Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (7)2012

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
30
05 2013
1034

Programul de conformare a contribuabililor: Monitorizare, evaluare, raportare

Direcţia management strategic şi inovare (DMSI) din cadrul IFPS va fi responsabilă de asigurarea că obiectivele Programului, generale şi specifice, se manifestă adecvat în planul operaţional şi sunt executate în mod coordonat cu subdiviziunile structurale ale SFS.


În această calitate, DMSI va fi dotată corespunzător, astfel încât să obţină şi să menţină influenţa necesară pentru gestionarea şi lansarea Programului de conformare.


Detalii
30
05 2013
1066

Programul de conformare a contribuabililor: Persoanele fizice-cetățeni

Aproximativ 100 mii de persoane fizice depun declaraţii privind impozitul pe venit. Cea mai mare parte din veniturile declarate sînt venituri salariale, iar restul — veniturile parvenite din alte surse, cum ar fi veniturile din dobînzi, roialty, publicaţii etc.


Începînd cu anul 2012 se iniţiază administrarea separată a persoanelor fizice cu venituri majore, ce deţin proprietăţi cu valoare mai mare de 1 mil. lei şi venituri mai mari de 300 mii lei anual.


Detalii
30
05 2013
1125

Programul de conformare a contribuabililor: Micro business

Probabilitatea neconformării fiscale acestei categorii de contribuabili este destul de mare, dar deoarece suma cu care aceste entităţi contribuie la buget este relativ mică, atunci şi decalajul fiscal posibil este mai mic, comparativ cu decalajul posibil al contribuabililor mari şi mijlocii. Excepţie fac cazurile de înregistrare a micro-întreprinderilor cu scopul iniţial de includere în scheme de evaziune fiscală.


Detalii
30
05 2013
1134

Programul de conformare a contribuabililor: Contribuabilii Mijlocii

Conform analizelor exercitate în baza datelor disponibile pentru anul 2011, au fost specificaţi circa 5700 contribuabili mijlocii cu cifra de afaceri cuprinsă între 25 şi 50 mil. lei. SFS monitorizează permanent activitatea de afaceri a acestui segment de piaţă, deoarece, conform analizelor efectuate, această categorie de contribuabili întruneşte cele mai multe criterii de risc, dar şi contribuţiile la buget sînt mai mari comparativ cu contribuţiile contribuabililor din categoriile mici şi micro.


Detalii
30
05 2013
986

Programul de conformare a contribuabililor: Contribuabilii Mari

În această categorie de contribuabili-cheie au fost selectaţi tоţi contribuabilii, deserviţi de Direcţia marilor contribuabili – DMC- (ce în anul 2012 constituie 415 contribuabili şi, preventiv, 48,6% din veniturile BNP)), precum şi alţi contribuabili mari, cifra de afaceri anuală a cărora depăşeşte 50 milioane lei, deoarece toţi aceşti contribuabili necesită o abordare pe principii comune.


Criteriile de selectare:


Detalii
30
05 2013
1157

Programul de conformare a contribuabililor: Aplicarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare

Ajustarea abordării pentru 2012


La elaborarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare pentru anul 2012 au fost ajustaţi şi actualizaţi unii factori de risc, comparativ cu anul 2011, însă numărul total (20) a rămas neschimbat, de asemenea ca şi gruparea lor în riscuri generale, specifice şi riscuri privind conformarea T.V.A. (Tabelul 3). Concomitent toţi factorii de risc au fost cuantificaţi.


Detalii
30
05 2013
1036

Programul de conformare a contribuabililor: Modalități de abordare

La fel ca şi Programul din anul 2011, Programul actual are ca prioritate încurajarea respectării de către contribuabili a legislaţiei privind impozitele, taxele şi alte plăţi, şi descurajarea indisciplinei fiscale prin concentrarea la maxim a resurselor interne disponibile.


Ţinînd cont de tendinţele de dezvoltare ale mediului, nivelul actual de educare a contribuabililor, aptitudinile SFS, continuă aplicarea celor 3 abordări de conformare, selectate în anul 2011, ce stabilesc în continuare necesităţile actuale.


Detalii
30
05 2013
1129

Programul de conformare a contribuabililor: Rezultatele anului 2011

Evaluarea rezultatului implementării Programului anului 2011


Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2011 a fost elaborat în baza Modelului de gestionare a riscurilor. Deoarece a fost prima încercare de acest gen, Modelul a fost elaborat folosind abordarea relativ simplistă „de sus în jos”, ce prevede calcularea punctajului riscurilor pentru genul de activitate, şi mai apoi extins pentru categorii de contribuabili, de la cei mari la micro-business, şi, în final, pentru contribuabili.


Detalii
30
05 2013
1213

Programul de conformare a contribuabililor: Introducere

Contribuabilii, cetăţenii, mass — media sunt în aşteptarea îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, diminuarea eventualelor costuri – aşteptări, ce trebuie să fie realizate în scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a reduce presiunea asupra contribuabililor oneşti.


Detalii