Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Ecaterina Cechina

doctor conferențiar ASEM, director financiar S.A Bucuria, membru ACAP
15
02 2021
2194

Импорт услуг: налоговые и бухгалтерские аспекты

В соответствии со ст. 93 п. 4) Налогового кодекса (НК), поставка (оказание) услуг это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, включающая передачу собственности в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный лизинг, передачу, за оплату или без оплаты, прав на использование любых товаров, объектов промышленной собственности и объектов авторского права и смежных прав; деятельность по выполнению, за оплату или без оплаты, строительно- монтажных, ремонтных, научно- исследовательских, опытно- конструкторских и других работ;
Detalii
09
12 2019
2908

Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice (continuare)

Prima parte

Exemplul 7. Salariul efectiv calculat aferent volumului produselor fabricate în luna iunie 2019 la entitatea „Benefice” SRL a constituit 42 852, 50 lei. Salariul normativ calculat la o tonă de produs finit pentru produsul „Foi de vafele” a constituit 4041,01 lei, pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 6275,30 lei. Presupunem că suma totală a salariului normativ calculat la o tonă de produs finit pe linia de Napolitane a constituit 16 820,35 lei. Volumul efectiv fabricat pentru produsul „Foi de vafele” a constituit – 1220 kg, iar pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 3200 kg. Volumul total fabricat a constituit 6180 kg.
Detalii
05
08 2019
5093

Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice

Desfășurarea procesului de producţie implică o coordonare și reflectare cât mai rațională a tuturor costurilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea produsului finit. Corelația între cost, volumul producţiei și profit reprezintă un instrument important de gestiune, care permite managerilor să ia decizii argumentate privind planificarea și să efectueze, din punct de vedere economic, controlul comportamentului costurilor și cheltuielilor în cursul unei perioade de timp.
Detalii
31
07 2018
6555

Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1 : aspecte contabile, fiscale şi juridice

În Republica Moldova, prin prisma prevederilor art.103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal (CF), se acordă facilităţi fiscale mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social. Această facilitate reprezintă premise favorabile atragerii investiţiilor străine şi stimulării fondatorilor de a investi mijloacele proprii în dezvolarea entităţilor. Obiectivul prezentului articol îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente includerii mijloacelor fixe în capitalul social cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acestora.
Detalii
26
10 2017
5569

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii