialiştii nostri, am crescut şi m-am format profesional. Rezultatele demonstrează că toate activităţile realizate au fost corecte, că eforturile nu au fost depuse înzădar. Sunt recunoscător echipei cu care am onoarea să trec şi clipe grele, şi clipe de victorie. Vreau să felicit Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” cu aniversarea şi să amintesc tuturor angajaţilor că profesionalismul şi experienţa lor sunt cel mai mare capital, care l-am acumulat de-a lungul acestor ani. - La multi ani, „Fiscservinform”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.