Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Mariana Chirtoacă

Șef secție din cadrul Direcției Dezvoltare Informațională a Serviciului Fiscal de Stat

http://pki.fsi.md/

23
09 2021
853

Аннулирование налоговой накладной в АИС „e-Factura”, выписанной через короткий цикл

19 августа текущего года в АИС „e-Factura” были введены новые функции, связанные с процессом аннулирования налоговой накладной из статуса „Завершенные”, выписанной в системе через короткий цикл.
 
Аннулирование налоговой накладной в АИС „e-Factura”, выписанной через короткий цикл, может осуществляться с согласия обеих сторон сделки, с последующим обеспечением правильного учета и отчетности данных налоговой накладной как Поставщиком, так и Покупателем.


Detalii

26
08 2021
443

Notificare în SIA „e-Factura” privind procesul de insolvabilitate a părților tranzacției

Conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul Fiscal, procurarea proprietății subiecților impozabili declarați în proces de insolvabilitate, cu excepția celor în procedură de restructurare și realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

Astfel, în cadrul sistemului „e-Factura” s-a implementat funcționalul e validare și afișare a datelor privind procesul de insolvabilitate în care se află Furnizorul și/sau Cumpărătorul și/sau Transportatorul.


Detalii

24
08 2021
982

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, din alte statute decât statutul „Finisate”

În articolele anterioare, a fost descris procesul de „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt” și „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung” .

Există însă necesitatea de a anula factura fiscală sau facturile fiscale din alte statute ale sistemului „e-Factura”, cum ar fi din statutul „Aplicată prima semnătură” în situația în care, spre exemplu, s-a creat o serie de facturi fiscale cu data de
Detalii

23
08 2021
3993

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung

La 18 august curent, în cadrul SIA „e-Factura” au fost lansate noi funcționalități aferente procesului de anulare a facturii fiscale din statutul „Finisate”, emise în cadrul sistemului prin ciclul lung.

 

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung, poate fi efectuată cu acceptul oferit în cadrul sistemului de către ambele părți ale tranzacției: Furnizor și Cumpărător, fiind necesar ulterior de asigurat evidența și raportarea corectă a datelor facturii fiscale.

 


Detalii

23
08 2021
2041

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt

La data de 19 august curent, în cadrul SIA „e-Factura” au fost lansate noi funcționalități aferente procesului de anulare a facturii fiscale din statutul „Finisate”, emise în cadrul sistemului prin ciclul scurt.

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt, poate fi efectuată cu acceptul ambelor părți ale tranzacției, fiind necesar ulterior de asigurat evidența și raportarea corectă a datelor facturii fiscale, atât de către Furnizor, cât și de către Cumpărător.


Detalii

30
07 2021
575

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Articolul ce urmează încheie seria publicațiilor noastre oferite contribuabililor în scopul facilitării utilizării documentului electronic. Anterior am prezentat modul de transformare a fișierului creat în Word sau Excel în formatul PDF, de semnare a documentului transformat cu semnătura mobilă sau cu cea electronică de pe stik USB, iar stăzi precizăm cum poate fi verificată autenticitatea semnăturilor aplicate pe document.
 
Partea 4. Verificarea autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign”
 


Detalii

29
07 2021
553

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

După prezentarea modului de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF și a celui de semnare electronică a documentului transformat  cu semnătura electronică de pe stik USB, continuăm desfășutatea tematicii cu următorul aspect ce ține de semnarea  documentelor cu semnătura mobilă.

 

Partea 3. Semnarea electronică a documentului în format PDF, transformat din format Word sau Excel, cu semnătura mobilă


Detalii

28
07 2021
564

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Publicația noastră continuă prezentarea oportunității de implementare a  circulației  documentelor electronice în toate domeniile posibile pentru a optimiza resursele umane, de timp, materiale etc. În articolul plasat anterior am descris modul de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF, iar astăzi vom descrie procesul de semnare electronică a documentului transformat.
 
Partea 2. Semnarea electronică a documentului transformat în format PDF cu semnătura electronică de pe stik USB
27
07 2021
603

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Circulația documentelor electronice în RM a avansat semnificativ în ultimii ani și dacă inițial documentele electronice se creau, semnau și expediau către autoritățile publice prin intermediul sistemelor informaționale automatizate, la momentul actual documentul electronic semnat cu semnătură electronică se utilizează în diferite sfere de activitate a contribuabililor, cum ar fi acte de predare-primire, contracte, corespondența dintre partenerii de afaceri, dintre contribuabili și autoritățile publice etc.
 
Majoritatea contribuabililor dețin semnătură electronică avansată calificată obținută pentru raportarea automatizată către SFS, CNAS, CNAM etc.,
Detalii
26
07 2021
978

Aplicarea semnăturilor electronice simple și semnăturilor electronice avansate necalificate pe documentele fiscale și contabile

În adresa SFS tot mai frecvent este adresată întrebarea ce ține de aplicabilitatea tuturor tipurilor de semnături electronice pe documentele fiscale și contabile, recunoașterea documentelor semnate cu orice tip de semnătură electronică prevăzută de legislația RM, acceptarea spre deducere a cheltuielilor reflectate în baza documentelor interne în format electronic pentru care semnătura nu este obligatorie conform legii contabilității etc.
 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, vom recapitula regimul juridic al semnăturilor electronice, a documentelor electronice și circulația electronică a acestora, care sunt reglementate
Detalii