Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Lilia Bucicovschi

Redactor Web al Publicației Periodice «Monitorul Fiscal FISC.MD»
14
11 2018
2168

Ion Chicu: „Reforma fiscală va scoate salariile din plic”

Pachetul de legi pro-business pentru unii este o evoluție firească și multașteptată, pentru alții – o revoluție. Indiferent de aprecieri, avem o nouă realitate, căreia trebuie să ne conformăm. Despre provocări și reticență, creșterea economică și baza fiscală, așteptările mediului de afaceri și ale guvernării am discutat cu secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu.

Dle Chicu, care au fost cele mai mari provocări pentru Dumneavoastră, la revenirea în cadrul Ministerului Finanțelor în calitatea de secretar general de stat?
Detalii
29
01 2018
3893

Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este mediatizată de Publicaţia Periodică “Monitorul Fiscal FISC.md” zi de zi. Cititorii noştri au posibilitatea să ia cunoştinţă cu materialele ce reflectă poziţia oficială a autorităţii, cu documente emise de SFS, cu proiecte de legi, date statistice, campanii de informare şi conformare, comunicatele de presă ale instituţiei, astfel că persoanele interesate cunosc ritmul pulsului SFS.

Cu toate acestea, nu am ezitat să adresăm întrebările, tradiţionale la început de an, directorului Serviciului Fiscal de Stat, dlui Serghei Puşcuţa.

Detalii
28
12 2017
3123

Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor

Incontestabil, orice problemă poate fi rezolvată sau chiar prevenită prin intermediul unui dialog, când părţile sunt gată să audă şi să fie auzite, să accepte poziţia argumentată a interlocutorului, să avanseze și, uneori, să cedeze. În Republica Moldova o platformă de dialog deschis şi eficient este Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, care oferă posibilitate reprezentanţilor instituţiilor de stat, mediului de afaceri şi celui academic să găsească soluţii pentru depăşirea problemelor.

Despre realizări şi planuri am discutat cu Ion Lupan, Şeful Secretariatului Consiliului Economic.

Detalii
24
11 2017
2865

Vitalie Coceban: Lăsăm să ne aprecieze alţii

Suntem deja obişnuiţi cu dreptul de a accesa orice informaţie sau serviciu, să prezentăm un raport sau să efectuăm o achitare la orice oră, în orice zi, indiferent de locul aflării. Şi rare ori ne punem întrebarea CINE stă în spatele click-ului, atât de simplu şi comod şi CUM este asigurată posibilitatea de a obţine exact ceea de ce ai nevoie cu maximă politeţe.

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este una din instituţiile care asigură dezvoltarea și funcționalitatea multor sisteme informaţionale și servicii electronice dedicate cetățenilor și agenților economici din ţara noastră. Astăzi, la aniversarea de nouă ani de activitate a întreprinderii, am decis să discutăm cu administratorul, dl Vitalie Coceban
.

Detalii
07
11 2017
1625

Problemele pieţei muncii vor fi soluţionate de Observator

În RM a fost lansată activitatea celui de al VI Grup de lucru al Consiliului economic pe lângă Prim-ministru. De acestă data efortul este depus pentru dezvoltarea pieţei muncii prin crearea, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a Observatorului acestei pieţi.
Detalii
23
10 2017
679

Economie, finanţe, impozite: sinteza săptămânii 16-21 octombrie

— Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor TVA, dar și cele ca nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea livrărilor impozabile cu TVA și a celor neimpozabile. 
Detalii
30
09 2017
880

Экономика, налоги, финансы: 25-30 сентября

— Правительство одобрило законопроект об аудите финансовых ситуаций, который заменит действующий сегодня Закон об аудиторской деятельности. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с европейским.

Detalii
25
09 2017
1555

Презумпция невиновности бизнесмена

Именно этот принцип, один из предусмотренных Законом № 131 о государственном контроле предпринимательской деятельности от 8 июня 2012 г. (далее – Закон №131), должен стать главенствующим при проведении проверок контролирующими органами деятельности экономических субъектов.

Вопрос реформы системы санкций и, соответственно, соразмерности ответственности за экономические правонарушения был поднят Экономическим советом при премьер-министре и обсуждался на заседании рабочей группы 22 сентября текущего года.
Detalii
11
09 2017
800

Кому нужны квалифицированные рабочие?

Экономический совет при премьер-министре продолжает продвижение дуального образования в Молдове.  При этом прилагаются все усилия для того, чтобы принимаемые законодательные акты учитывали интересы всех участников процессаучеников, профессиональных школ, работодателей и, естественно, государства.
Detalii