Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

02
12 2019
265

Investițiile în imobilizări au sporit cu 15,6% față de anul precedent

Biroul Național de Statistică a făcut publice datele pentru primele nouă luni ale anului curent cu privire la investițiile efectuate în active imobilizate. Conform informației BNS, acestea au sporit cu 15,6% față de nivelul din perioada similară a anului precedent și au atins cifra de 15,78 mld. lei. În imobilizări necorporale investițiile au constituit 391 mil. lei, iar în imobilizări corporale – 15393,9 mil. lei.

Astfel, au fost înregistrate creșteri ale investițiilor în clădiri nerezidențiale (cu 28,2%), în construcții inginerești (cu 13,5%), mijloace de transport (cu 13,1%), clădiri rezidențiale (cu 12,4%). Datele publicate denotă că investițiile în maşini, utilaje, instalații de transmisie în continuare au cea mai mare pondere, constituind 31,1%.
Detalii
26
11 2019
397

В реальном выражении зарплаты в Молдове выросли на 7,4%

В III квартале 2019 г. средняя номинальная начисленная зарплата по Молдове составила 7385 леев, что на 14,6% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики.

В то же время, в реальном выражении (с учетом роста инфляции) заработная плата возросла на 7,4% по отношению к III кварталу 2018 г. В июле-сентябре 2019 г. средняя зарплата в бюджетном секторе составляла 6456,4 лея (на 14,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.), а в реальном секторе экономики – 7726,6 леев (на 12,9% больше).
Detalii
12
11 2019
386

Inflația anuală în luna octombrie 2019 a sporit până la 6,8%

Prețurile de consum au crescut în luna octombrie curent cu 0,9% față de indicele prețurilor de consum (IPC) înregistrat în luna septembrie 2019, potrivit informației publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, creşterea preţurilor medii de consum cu 0,9% a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1,8%, la mărfurile nealimentare cu 0,3% şi de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,1%.

Potrivit datelor, în luna octombrie faţă de septembrie 2019 au fost înregistrate creşteri de preţuri la cartofi – cu 17,3%, legume proaspete – cu 10,1%, crupe – cu 2,0%, ouă de găină – cu 1,5%, lapte și produse lactate – cu 1,4%, carne, preparate și conserve din carne – cu 0,8% și făină de grâu – cu 0,7%.
Detalii
12
11 2019
2339

Situațiile financiare ale agenților economici sunt disponibile online

Indicatorii din situațiile financiare individuale ale agenților economici – entități comerciale și organizații necomerciale pot fi vizualizați prin intermediul unei aplicații lansate în regim de pilotare de către Biroul Național de Statistică, anunță autoritatea.

Astfel, prin intermediul aplicației vor putea fi vizualizați următorii indicatori:
Venituri din vânzări
• Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
• Profit (pierdere) până la impozitare
• Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

Detalii
31
10 2019
251

Numărul autorizațiilor de construire, în descreștere

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2019, au fost eliberate 2315 autorizaţii de construire, numărul acestora fiind în descreștere cu 8,6% comparativ cu ianuarie-septembrie 2018. Pentru clădiri rezidenţiale au fost eliberate 1444 autorizații (93,5% de la indicatorul anului precedent), iar pentru cele nerezidenţiale – 871 (respectiv, 88,1%).

Conform statisticilor, după mediul de rezidenţă, în ianuarie-septembrie 2019, în mediul urban au fost eliberate 1230 autorizații de construire, în scădere cu 6,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. În mediul rural sunt eliberate 1085 autorizații, ceea ce constituie cu 10,6% mai puţin față de ianuarie-septembrie 2018.
Detalii
29
10 2019
232

Объем сельхозпроизводства в Молдове

Валовое производство сельхозпродукции в Молдове в январе-сентябре 2019 г. составило 24,14 млрд леев, увеличившись на 3,2% в сравнении с тем же периодом 2018 г. Увеличение общего объема продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции растениеводства на 7,4%, в то время как продукция животноводства снизилась на 4,9%, сообщают в Национальном бюро статистики.

По предварительным данным, на 1 октября текущего года валовой урожай зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств составил 2,09 млн тонн, что на 8,2% больше прошлогоднего. При этом, урожай пшеницы в Молдове составил 1,13 млн тонн (на 2,9% меньше, чем годом ранее), кукурузы – 731,5 тыс. тонн
Detalii
22
10 2019
237

Evoluția prețurilor producătorului în industrie

În luna septembrie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de luna august curent cu 0,2%, comparativ cu septembrie 2018 – cu 2,6%, iar față de decembrie 2018 – cu 2,5%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă, în luna septembrie 2019, preţurile față de august curent s-au micșorat cu 1,5%, față de septembrie 2018 – cu 15,0% și față de decembrie 2018 – cu 10,6%. Totodată, în perioada analizată în industria prelucrătoare, comparativ cu luna august curent, prețurile s-au majorat cu 0,2%, față de septembrie 2018 – cu 2,5%, iar în comparație cu decembrie 2018 – cu 2,3%.
Detalii
17
10 2019
274

Deficitul balanței comerciale, în scădere

În primele 8 luni ale anului curent exporturile de mărfuri au constituit $1787,6 mil., în creștere cu 2,0% față de aceeași perioadă din anul 2018, potrivit informației cu privire la activitatea de comerț exterior publicată de Biroul Național de Statistică.
Detalii
10
10 2019
406

IPC în luna septembrie 2019

În luna septembrie 2019 inflaţia anuală a constituit 6,3% (pentru ultimele 12 luni, din octombrie 2018 până în septembrie 2019), inclusiv la produse alimentare – 9,3%, mărfuri nealimentare – 4,6%, servicii prestate populaţiei – 3,7%, comunică Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2019 faţă de august 2019 a constituit 100,8% (în septembrie 2018 faţă de august 2018 IPC a marcat 100,1%).

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8% a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,96%, la mărfurile nealimentare cu 0,3% şi de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 1,4%.
Detalii
01
10 2019
258

BNS: în Moldova 11,3% de locuitori au depășit vârsta de 80 de ani

La începutul anului 2019, în Republica Moldova 558,4 mii persoane au depăşit vârsta de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, fiecare a treia persoană are între 60-64 ani, iar 11,3% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani, comunică Biroului Național de Statistică.

Totodată, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, inclusiv 21,4 mii pensionari angajați ai organelor de forță. Circa 75% din totalul pensionarilor sunt cei pentru limita de vârstă – 526,7 mii. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețin o pondere de 91,0% în totalul pensionarilor pentru limita de vârstă, dintre aceștia 67,7% fiind femei.
Detalii