Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (13)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
20
05 2013
1754

Seminarul „Cooperarea fiscală internaţională pentru dezvoltarea durabilă”, organizat de Oficiul Finanţării pentru Dezvoltare al Departamentului pentru afaceri economice și sociale al ONU (FfDO of UN-DESA) și Pactul Fiscal Internaţional (ITC), 30 ianuarie 2013, Roma, Republica Italiană.

Seminarul „Cooperarea fiscală internaţională pentru dezvoltarea durabilă”, organizat de Oficiul Finanţării pentru Dezvoltare al Departamentului pentru afaceri economice și sociale al ONU (FfDO of UN-DESA) și Pactul Fiscal Internaţional (ITC), 30 ianuarie 2013, Roma, Republica Italiană.

Scopul seminarului — introducerea și discutarea rolului Modelului Naţiunilor Unite (NU) al Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri în contextul cooperării fiscale pentru dezvoltarea durabilă.
Detalii
20
05 2013
1863

Administrația fiscală lituaniană implementează proiectul „Locuințe fără taxe”

Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Lituania a lansat un proiect „Locuințe fără taxe”. Scopul proiectului este de a identifica case rezidențiale de lux care nu sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile, precum și construcțiile neautorizate sau incomplete.

Pentru implementarea acestui proiect, IFS utilizează informațiile obținute de la Centrul public de creare a registrelor și cooperează cu Inspectoratul de Stat în Construcții și Planificare a Teritoriului și municipalități.
Detalii
20
05 2013
1854

Restructurarea Ministerului Impozitelor și Accizelor al Regatului Danemarcei

De la 01.01.2013, Ministerul danez al impozitelor și accizelor a fost divizat într-un Departament Legislativ și într-o unitate non-ministerial sub numele SCAT (Administrația fiscală și vamală daneză).

Departamentul Legislativ este responsabil pentru activitatea de legislație, asistență politică a Ministrului și Guvernului, precum și managementul general corporativ. SCAT se ocupă de funcționarea cotidiană și de dezvoltarea activităților care vizează persoanele fizice și juridice.
Detalii
20
05 2013
1848

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind investigarea fiscală: cum de îmbunătățit cooperarea internațională, 06 – 08.02.2013, Budapesta, Ungaria

La eveniment s-au reunit 27 de participanți din 19 administrații fiscale membre ale IOTA pentru a discuta problemele actuale legislative, organizaționale și operaționale în cadrul cooperării internaționale și interinstituționale, care împiedică administrațiile fiscale și alte autorități publice responsabile de aplicarea legii de a combate frauda și evaziunea fiscală în Europa, într-un mod eficace și eficient.

Scopul atelierului de lucru a fost de a spori cunoștințele membrilor săi în mecanismele pentru consolidarea cooperării internaționale și inter-instituționale între administrațiile fiscale și alte autorități publice responsabile de aplicarea legii (administrația vamală, inspecția financiară, poliția, procuratura, etc.), în investigarea cauzelor de fraudă și evaziune fiscală la nivel înalt.

Pe parcursul ședințelor delegațiile au explorat modalitățile de organizare, gestionare și îmbunătățire a colaborării nu numai între diferite țări, dar chiar mai mult între diferite instituții, agenții, organizații și administrații fiscale membre ale IOTA.
Detalii
20
05 2013
1735

Ședințele Grupurilor „Consolidarea capacităţilor privind negocierea și administrarea convenţiilor fiscale”, organizate de Oficiul Finanţării pentru Dezvoltare al Departamentului pentru afaceri economice și sociale al ONU (FfDO of UN-DESA) și Pactul Fiscal Internaţional (ITC), 28 – 29 ianuarie 2013, Roma, Republica Italiană.

Participanţi: 25 de reprezentanţi ai ministerelor finanţelor și autorităţilor fiscale naţionale din ţările în curs de dezvoltare din diferite regiuni ale lumii (Bangladesh, Barbados, Cambodgia, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, Georgia, Ghana, Kazahstan, Republica Democrată Populară Laos, Lesotho, Malawi, Maroc, Myanmar, Namibia, Panama, Peru, Republica Moldova, Senegal, Thailanda, Tanzania, Uruguay și Zimbabwe), experţi în materie fiscală internaţională, inclusiv, membri ai Comitetului Fiscal al ONU și reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale și internaţionale (Forumul African pentru Administrarea Fiscală (ATAF), Centrul Interamerican al Administraţiilor Fiscale (CIAT), Organizaţia pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE)).
Detalii
20
05 2013
2566

Primul Forum Global al Organizaţiei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) privind T.V.A., 07 – 08 noiembrie 2012, Paris, Republica Franceză

Forumul Global privind T.V.A.-ul a fost lansat de OCDE în calitate de platformă pentru dialog politic și atingerea consensului asupra principiilor bunelor practici, în special, în contextul comerțului internațional, pentru țările din întreaga lume, care au introdus T.V.A. și se confruntă cu întrebări similare de design și operare a T.V.A.

La eveniment au participat mai mult de nouăzeci delegații cu reprezentanți ai peste optzeci de țări și organizații internaționale din întreaga lume, reprezentanți ai comunității de afaceri și academicieni de frunte.

Formatul forumului: 5 sesiuni plenare și 2 sesiuni tematice, pe parcursul cărora au fost examinate și discutate următoarele subiecte: implementarea T.V.A. – o perspectivă globală (privire de ansamblu la nivel mondial asupra evoluției politicii și administrării T.V.A.; implementarea T.V.A. în economiile emergente și în curs de dezvoltare; operarea T.V.A. întrun bloc comercial regional — experiența UE; gestionarea riscului de T.V.A. — o perspectivă de afaceri); aplicarea T.V.A. în comerțul internațional – provocarea globalizării economice (modul în care dezvoltarea comerțului internațional crește riscul de dubla impozitare și dubla neimpozitare neintenționată; de ce impozitarea cu T.V.A. după principiul de destinație este abordarea preferată pentru apli-carea T.V.A. în comerțul internațional; provocare pentru administrațiile fiscale; impactul pentru întreprinderi;
Detalii
20
05 2013
4819

Maia Tverdohleb: „Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice cu venituri /averi mari”

Persoanele fizice cu venituri mari din Moldova, de rînd cu ceilalți cetățeni, nu sînt experți în legislația fiscală sau în aplicarea acesteia la desfăşurarea afacerilor lor. Dar, la fel ca toți contribuabilii, ei sunt responsabili pentru autenticitatea informației raportate în declarațiile lor fiscale, indiferent de faptul cine le întocmeşte.

SFS este o instituţie publică care interacţionează zilnic cu cetăţenii și agenţii economici din Republica Moldova, prin urmare, măsurile administrative aplicate de funcţionarii fiscali sînt privite ca parte componentă a politicii guvernamentale. Veniturile fiscale constituie contribuţia majoră la buget, iar Guvernul se concentrează atît pe asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît și pe implementarea măsurilor moderne, corecte și coerente de administrare fiscală. Necesitatea schimbărilor calitative în administrarea fiscală este dictată și de diversificarea relaţiilor și formelor de cooperare, de perfecţionarea mecanismelor de management și a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, dar și de imperativul menţinerii competitivităţii în raport cu progresele mediului de afaceri.

Mai multe servicii fiscale din diferite ţări au inițiat programe specializate pentru a aborda o problemă complexă ce ține de administrarea persoanelor cu venituri și averi mari. Ca și în cazul contribuabililor mari – agenţi economici, persoanele fizice bogate prezintă un risc sporit de conformare pentru administraţiile fiscale, din cauza complexității acestor contribuabili, mărimea majoră a veniturilor fiscale puse în joc, precum și utilizării de către aceștia a unor acțiuni agresive de planificare fiscală.
Detalii
20
05 2013
6377

Doriţi să Vă înregistraţi afacerea? Servicii avantajoase oferite de Casa editurii „Expert”!

Cu o experiență de peste 15 ani de activitate şi o echipă formată din cei mai buni specialişti, Casa editurii „Expert” oferă servicii calitative începînd de la consultații referitor la înregistrarea afacerii pînă la perfectarea şi distrugerea ştampilelor! Încrederea şi fidelitatea clienților, precum şi rezultatele obținute pînă acum o fac mai puternică şi mai competitivă pe piață!

Înregistrarea unei societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi individuale, societăţi pe acţiuni sau altă formă de proprietate organizatorico-juridică
presupune parcurgerea mai multor etape. La fiecare dintre acestea, persoanele care intenţionează să-și înregistreze afacerile se pot confrunta cu mai multe întrebări: care este instituţia abilitată cu aceste sarcini? unde se află? care sunt condiţiile? ce este necesar de întreprins? cît costă? etc.

Fiind aproape de clienţi și identificînd necesităţile lor, Casa editurii „Expert” intervine cu sprijinul necesar, oferindu-Vă la nivel consultativ, cele mai optime și rapide soluţii în procesul de înregistrare a afacerii Dvs! Avînd la bază o echipă de profesioniști capabili să răspundă celor mai exigente cerinţe ale clienţilor, Casa editurii „Expert” oferă un spectru larg de servicii:
Detalii
20
05 2013
3704

Лилиана Агаркова: "Место поставки услуг"

Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффетт

За последние восемь лет в 142 странах мира проведено 296 налоговых реформ.

Совершенствование положений Налогового Кодекса в Молдове происходит систематически, однако последняя полномасштабная налоговая реформа проводилась в 1996 – 2003 годах.

Определение места поставки услуг для применения НДС является одним из наиболее сложных и неоднозначных объектов для трактовки и правильного применения. Подтверждением этого являются изменения, которые вносились в Директивы ЕС.

III раздел Налогового кодекса был разработан с учетом базовых и основополагающих принципов косвенного налогообложения, принятых в Директивах Европейского Сообщества. Молдова реализовала требования Первой Директивы Совета, заменив существующий до 1992 года налог с оборота на НДС, затем перешла на принцип взимания НДС с места производства на место назначения.
Detalii