Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
profesor universitar, doctor habilitat în economie, ASEM
17
08 2022
311

Particularitățile întocmirii notei explicative la situațiile financiare și rapoartelor speciale în AEÎ

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) sunt organizații necomerciale cu statut juridic special, constituite benevol de persoane fizice și juridice, care activează în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007). Ele sunt asociate pe principii comune cu scopul sprijinirii activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora. 

Activitatea de bază a (AEÎ) constă în acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale de la membrii săi și acordarea împrumuturilor membrilor acesteia, precum și acordarea de servicii aferente împrumuturilor, serviciilor de intermediere în asigurări
Detalii

16
08 2022
214

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Să examinăm modul de contabilizare a costurilor de  înființare a spațului verde, care pot fi pe seama:
a) surselor proprii;
b) surselor provenite parțial sau integral din subvenție;
c) surselor împrumutate (creditului bancar) sau a creditului și subvențiilor obținute.


În situațiile menționate în funcție de numărul  obiectelor (componentelor) spațiului verde (plantarea de
Detalii

10
08 2022
180

Calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Calculația costului mineralelor utile în extracția deschisă

 

  1. Extracția nisipului, prundișului, pietrișului, argilei, altor minerale utile.

Procesul tehnologic de extracție a nisipului, prundișului, pietrișului, argilei prevede decopertarea masei miniere pe sectorul respectiv al terenului contractat sau pe întregul teren, transportarea solului săpat la locul de depozitare, extracția și încărcarea acestor minerale utile cu ajutorul excavatoarelor în mijloace de transport (autobasculante) și transportarea lor până la consumatori (cumpărători) sau transportarea până la
Detalii

17
06 2022
453

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

Spațiile verzi, indiferent de apartenență și destinație, servesc la îmbunătățirea calității mediului și menținerea echilibrului ecologic, iar în contextul încălzirii globale indiscutabil prezintă o importanță majoră pentru orice țară.

Statul prin diverse programe și proiecte încurajează amenajarea spațiilor verzi de către entitățile care dispun de terenuri în acest scop. Totodată modul de contabilizare și deducere a acestor cheltuieli în scopuri fiscale ridică multiple întrebări.


Detalii

14
06 2022
410

Calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase

Conform rezultatelor analizei  efectuate la  mai multe  entități  cu  activitate extractivă, s-a constatat că în practica lor se aplică metoda globală de contabilitate a costurilor și calculație a costului mineralelor utile solide și lichide care mai este numită și metoda ,,de absorbție a costului” sau ,,metoda costului absorbant”.

Această metodă prevede calculația costului produselor minerale solide și lichide în baza costurilor  directe și celor indirecte de producție. Anume această componență a costului efectiv al stocurilor, inclusiv a produselor, corespunde prevederilor pct. 16 al SNC ,,Stocuri” și pct. 18-36 ale Indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor, iar în situația de profit și pierdere se prezintă informația aferentă costului vânzărilor produselor realizate și serviciilor prestate pentru determinarea rezultatului financiar în perioada de gestiune.


Detalii

14
04 2022
309

Contabilitatea recuperării pierderilor agricole în cazul în care aria terenului atribuit este ocupată cu livadă sau vie în exploatare

(Continuare. Partea I în nr. 2 (72), 2022).

 

Mărimea pierderilor agricole prognozate spre recuperare de către entitatea cu activitate extractivă în cazul în care pe terenul atribuit se află o plantație perenă (vie sau livadă roditoare)este compusă din două părți:

  • pierderi provenite din roada nerecoltată;

  • Detalii
11
02 2022
415

Contabilitatea pierderilor agricole spre recuperare provenite din atribuirea unui teren agricol ocupat cu culturi de câmp pentru extracția resurselor minerale

 Dacă în aria terenului din care urmează a fi extrase minerale utile nimerește un lot ce aparține unei entități agricole ocupat cu culturi de câmp, atunci prin hotărâre de Guvern sau prin decizia administrației publice locale, poate fi atribuit entității cu activitate extractivă pentru a extrage resursele minerale aferente. Această atribuire este posibilă cu condiția recuperării pierderilor agricole pe care le suportă proprietarul terenului atribuit. Perioada pe parcursul căreia este atribuit terenul din care entitatea  respectivă intenționează să extragă resurse minerale poate să cuprindă:
Detalii

02
02 2022
963

Contabilitatea TVA în livrările de bunuri în ambalaje

În activitatea entităților un volum semnificativ de livrări de bunuri revine livrărilor în ambalaje. Suma TVA  achitată sau care urmează a fi achitată la buget în aceste  operații este condiționată de faptul: ambalajele sunt nerestituibile sau restituibile?

 

Nerestituibile se consideră ambalajele de transport  care se livrează în baza actului de vânzare-cumpărare,  iar restituibile – cele care se procură (se vând) în baza  condițiilor de returnare negociate de ambele părți (vânzător și cumpărător). Fiecărei din aceste grupe de ambalaje (nerestituibile și restituibile) corespund unele  particularități inerente acestora.


Detalii

26
01 2022
1436

Reevaluarea unei imobilizări complet amortizată. Aspecte contabile și fiscale

În conformitate cu prevederile pct.189 al SNC „Imobilizări necorporale și corporale” (INC), entitatea poate reevalua obiectele de imobilizări complet amortizate, separat de clasa din care ele fac parte, cu stabilirea acestora unei noi valori și a unei noi durate de utilizare corespunzătoare perioadei estimate rămase de utilizare. Menționăm, că în cazul dat entitatea poate, însă nu este obligată să reevalueze imobilizarea necorporală sau corporală dacă aceasta complet a fost amortizată și ulterior este utilizată în activitatea sa. Această situație apare din cauza necoinciderii duratei de amortizare determinată la recunoașterea inițială a activului imobilizat cu durata efectivă de utilizare.


Detalii