Prețurile de transfer

Cadrul secundar legislativ privind implementarea prețurilor de transfer în Republica Moldova

Începând cu 1 ianuarie 2024,  în legislația fiscală națională va fi aplicat principiul prețurilor de transfer. În acest context, autoritățile sunt implicate în elaborarea și promovarea cadrului normativ secundar privind implementarea prețurilor de transfer în Republica Moldova.

Astăzi, 22 septembrie 2023, Ministerul Finanțelor a organizat o ședința a Grupului de lucru nr.2 „Implementarea conceptului prețurilor de transfer” în cadrul căruia au fost discutate prevederile proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer (proiectul Regulamentului).

Ce va aduce noul Ordin?
Proiectul de Ordin prezentat vine cu mai multe detalii privind modul în care urmează să fie implementată legislația privind prețuri de transfer în Republica Moldova.
Astfel, în Ordin se regăsesc următoarele informații:
• noțiuni specifice, cum ar fi: cuartila inferioară, cuartila superioară și valoarea mediană;
• detalii privind analiza de comparabilitate, care cuprinde analiza funcțională, analiza riscurilor asumate, analiza circumstanțelor economice;
• explicarea metodelor de stabilire a prețurilor de transfer și anume: metoda comparării prețurilor; metoda prețului de revânzare; metoda cost plus; metoda marjei tranzacționale nete; metoda împărțirii profitului; orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer;
• detalii privind condițiile efectuării ajustărilor benevole a prețurilor de transfer;
• modul în care va fi efectuată verificarea tranzacțiilor controlate în vederea stabilirii dacă a fost  respectat principiului lungimii brațului;
• conținutul dosarului local privind prețurile de transfer;
• procedura pentru eliminarea dublei impuneri;
• formularele de prezentare a informației și instrucțiuni pentru completarea acestora
• indicatorii economico-financiari de profitabilitate utilizați pentru stabilirea marjelor de comparabilitate.

Conținutul dosarului de prețuri de transfer
Ordinul stabilește și o lista specifică a informațiilor ce trebuie să fie incluse în dosarul local privind prețurile de transfer, care urmează a fi pregătit de către companiile din Moldova. Astfel, dosarul urmează să includă următoarele informații:
• Informații despre contribuabil și anume:
o structura organizatorică, juridică și operațională a contribuabilului;
o lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente și datele de identificare ale acestora, localizarea geografică a persoanelor afiliate;
o precizarea relațiilor de afiliere directe și indirecte ale contribuabilului vizați în tranzacții, cu evidențierea schimbărilor intervenite.
• Descrierea generală a activității contribuabilului, inclusiv:
o strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri;
o prezentarea principalelor piețe de desfacere pentru livrările efectuate;
o descrierea activității de cercetare/dezvoltare a contribuabilului (dacă este cazul);
• Detalii privind concurenții principali ai contribuabilului
• Descrierea tranzacțiilor derulate de către contribuabil cu fiecare persoană afiliată și a contextului în care se derulează acestea, inclusiv:
o descrierea obiectului tranzacțiilor (caracteristicile fizice, calitatea, țara de origine și producătorului, prezența unei mărci comerciale, etc.)
o descrierea tranzacțiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor;
o descrierea tranzacțiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea  alocării a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ și definitoriu la crearea de valoare adăugată;
o descrierea tranzacțiilor ce vizează aranjamente de contribuții la cost;
• Detaliile privind valorile plăților și a încasărilor aferente tranzacțiilor controlate;
• Copii ale tuturor contractelor aferente tranzacțiilor controlate încheiate de către contribuabilul;
• Analiza funcțională și analiza de comparabilitate detaliată pentru tranzacțiile controlate, inclusiv descrierea motivelor în cazul realizării analizei pe mai mulți ani (dacă este cazul).
• Descrierea metodei de stabilire a prețurilor de transfer pentru fiecare tranzacție și argumentarea criteriilor de selecție a acesteia (în cazul metodelor de stabilire a prețurilor de transfer ce presupun selectarea părții testate, urmează a fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia);
• Descrierea tranzacțiilor necontrolate comparabile selectate și informații despre indicatorii economico-financiari de profitabilitate sau marja/rezultatul/prețul tranzacțiilor relevanți ai companiilor independente pe care se bazează analiza prețurilor de transfer (inclusiv o descriere a metodologiei de căutare a comparabilelor și sursa acestor informații);
• Calculul intervalului de prețuri comparabile;
• Descrierea oricăror ajustări de comparabilitate efectuate și indicarea ajustărilor efectuate asupra rezultatelor părții testate și/sau asupra tranzacțiilor necontrolate comparabile;
• Descrierea motivelor pentru care s-a concluzionat că prețurile tranzacțiilor relevante au fost stabilite la lungime de braț.


Formularul Informației privind prețuri de transfer
Ordinul conține formularul, precum și instrucțiunea de completare a Informației privind prețuri de transfer, prevăzute de art. 22619 din Codul Fiscal (aplicabil începând cu 1 ianuarie 2024).
Informația urmează să conțină următoarele detalii:
- Tabelul principal care va totaliza detaliile agregate privind tranzacțiile derulate pe parcursul perioadei fiscale cu persoanele afiliate;
- Anexa care va conține detaliile privind relația de afiliere pentru fiecare persoana afiliată inclusă în tabelul principal;
- Anexa care va conține detaliile privind tranzacțiile desfășurate cu fiecare persoană afiliată pe parcursul perioadei fiscale (de exemplu, natura tranzacției, valoarea anuală a tranzacției, metoda de preturi de transfer aplicată, partea testată, etc.).

Precizări importante aduse de Ordin
De asemenea, Ordinul aduce anumite clarificări și precizări cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului 112 din Codul fiscal (aplicabil începând cu 1 ianuarie 2024). Printre cele mai importante aspecte menționăm:

- Stabilirea unui prag minim de 1.000.000 MDL pentru tranzacțiile derulate cu persoanele afiliate care urmează a fi documentate în dosarul prețurilor de transfer;
- Verificarea inițială a tranzacțiilor controlate în vederea stabilirii dacă a fost sau nu respectat principiul lungimii brațului va fi efectuată prin inițierea unei verificări preliminare și daca va fi cazul, printr-un control fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat;
- La realizarea analizei de comparabilitate urmează a fi ținut cont de criteriul geografic a pieței unde părțile afiliate își derulează tranzacțiile/activitatea;
- Ajustarea prețurilor de transfer în tranzacțiile cu afiliații nu vor fi permise, dacă unul din afiliați este supus unui control

fiscal privind verificarea corectitudinii în stabilirea prețului de transfer conform principiului lungimii brațului.

 

Reamintim, potrivit prevederilor Capitolului 112 din Codul fiscal, obligația de întocmire a dosarului prețurilor de transfer revine contribuabililor care desfășoară tranzacții cu persoanele afiliate, a căror valoare anuală agregată a tranzacțiilor este mai mare sau egală cu 20.000.000 MDL. Însă, contribuabilii care nu au obligația întocmirii și prezentării dosarului prețurilor de transfer, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, vor fi obligați să prezinte anumite informații despre activitatea economică cu persoanele afiliate.

 

Proiectul Regulamentului urmează a fi expus de către Ministerul Finanțelor pentru consultări publice în următoarele zile. Astfel, persoanele interesate vor putea transmite propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea proiectului Regulamentului.

 

 Totodată, pe platforma Grupului de lucru nr.2 „Implementarea conceptului prețurilor de transfer”urmează a fi organizate o serie de ședințe tehnice, unde vor fi discutate suplimentar prevederile Regulamentului și propunerile de modificare. 

 

În același timp, autoritățile planifică și organizarea unor instruiri privind implementarea principiului prețurilor de transfer, pentru a oferi suport subiecților ce urmează să aplice noul concept.

 

Mai multe detalii despre prețul de transfer vedeți aici.

 

Autorii:

Anastasia Dereveanchina, Senior Manager, PwC Romania și Moldova

Cătălina Tretiacov, Associate, PwC Romania și Moldova 

 

 

 

Anastasia Dereveanchina

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2058 vizualizări

Data publicării:

22 Septembrie /2023 19:28

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

preturi de transfer

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon