Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Iuliana Ţugulschi auditor, contabil certificat CAP, doctor în economie
06
10 2021
1399

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

(Продолжение, начало в № 5 (68), 2021).

Порядок определения стоимостного базиса основных средств на начало переходного периода 01.01.2021 г. представлен в таблице 6. Данная таблица носит рекомендательный характер, поэтому, в зависимости от информационных потребностей субъекта, в нее может быть внесена дополнительная информация.

Рассмотрим порядок определения стоимостного базиса основных средств на момент перехода на новые правила исчисления амортизации основных средств в налоговых целях.


Detalii

04
08 2021
2365

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

При исчислении амортизации основных средств в налоговых целях за 2021 г. необходимо руководствоваться следующими законодательными и нормативными актами:
1. Налоговый кодекс № 1163 от 24.04.1997 (изменения в разделы I и II, вступившие в силу с 01.01.2021 г.);
2. Постановление Правительства № 704 от 27.12.2020 об утверждении Положения о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения (ПП № 704/2019);
3. Постановление Правительства № 941 от 22.12.2020 об утверждении Каталога основных средств (ПП № 941/2020).


Detalii

20
10 2020
1976

Vânzarea online a mărfurilor: prevederi juridice, contabile și fiscale (continuare)

(Partea I în nr. 4 (59), 2020)

 

Una din formele de comerţ virtual răspândite pe larg la nivel internaţional, dar care cucerește teren și pe piaţa Republicii Moldova este dropshipping-ul (din engleză - livrare directă). Dropshipping-ul reprezintă un tip de activitate de întreprinzător, în special online, care constă în vânzarea mărfurilor producătorului/furnizorului de către un intermediar (denumit în cadrul acestor tranzacţii dropshipper).


Detalii
05
08 2020
858

Учет производственных затрат и расчет себестоимости программного обеспечения, разработанного резидентами ИТ-парка (продолжение)

I Часть

Создание программного обеспечения для собственных нужд или для продажи

 

 Другая ситуация складывается, когда субъект ИТ создает программное обеспечение с исключительными имущественными правами становясь собственником этих прав, для:

a)      использования в собственной деятельности согласно собственным нуждам;


Detalii
05
08 2020
595

Учет производственных затрат и расчет себестоимости программного обеспечения, разработанного резидентами ИТ-парка, часть I

Резиденты информационно-технологических парков (далее - ИТ) практикуют различные виды деятельности, в связи с чем возникает множество вопросов относительно порядка учета затрат, связанных с созданием информационных технологий, их внедрением и управлением, а также о представлении соответствующей информации в финансовых отчетах.

 


Detalii
31
07 2020
1294

Продажа товаров через интернет: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

В настоящее время продажа товаров через интернет (онлайн, электронная, виртуальная) конкурирует не только между собой, но и с традиционными магазинами, которым пришлось пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, что было обусловлено как чрезвычайной ситуацией и кризисом, также и тем, что барьеры для входа в онлайн среду сегодня ниже, чем в офлайн режиме. Таким образом, традиционная торговля все больше и больше уступает онлайн/электронной торговле являясь более преимущественной как для продавцов, так и покупателей.

Detalii
10
06 2020
2437

Vânzarea online a mărfurilor: prevederi juridice, contabile și fiscale

Actualmente, vânzările online (electronice, prin Internet, virtuale) de mărfuri au intrat în competiție nu doar între ele, ci și cu cele ale magazinelor tradiționale, care au fost nevoite să-și revizuiască modelele de afaceri pentru a rămâne competitive pe piață, acestea fiind impuse atât de situația excepțională și de criză, cât și de faptul că barierele de intrare în mediul online astăzi sunt mai mici decât cele offline.


Detalii

14
04 2020
1822

Contabilitatea costurilor de producţie și calcularea costului softurilor elaborate de către rezidenţii parcurilor IT

Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei (în continuare — IT) practică o diversitate vastă de activităţi, fapt ce provoacă diverse întrebări privind modul de contabilizare a costurilor privind crearea, implementarea și gestionarea tehnologiilor informaţionale, precum și prezentarea informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Cadrul normativ de bază pentru entităţile ce activează în acest domeniu îl reprezintă Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (în continuare — Legea) și HG 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”.
Detalii
09
12 2019
2756

Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice (continuare)

Prima parte

Exemplul 7. Salariul efectiv calculat aferent volumului produselor fabricate în luna iunie 2019 la entitatea „Benefice” SRL a constituit 42 852, 50 lei. Salariul normativ calculat la o tonă de produs finit pentru produsul „Foi de vafele” a constituit 4041,01 lei, pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 6275,30 lei. Presupunem că suma totală a salariului normativ calculat la o tonă de produs finit pe linia de Napolitane a constituit 16 820,35 lei. Volumul efectiv fabricat pentru produsul „Foi de vafele” a constituit – 1220 kg, iar pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 3200 kg. Volumul total fabricat a constituit 6180 kg.
Detalii