Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Mariana Chirtoacă

Administrator înregistrării al Centrului de Certificare, ÎS «Fiscservinform»

http://pki.fsi.md/

01
08 2019
1187

„Autentificarea în doi pași” pe portalul www.servicii.sfs.md sau www.raportare.gov.md

Utilizarea metodei de autentificare a serviciul guvernamental de autentificare MPass – „Autentificare în doi pași”, presupune utilizarea unor coduri de verificare și exclude utilizarea semnăturii electronice obligatoriu la fiecare autentificare.

„Autentificarea în doi pași” pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md se va efectua parcurgând următorii pași:
Detalii
01
08 2019
1537

Setarea codului de verificare pentru „Autentificarea în doi pași”

În continuare se va descrie una din metodele de setare a codului de verificare și a parolei, pentru „Autentificarea în doi pași” pe portal www.mpass.gov.md. Procedura respectivă va servi în continuare pentru autentificarea în cadrul tuturor serviciilor electronice din RM, integrate cu serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), inclusiv și în serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.sfs.md și www.raportare.gov.md. Condiția de bază pentru setarea respectivă este activarea semnăturii mobile sau deținerea semnăturii electronice pentru aplicarea acesteia la prima procedură de parcurgere a etapelor descrise.
Detalii
01
08 2019
1199

Modificări pe portalul serviciilor fiscale electronice aferent procesului de înregistrare a contului de utilizator

Din 1 august, precum s-a comunicat în anunțul publicat de către Serviciul Fiscal de Stat pe pagina oficială www.sfs.md la data de 26.07.2019, a fost exclusă opțiunea de înregistrare de pe portalul serviciilor fiscale electronice — www.servicii.sfs.md și de pe portalul Ghișeului unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md.
Detalii
18
03 2016
2447

Свободный доступ к электронным налоговым услугам посредством MPass

С 04.03.2016 года физические лица – владельцы мобильной и электронной подписи, выданных аккредитованными поставщиками сертификационных услуг в области применения электронной подписи, могут пользоваться всеми электронными налоговыми услугами, доступными на сайте www.servicii.fisc.md, посредством услуги по аутентификации и контролю доступа MPass.
Detalii
17
03 2016
1569

Acces liber la serviciile fiscale electronice prin MPass

Din data de 04.03.2016 persoanele fizice, deținători ai semnăturii mobile și ai semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniul semnăturii electronice beneficiază de acces la toate serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.fisc.md, prin intermediul serviciului de autentificare și control al accesului MPass.
Detalii
13
11 2015
11254

Об изменении процесса регистрации и входа на сайт www.servicii.fisc.md

В процесс регистрации на сайте www.servicii.fisc.md учетной записи пользователей электронных налоговых услуг, описанный в статье «О регистрации юридического лица как пользователя электронных налоговых услуг», опубликованной в № 2 (24) «Monitorul Fiscal FISC.md», внесены некоторые изменения. В этой статье мы опишем эти изменения.
Detalii
03
11 2015
3288

Modificarea procesului de înregistrare și autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md

Procesul de înregistrare a contului de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md, ca utilizator al serviciilor fiscale electronice, descris în articolul „Cu privire la înregistrarea persoanei juridice ca utilizator al serviciilor fiscale electronice”, publicat în ediția Nr. 2 (24) din martie 2015 a „Monitorulului Fiscal FISC.md”, a suportat unele modificări.
Detalii
28
09 2015
1324

Блокирование доступа к электронным налоговым услугам в случае несовпадения идентификационных данных отчитывающегося субъекта в Информационной Системе Государственной Налоговой службы и представленных данных на момент подключения к электронным налоговым услугам, в частности данных об ответственных лицах отчитывающегося субъекта

Какие органы уполномочены заблокировать доступ к электронным налоговым услугам? Что является наиболее частой причиной этого?

Приостановление или блокирование доступа к электронным налоговым услугам может быть выполнено ГНС, территориальными налоговыми службами и ГП «Fiscservinform». Независимо от органа, который заблокировал или приостановил доступ, отчитывающийся субъект проинформирован посредством электронной почты о причине блокирования, об исполнителе и его контактных данных.
Detalii
07
09 2015
1920

Blocarea accesului la serviciile fiscale electronice în cazul necorespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare dintre Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi datele prezentate la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, îndeosebi a persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare

Care sunt organele abilitate cu drept de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice şi cauza cea mai frecvent întîlnită a procesului respectiv?

Suspendarea sau blocarea accesului la serviciile fiscale electronice poate fi efectuată de IFPS, IFS teritoriale şi de Î.S. „Fiscservinform”. Indiferent de organul ce a blocat sau suspendat accesul, entitatea raportoare este informată, prin intermediul adresei de e-mail, referitor la motiv, executor, precum şi datele de contact ale acestuia.
Detalii