Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

15
01 2014
1033

"Здравоохранение в Республике Молдова", выпуск 2013 г. издан и размещен на сайте

Национальное бюро статистики сообщает об издании и размещении на веб-странице публикации «Здравоохранение в Республике Молдова», выпуск 2013 г.

Статистический сборник «Здравоохранение в Республике Молдова» является четвертой публикацией, подготовленной Национальным бюро статистики Республики Молдова при активном участии Национального центра менеджмента в здравоохранении.
Detalii
13
01 2014
1648

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2013

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2013 faţă de noiembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de decembrie 2012 – 105,2% (informativ: în decembrie 2012 faţă de noiembrie 2012 IPC a marcat 100,5% şi faţă de decembrie 2011 – 104,1%).
Detalii
10
01 2014
994

Внешнеэкономическая деятельность Республики Молдова в январе-ноябре 2013 года

Национальное бюро статистики сообщает, что в ноябре 2013 года было экспортировано товаров на сумму 252,7 млн долларов США, что на 12,4 % больше, чем в предыдущем месяце, и на 17,0% — по сравнению с ноябрем 2012 года.

В январе-ноябре 2013 года экспорт составил 2196,9 млн долларов США, что на 11,3% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года.
Detalii
09
01 2014
845

Pentru prima dată a fost editată publicația ”Statistica teritorială”

Biroul Național de Statistică anunță că pentru prima dată fost elaborată şi editată publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2013, care cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi zone statistice) în perioada anilor 2008-2012.
Detalii
28
12 2013
920

Biroul Naţional de Statistică comunică despre editarea publicaţiei statistice "Conturi Naţionale, 2012", ediţia 2013.

Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2012 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. Culegerea este structurată în 8 capitole ce se referă la: dinamica indicatorilor economici, conturile pe economie, conturile pe sectoare instituţionale şi activităţi economice, produsul intern brut pe forme de proprietate, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, tabelele Resurse-Utilizări şi conturile economice integrate.
Detalii
26
12 2013
1068

Валовой внутренний продукт Республики Молдова за 2012 год

Валовой внутренний продукт Республики Молдова за 2012 год*

Национальное бюро статистики сообщает, что, по уточненным данным, в 2012 году валовой внутренний продукт составил 88 228 млн леев в текущих рыночных ценах, зарегистрировав снижение (в сопоставимых ценах) на 0,7% по сравнению с 2011 годом.
Detalii
23
12 2013
1296

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2013

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2013 preţurile producătorilor în industrie au înregistrat creşteri cu 0,1%2 faţă de octombrie curent, cu 3,4% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,0% − faţă de noiembrie 2012.
Detalii
19
12 2013
1310

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1755,5 lei, fiind în creştere cu 16,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 12,1%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul III 2012 cu 0,4 p.p. (vezi anexa, tabelul 1).
Detalii
19
12 2013
1010

Câştigul salarial1 mediu în octombrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna octombrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3785,4 lei, în creştere cu 8,7% faţă de luna octombrie 2012.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna octombrie curent 3221,6 lei (+0,9% faţă de octombrie 2012). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4012,5 lei (+11,0% faţă de octombrie 2012).
Detalii