Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Andrei Mardari — auditor
06
04 2022
413

Asigurarea socială a refugiaților din Ucraina

Întreprinderea a încheiat contract individual de muncă (CIM) cu o persoană fizică în calitate de refugiat din Ucraina. Este necesar de achitat contribuții pentru această categorie de angajați şi cum urmează a fi indicați în Darea de seamă IPC21. Urmează a fi declarate aceste persoane şi în Informația IRM19?


 Potrivit informației oferite de către Agenția Servicii Publice, persoanele refugiate din Ucraina, care se vor afla pe
Detalii

01
02 2022
650

Dreptul la indemnizația de incapacitate temporară de muncă confirmată prin certificatul medical eliberat în stânga Nistrului

Unul din angajaţii întreprinderii noastre are viza de  reședință pe teritoriul din partea stângă a Nistrului. La instituţia medicală din localitatea din Transnistria în care locuiește angajatul s-a confirmat îmbolnăvirea acestuia de SARS-COV-2. Respectiv, persoanei i s-a eliberat certificat medical de incapacitate temporară de muncă. După vindecare, angajatul a prezentat la locul de muncă certificatul medical. Cum urmează să fie achitată indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă atât din mijloacele angajatorului, cât şi cele din  bugetul asigurărilor sociale de stat?
 


Detalii

21
01 2022
1572

IPC21 și IALS21: prezentarea formularelor după controlul fiscal pentru perioadele fiscale precedente

În urma controlului fiscal efectuat la entitate în luna decembrie 2021, au fost calculate plăți salariale suplimentare pentru anii 2018-2019. Respectiv, au fost calculate contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit. În cazul în care decizia de control fiscal a fost emisă pe data de 29 decembrie 2021, apar următoarele întrebări:
  • cum vor fi reflectate CAS pentru anii precedenți, ținând cont de faptul că în anii 2018-2019 contribuțiile erau calculate atât din contul angajatorului (18%), cât și din contul angajatului (6%), deoarece la îndeplinirea Formei IPC21 se solicită indicarea cotei procentuale?
  • urmează a fi reflectate în Darea de seamă IPC21 tabelul nr. 2 plățile calculate suplimentar salariaților sau este necesar a se declara sumele având în vedere şi plățile declarate anterior?
  • urmează a fi achitate plățile calculate suplimentar salariaților și cum se reflectă acestea în Darea de seamă IALS21?
24
12 2021
849

Despre drepturile fondatorilor de întreprinderi individuale la prestaţiile de asigurări sociale

În anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Anexa nr.1) sunt prevăzute categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS).
 
Astfel, tarifele CAS pentru fondatorii de întreprinderi individuale (ÎI) sunt prevăzute la pct. 1.6 din Anexa nr.1, în care se menţionează despre obligativitatea de a achita lunar, câte 1/12 din taxă fixă anuală în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală. Pentru anul 2021 aceasta constituie suma de  11331 lei (sau 944,25 lei lunar), care urmează a fi achitaţi la BASS până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. 
Detalii
29
11 2021
1279

Свободные дни, предоставляемые работнику. Расчет и отражение в отчетах предоставленной компенсации

В целях утверждения мер по поддержке работодателей и работников реального сектора в условиях применения ограничительных мер в период пандемии COVID 19, кабинет министров Республики Молдова утвердил Постановление Правительства № 316/2021 (далее - ПП № 316/2021), которое содержит 3 приложения:
 
  • Положение о предоставлении из государственного бюджета пособия работникам, имеющим детей в возрасте до 12 лет и детей с ограниченными возможностями, которым предоставляются свободные дни в случае приостановления учебного процесса в режиме физического присутствия (далее - Приложение № 1);

  • Detalii
26
11 2021
1339

Zilele libere acordate salariatului. Calculul și declararea compensației acordate

În scopul aprobării unor măsuri de susţinere a angajatorilor şi salariaţilor din sectorul real în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID 19, de către Executivul RM a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.316/2021 (în continuare – HG nr.316/2021). Aceasta include 3 anexe:
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat  a indemnizațiilor salariaților cu copii cu vârsta de până la 12 ani și copii cu dezabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică (în continuare – Anexa nr. 1);

  • Detalii
19
10 2021
1340

Declararea CAS a persoanelor angajate de către rezidenții Parcului IT

Cu privire la declararea categoriei persoanei asigurate 171
Una din întrebările abordate de către contabilii din cadrul întreprinderilor rezidente a parcurilor IT ţine de utilizarea categoriei persoanei asigurate 171 la declararea contribuţiilor de asigurări sociale în Darea de seamă IPC21. Categoria 171 „zile de odihnă şi sărbătoare” are scopul de a indica motivul lipsei venitului asigurat al persoanelor angajate în anumite perioade. La reflectarea categoriei 171 în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 pentru categoria prenotată
Detalii
02
08 2021
1461

Stabilirea indemnizaţiei pentru copiii născuți peste hotare

Familia noastră s-a stabilit cu traiul peste hotare din anul 2019, fiind înregistrată căsătoria unei cetățence a Republicii Moldova cu un cetățean al altui stat. În luna martie 2020 în familie s-a născut un copil, care a primit cetăţenia statului străin. Acum ne aflăm în vacanţă în Moldova. Putem să solicităm stabilirea unor plăţi pentru copilul născut în altă ţară? Menţionăm că doar mama copilului este rezident al RM.

 

Pentru a oferi răspunsul la această întrebare, ținem cont de faptul că persoana care a adresat-o nu este angajată la o entitate economică  pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv, nu achită contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat,
Detalii
06
08 2021
1269

Despre asigurarea socială a zilierilor

Activitățile necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri sunt reglementate prin Legea nr. 22/2018.   Aceasta stabilește și prevederea că, în scopul ţinerii evidenţei persoanelor ce prestează aceste activități, întreprinderea înregistrează toți zilierii în Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine cronologică. În cazul în care o persoană a activat în cadrul unei întreprinderi agricole la recoltarea roadei doar o zi pe parcursul lunii, este necesar ca acest zilier să fie înregistrat în Registru? Totodată, această persoană este obligată să meargă la Casa teritorială de asigurări sociale pentru a plăti contribuţii de asigurări sociale, activând doar o zi, iar remunerarea pentru ziua respectivă este de 200 lei?
Detalii
22
06 2021
793

Декларирование в IPC21 сумм, выплачиваемых при восстановлении работника на основании судебного решения

Один из работников предприятия, который в сентябре 2019 г. был уволен, обратился в судебную инстанцию. В мае 2021 г. было вынесено решение суда о восстановлении лица на работе и выплате предприятием в его пользу суммы в размере средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе. На данном этапе предприятие не будет выплачивать эту сумму, так как намеревается обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
Detalii