Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"


Mariana Voloh

șef adjunct al Direcției administrare fiscală, IFS mun. Chișinău, sec. Botanica
18
01 2019
5992

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art.859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?

Detalii
29
11 2018
1094

Зачет НДС в случае утери налоговой накладной

Имеет ли право покупатель на зачет НДС и подтверждение затрат в предпринимательских целях в случае утери первого экземпляра налоговой накладной, на основании копии, если поставщик зарегистрировал второй экземпляр в ГЭРНН?

Detalii
28
06 2016
3724

Obligațiunea de achitare a impozitului pe venit în rate

Una dintre obligațiile contribuabilului prevăzute de legislație1 este să achite la buget, la timp și integral, sumele calculate ale impozitelor și taxelor, asigurînd exactitatea și veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Sub această prevedere cade și obligațiunea achitării impozitului pe venit în rate specificată în art. 84 din CF.
Detalii
20
01 2015
36948

Ajutor material: aspecte fiscale și contabile

Entitatea, pe parcursul anului, acordă angajatului ajutoare materiale (cu ocazia unor sărbători, pentru recuperarea forţei de muncă, decese, căsătorii etc. a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat), care sunt prevăzute şi în contractul colectiv de muncă.
Detalii
20
01 2015
8919

Cu privire la efectuarea livrărilor impozitate cu T.V.A. la cota zero a bunurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională

În conformitate cu prevederile art. 104 c1) din CF, reprezintă livrări impozitate cu T.V.A. la cota zero importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

  • proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

Detalii
19
01 2015
33627

Prorata privind T.V.A. - aspecte fiscale și contabile

Contribuabilii, subiecţi impozabili cu T.V.A., sînt obligaţi să declare şi să achite la buget, pentru fiecare perioadă fiscală, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont.
Detalii