Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Inga Catană— consultant principal, Direcția politici fiscale și vamale, MF
17
06 2022
158

Compensarea diferenței de preț pentru gazele naturale. Aspectele contabile și fiscale

Consumatorii noncasnici, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr.3 din 1 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM (în continuare – Dispoziția nr.3/2022), sunt definiţi ca persoane fizice sau persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

De asemenea, conform prevederilor Dispoziției nr.3/2022:
  • diferenţa de preţ în urma majorării preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligaţiei de serviciu public
    Detalii
18
01 2022
662

TVA în cazul serviciilor electronice gratuite și celor cu plată prestate de nerezident persoanelor fizice rezidente

Reglementările fiscale aferente TVA în cazul serviciilor prestate prin intermediul reţelelor electronice de către nerezidenți pentru cetățenii RM reprezintă un aspect relativ nou pentru țara noastră.
 
În conformitate cu prevederile art.58 paragraf (1) lit.c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (în redacția actualizărilor din 15.07.2021), locul prestării serviciilor prestate pe cale electronică, precum cele prevăzute în anexa II, către o persoană neimpozabilă este locul unde respectiva persoană este stabilită, își are domiciliul stabil sau reședinţa obișnuită.


Detalii

06
01 2022
993

Bacșișul oferit de client. Aspectele aferente TVA și necesitatea de eliberare a bonului fiscal

Aspectele fiscale aferente TVA

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal:
• livrare impozabilă – livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător (art.93 pct.6));
 
• obiecte impozabile cu TVA reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în RM (art.95 alin.(1) lit.a));

Detalii
05
11 2021
677

Activitățile de confecționare și livrare a articolelor şi aparatelor de protezare dentară. Regimul fiscal

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice, [...] articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021) [...].

 

În cele ce urmează se propune determinarea regimului fiscal în raport cu:
(1) efectuarea livrărilor de articole şi aparate ortopedice şi de protezare;
(2) prestarea serviciilor de producere a articolelor şi aparatelor de protezare dentară;
(3) prestarea serviciilor stomatologice.


Detalii

31
05 2021
860

Mecanismul de contorizare netă a energiei electrice din surse regenerabile. Aspectele fiscale

Utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei reprezintă o tendință care capătă amploare atât la nivel internațional, cât și național. Dezvoltarea sectorului respectiv este în plină expansiune în contextul inovațiilor realizate în domeniul energetic, precum și din perspectiva aspectelor benefice pentru mediul înconjurător și necesitatea asigurării unui viitor durabil.
 
Republica Moldova dispune de resurse energetice regenerabile și își orientează eforturile spre dezvoltarea sectorului respectiv. În acest sens, un pas semnificativ a fost adoptarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care a intrat în vigoare la data de 25 martie 2018
Detalii
11
02 2021
496

Implementarea unui nou mecanism de subvenționare a locurilor de muncă

Identificarea  măsurilor suplimentare de subvenționare a locurilor de muncă și încadrare a factorului uman în câmpul muncii în Republica Moldova, precum și susținerea agenților economici, organizațiilor necomerciale în eforturile depuse pentru crearea locurilor de muncă reprezintă necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră. Provocările existente pe piața muncii, și anume migrația, îmbătrânirea populației, situația epidemiologică sunt elemente specifice pentru situația actuală, a căror amploare necesită a fi diminuată în limita posibilităților și resurselor financiare disponibile.
 

Detalii
05
10 2020
9371

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 - principalele propuneri ale Ministerului Finanțelor

Contextul global se schimbă considerabil pe fundalul condițiilor impuse de pandemia care influențează cursul firesc al lucrurilor, atât în domeniul economic, precum și cel social, cultural, educațional. Țările din întreaga lume sunt puse în situația identificării soluțiilor optime de racordare la condițiile existente.

 

Pentru Republica Moldova, specificul anului 2020 este determinat de condiții și de împrejurări care se răsfrâng asupra sectorului economic, dar și asupra societății per ansamblu, cum ar fi: necesitatea adaptării la condițiile generate de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional; provocări în domeniul agricol determinate de calamitățile naturale produse;
Detalii

07
02 2020
2469

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020: principalele aspecte

Procesul de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost încheiat prin adoptarea Legii nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 171/2019).

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege nr. 171/2019 a fost ghidată de câteva aspecte importante, și anume:
• stabilirea unor reguli clare de impozitare bazate pe simplitate în procesul de calculare și achitare a impozitelor și taxelor;
• asigurarea unei previzibilități a politicii fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv;
• stimularea proceselor economice;
• extinderea bazei fiscale.
Detalii
02
05 2019
7708

Introducerea în circulație a documentului primar cu regim special Aviz de însoțire a mărfii

I.Norme de reglementare

La data de 18 aprilie 2019, de către Ministrul Finanțelor, a fost semnat Ordinul nr.65 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoțire a mărfii” și a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoțire a mărfii”.

Conform pct.4 al Ordinului menționat, Avizul de însoțire a mărfii va putea fi utilizat din data de 1 mai 2019.
Detalii