Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
20
11 2015
1577

Каким образом может реализовать выгодоприобретающий собственник товаров/услуг право на зачет НДС при импорте товаров, в случае когда сумма НДС была уплачена в его пользу другим хозяйствующим субъектом?

На основании ч. (1) ст. 102 НК, субъектам налогообложения, зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, при уплате НДС в бюджет разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам–плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые (в том числе передаваемые при реализации договора комиссии) для осуществления облагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности.
Detalii
20
11 2015
1450

Este obligat agentul economic să aplice scutirea de T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29 din CF, dacă la momentul transmiterii activelor materiale pe termen lung în fondul statutar nu se cunoaște destinația lor de mai departe sau se cunoaște ferm că nu vor fi îndeplinite condițiile pentru facilitate?

Conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, sunt scutite de T.V.A. activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
Detalii
20
11 2015
1482

Какую ставку НДС следует применить субъекту налогообложения в отношении неделимого товара, относящегося к поставке в рамках реализации проектов технической и/или инвестиционной помощи, включенных в ПП № 246 от 08.04.2010, в случае когда часть финансирования является грантом донора, а оставшаяся часть – вкладом хозяйствующего субъекта?

В соответствии с лит. c1) ст. 104 НК, по нулевой ставке НДС облагаются импорт и/или поставка на территории страны товаров, услуг, предназначенных для:

  • проектов технической помощи, реализуемых на территории Республики Молдова международными организациями и странами-донорами в рамках договоров, стороной которых она является;

Detalii
14
09 2015
1353

Может ли субъект со статусом бенефициара проекта технической помощи, зарегистрированный в качестве плательщика НДС, получить возмещение НДС, сопряженного с покупками, осуществленными до включения данного проекта в ПП № 246 от 08.04.2010?

В соответствии с ч. (5) ст. 101 НК, если причиной превышения суммы НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги является осуществление субъектом налогообложения поставки, подлежащей обложению по нулевой ставке, то он имеет право на возмещение суммы превышения НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, уплаченной посредством банковского счета и/или погашения сумм в счет возмещения налогов согласно положениям данной статьи, ч. (3) ст. 103 и ст. 125, в пределах стандартной ставки НДС, установленной в лит. а) ст. 96, или сниженной ставки НДС, установленной в лит. b) ст. 96, умноженной на стоимость поставки, подлежащей обложению по нулевой ставке.
Detalii
14
09 2015
1319

Может ли субъект налогообложения использовать налоговые накладные старого образца, приобретенные (в порядке, установленном налоговым органом) в период до 2010 года?

В соответствии с п. 5 ПП № 294 от 17.03.1998, субъекты обязаны использовать новые типовые формы первичных документов строгой отчетности.

Отметим, что, согласно этому же пункту, использование типовых форм, применяемых до 1 апреля 1998 г., запрещается.
Detalii
14
09 2015
1368

Poate beneficia agentul economic de restituirea T.V.A., în baza art. 1011 din CF, în anul 2015, în cazul în care întreprinderea a înregistrat procurări cu destinație de producție în agricultură pe parcursul anului 2013, specificate în art. 102 alin. (1), și a fost înregistrată ca plătitor al T.V.A. la data de 01.01.2015.?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din CF, subiecţilor impunerii, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe, cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.
Detalii