Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Voloșciuc Ecaterina

consultant, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor
13
10 2016
5419

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii
01
06 2016
6689

Semnarea documentelor contabile

În perioada actuală, ca urmare a procesului de globalizare și ritmului alert în care activăm zi de zi, precum și datorită volumului mare de lucru în documentarea tranzacțiilor economice, fapt cu care se confruntă multe entități din Republica Moldova, apar tot mai multe păreri referitor la necesitatea de a utiliza semnătura facsimil pentru semnarea documentelor, inclusiv a documentelor primare de evidență contabilă.
Detalii