Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Irina Cebaniuc


inspector principal, Direcția proceduri evidență și managementul arieratelor
04
06 2021
294

Ce modificări sunt operate în forma PTDA2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291 din 28 mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător”, prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma PTDA2021).


Detalii

20
05 2021
307

Ordinele incaso în cazul entităților în proces de insolvabilitate

Este în drept Serviciul Fiscal de Stat să aplice măsuri de executare silită prin înaintarea ordinelor incaso față de obligațiile curente ale contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate?
 
La înaintarea ordinelor incaso la conturile contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate prin restructurare pentru perceperea obligațiilor fiscale restante curente, care au fost generate de entități ulterior inițierii procedurilor de restructurare, apar situații în care unele bănci resping executarea ordinelor de incaso, invocând motivul aflării contribuabilului în procedura de insolvabilitate.


Detalii

29
04 2021
398

Accesul la servicii fiscale electronice în cazul administratorului – persoană juridică

Care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate în cazul în care administrator al unei persoane juridice (SRL ,,Z”) este desemnată o altă persoană juridică (SRL ,,X”)?
 
Conform prevederilor art. 177 alin. (2) din Codul civil (CC), persoana juridică poate avea o altă persoană juridică în calitate de administrator, care, în condițiile legii și ale actului de constituire, este  desemnată să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe contul persoanei juridice.


Detalii

23
04 2021
470

Forma PTDA2021: prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă și achitare a obligațiilor fiscale

Astăzi, 23 aprilie 2021, în MO este publicat Ordinul nr. 219 din 20 aprilie 2021 al Serviciului Fiscal de Stat ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii” (în continuare – Regulament), prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma  PTDA-2021).


Detalii

21
04 2021
323

Documentarea livrării masei succesorale

Prin încheierea unei Judecătorii raionale, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de custodele masei succesorale S., cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale, rămase după decesul fondatorului și administratorului GȚ ,,X”. Prin hotărârea aceleiași instanțe, a fost constatată incapacitatea de plată a masei succesorale și s-a intentat procesul de insolvabilitate a masei succesorale rămase după decesul fondatorului și administratorului GȚ ,,X”. În calitate de administrator al insolvabilității masei succesorale, a fost desemnat administratorul autorizat. În cadrul procedurii de insolvabilitate, urmează a fi valorificate bunuri, pentru care administratorul insolvabilității trebuie să elibereze facturi fiscale.


Detalii

10
11 2020
224

Amânarea/eșalonarea stingerii obligației fiscale în cazul taxei aeroportuare calculate către Fondul de susținere a populației

Începând cu 1 iulie 2020, urmare a modificărilor și completărilor operate prin Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, în art. 4 din Legea nr. 827 Fondului de susținere a populației au fost stabilite următoarele:

  • Subiect al taxei aeroportuare este persoana juridică care administrează activele aflate în gestiunea economică a ÎS ,,Aeroportul Internațional Chișinău”;
  • Obiect al impunerii la taxa aeroportuară constituie suma acumulată lunar din tariful pentru modernizarea aeroportului;

  • Detalii
22
10 2020
627

Despre avizul SFS la depunerea cererii introductive

Prin Legea nr. 141 din 16 iulie 2020 (în vigoare din 14 septembrie 2020) pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 au fost operate modificări și completări la Legea nr. 149. Potrivit prevederilor art. 17 lit. g) în redacția nouă, la cererea introductivă a debitorului se anexează dovada notificăriii Serviciului Fiscal de Stat.
 
La rândul său, și art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr.149 stabilește că la cererea introductivă a creditorului se anexează dovada notificării SFS despre intenția de a depune cerere introductivă, cu excepția cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către autoritatea fiscală.

Detalii
06
10 2020
455

Digitalizarea documentelor simplifică evidența contribuabililor

În scopul excluderii necesității transmiterii dosarelor contribuabililor din subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, autoritatea fiscală a operat modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul nr. 352 din 28 septembrie 2017.
 
Noile prevederi vor fi aplicate în următoarele situații:
a) depunerea cererii privind modificarea activității de către contribuabilii care nu sunt supuşi înregistrării de stat;
b) primirea informației de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind schimbarea sediului în cazul contribuabililor supuși înregistrării de stat;
c) includerea contribuabilului în lista agenților economici contribuabili mari.

Detalii
25
09 2020
487

Regimul juridic al creditorilor garantați a fost modificat

Prin Legea nr. 141/2020, care a intrat în vigoare la 14 septembrie curent, au fost promovate amendamente la Legea insolvabilității nr.149/2012, inclusiv în partea ce ține de regimul creditorilor garantați. Astfel, a fost introdusă o nouă categorie de creditor garantat, și anume cea de vânzător, care este garantat cu rezerva dreptului de proprietate (rezerva proprietății), dacă vânzătorul nu a exercitat dreptul de rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare. Concomitent, urmează a fi evidențiate și modificările operate pentru situația creditorilor care au încheiat contracte de investiție în construcția locuinței.

Detalii
23
09 2020
1324

Prezentarea dărilor de seamă în cazul administratorului decedat

În luna martie 2020, a decedat administratorul companiei  ,,X”. Acesta deţinea majoritatea pachetului de acţiuni şi prima semnătură pe acte. Astfel, compania ,,X” nu are posibilitatea de a prezenta dările de seamă fiscale, în lipsa administratorului împuternicit. Care este procedura de prezentare a dărilor de seamă în cazul decesului administratorului?
 
Art. 187 alin. (21) lit. b) din Codul fiscal (CF) stabilește subiecții care sunt obligați să prezinte dările de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare fiscală. Totodată, art. 187 alin. (3) din CF specifică că darea de seamă fiscală prezentată atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, de regulă, trebuie să conţină semnătura (după caz, semnătura electronică), aplicată în modul stabilit de Guvern sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de SFS.

Detalii