Contabilitate practică

icon Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice

Desfășurarea procesului de producţie implică o coordonare și reflectare cât mai rațională a tuturor costurilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea produsului finit. Corelația între cost, volumul producţiei și profit reprezintă un instrument important de gestiune, care permite managerilor să ia decizii argumentate privind planificarea și să efectueze, din punct de vedere economic, controlul comportamentului costurilor și cheltuielilor în cursul unei perioade de timp. În această ordine de idei, evidenţa costurilor și calculaţia cos...

Iuliana Țugulschi

author icon

Ecaterina Cechina

Monitorul fiscal FISC.md Nr.5 (53) 2019


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

7219 vizualizări

Data publicării:

05 August /2019 11:00

Catalogul tematic

Contabilitate | Noutăți

Etichete:

Contabilitate | TVA | costuri | cheltuieli | control | calculare

3 comentarii

S.C. VITAFOR S.R.L.

05 August /2019 17:03

Subiectul Avizului de Insotire a marfurilor, la transportarea marfurilor, materialelor intre unitatile teritorial dezintegrate, este descris de doua ori, si de fiecare data te duce in eroare, deoarece Avizul nu poate fi utilizat in acest scop.

Marina Damaschin

06 August /2019 08:02

icon

S.C. VITAFOR S.R.L.

Stimate abonat, aveți perfectă dreptate afrimând că Avizul de însoțire a mărfii nu poate fi utilizat la transportarea mărfurilor, materialelor între unitățile teritorial dezintegrate. Exact acest fapt confirmă și autorii articolului, oferind și soluția în cazul dat:

„În cazul în care depozitul central de materiale este dezintegrat teritorial, apare problema perfectării documentare a mișcărilor interne între depozite. Potrivit art. 12 al Legea nr. 287/2017, începând cu 01.01.2019, documentele primare cu regim special nu se mai utilizează în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial fără transmiterea dreptului de proprietate. În astfel de cazuri, trebuie utilizate documente primare elaborate de sine stătător de către entitate respectând elementele obligatorii prevăzute în art. 11 al Legii nr. 287/2017.

Începând cu 01.05.2019, entităţile pot aplica la transportarea mărfurilor Avizul de însoţire a mărfii. Dacă să ne referim la destinația de utilizare a acestuia, potrivit Ordinului MF 65/2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” și a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii”, acesta se eliberează în următoarele cazuri: a) însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective;
b) transportarea mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare și de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale. După cum se observă, acest document nu poate fi utilizat pentru documentarea mișcărilor interne în cadrul entităţii dezintegrat teritorial.


Totodată menționăm că, în anexa nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28.08.2017 Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, clauza privind utilizarea facturii fiscale în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu a fost eliminată.

În practică, în acest caz se întocmește factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”. Prin urmare, în momentul actual, documentarea mișcărilor interne de materiale între depozitele entităţii de producţie poate fi efectuată fie prin documente elaborate de sine stătător de către entitate, fie prin factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”.
Totuși, considerăm că documentarea mișcărilor interne de materiale între depozite dezintegrate teritorial trebuie efectuată cu respectarea cerinţelor Legii nr. 287/2017, însă în acest context trebuie operate modificări în Ordinul MF nr. 118/2017.
Transmiterea materiei prime și materialelor în secţiile de producere nu denotă și consumul acestora. În acest scop, propunem de a deschide în cadrul contului 811 „Activităţi de bază” a subcontului 8110 «Costuri directe de materiale pe secţie», în debitul căruia se va acumula valoarea contabilă a materiilor prime și materialelor primite în secţie pe parcursul lunii și se va credita la finele lunii la repartizarea acestora pe fiecare tip de produs fabricat, precum și reflectarea la contul 211 „Materiale” a valorii contabile a materiilor prime și materialelor neutilizate în producere la finele lunii.

Considerăm că acest subcont este binevenit, mai ales pentru entităţile care aplică sau doresc să aplice un sistem informaţional pentru compartimentul de producere.

CONTABIL-SERVICE S.R.L.

16 August /2019 12:40

icon

Marina Damaschin

Orice document cu regim special poate fi folosit optional atita timp, cit legea nu interzice.

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon