Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Alexandru Munteanu

— manager în Departamentul Servicii Juridice, PwC Moldova
30
05 2013
2009

Alexandru Munteanu: Principiul interpretării dubiilor în favoarea contribuabilului: unele aspecte naţionale şi internaţionale

În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Codul Fiscal, toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, urmează a fi interpretate în favoarea contribuabilului. Astfel, în Republica Moldova este legiferat principiul „in dubio contra fiscum”, menit să protejeze contribuabilul de eventualele îndoieli sau ambiguităţi ale normelor fiscale. În continuare, vom aborda unele aspecte de ordin naţional şi internaţional ale acestui principiu.
Detalii
21
05 2013
1836

Светлана Чебан, Александру Мунтяну: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Компания PwC приветствует открытость налоговых органов и Министерства финансов к конструктивным реформам в части налогового администрирования, а также в получении от бизнес — сообщества рекомендаций относительно его дальнейшего совершенствования.
Исходя из приоритетных задач Государственной налоговой службы (ГНС) в среднесрочной перспективе, особое внимание уделяется совершенствованию процедур по самостоятельному и добровольному исчислению и своевременной уплате налогов и сборов со стороны налогоплательщиков.
Detalii
17
11 2011
2595

Sergiu Dumitrașco şi Alexandru Munteanu: "Principiul evitării dublei impuneri – concept şi practici"

Impozitele şi taxele reprezintă principala sursă de venituri a unui stat, utilizate pentru finanţarea activităţilor social-economice şi pentru a menţine statalitatea. Reprezentînd un element indispensabil de constituire a unui stat, impozitele au început să fie colectate şi percepute odată cu apariţia primelor formaţiuni statale.

De atunci, metodele de impunere şi colectare a impozitelor, precum şi rolul şi impactul acestora în viaţa social-economică, au evaluat diferit de la un teritoriu la altul. Totuşi, o trăsătura comună aplicabilă oricărui sistem fiscal este colectarea impozitelor de pe un spaţiu geografic definit, de la anumiţi plătitori, într-o perioadă definită de timp şi conform anumitor principii.

Detalii
14
07 2011
1424

Светлана Чебан и Александру Мунтяну: "Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году"

Еще в 1904 году Оливер Уэнделл Холмс, судья Верховного суда США, утверждал, что «Налоги являются ценой, которую мы платим за возможность жить в цивилизации». Ввиду эффектов экономического кризиса, налоговые администрации ряда стран пересмотрели внутреннее налоговое законодательство путем введения некоторых мер, направленных на увеличение поступлений в бюджеты данных государств, в то время как другие страны предприняли усилия по стимулированию экономического роста.
Detalii