Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Caldare

jurnalist
19
07 2017
1478

Reforma Guvernului: Regulament de funcționare al ministerelor

Centrul de Implementare a Reformelor propune spre consultare un proiect cu privire la aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, care este elaborat în scopul implementării reformei administrației publice, dar şi raționalizării structurii administrației publice centrale, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare social-economică și angajamentele asumate în procesul de integrare europeană.
Detalii
19
07 2017
737

Registratorii cadastrali vor fi atestați cu calificative

Calificativul „bine” se va acorda registratorului a cărei activitate a fost evaluată la fiecare poziţie cu cel puţin 2 puncte, la proba scrisă a obţinut nota nu mai mică de şapte și a exercitat real cel puţin 3 ani funcţia de registrator.

Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru privind modificările la Regulamentului privind atestarea registratorilor au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 244-251 din 14 iulie curent.
Detalii
18
07 2017
800

Instituirea bazei unice pentru evidența centralizată a adreselor

Proiectul de lege ce prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat de Parlament în lectură finală.

Proiectul stabilește principii uniforme pentru sistemul de adrese, modul de procesare a informației și delimitarea atribuțiilor autorităților publice implicate în proces, precum și furnizarea informației referitoare la adrese.
Detalii
17
07 2017
714

Procedurile la frontiera de stat moldo-ucraineană vor fi stabilite de Guvern, prin derogări

Guvernul va putea stabili scutiri de la unele taxe, drepturi de import şi de export, alte măsuri de politică economică la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene.

Legea privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 244-251 din 14 iulie curent.
Detalii
17
07 2017
950

Facilități pentru atragerea specialiștilor străini în Moldova

Proiectul de lege ce prevede simplificarea procedurii de şedere a străinilor în scop de muncă a fost votat în prima lectură în Parlament.

Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului a cărui calificare va fi inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant, care este întreprinderea sau organizaţia publică care angajează străini, va depune la ghişeul unic demersul respectiv, copia anunţului publicitar de angajare publicat în presă şi oferta locurilor de muncă, precum şi alte acte.
Detalii
17
07 2017
1045

ZAL „Valkaneş”, prin extindere, atrage noi investitori

În componenţa Zonei Antreprenoriatului Liber — Parcul de Producţie „Valkaneş” urmează a fi incluse două terenuri atractive pentru investitori.

Proiectul de lege ce prevede extinderea zonei a fost votat în lectură finală în şedinţa Parlamentului din 14 iulie.

Astfel, zona va fi completată cu 50,3 ha de teren din municipiul Comrat și cu circa 41,96 ha în orașul Ceadâr-Lunga.
Detalii
17
07 2017
1953

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT

Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu — Titlul XImpozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent.

Proiectul de lege a fost elaborat cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicare a impozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.
Detalii