Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

28
06 2019
587

Măsuri de conformare în scopul utilizării echipamentelor de casă și de control

Principale acte normative care reglementează domeniul aplicării echipamentelor de casă și de control (ECC) sunt Codul fiscal, Codul contravențional nr. 218/2008, Hotărârea Guvernului 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor (HG nr.141), Cerințele tehnice față de mașinile de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control din 17.07.1998, Ordinul SFS nr. 131/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control (Regulament) și altele.
Detalii
11
04 2019
2421

Аннулируется Приказ Минфина №146 от 23 октября 2014 г.

На основании Постановления Правительства №141 от 27 февраля 2019 г. о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов, с 15 апреля 2019 г. аннулируется Приказ №146 от 23 октября 2014 г. об утверждении Положения о порядке регистрации и осуществления контроля за использованием контрольно-кассовых машин.

Напомним, Постановление №141 (опубликовано 15 марта 2019 г. в «Monitorul Oficial») утверждены сразу три положения, которые касаются использования контрольно-кассового оборудования:
Detalii
27
03 2019
803

La ce oră va rămâne Republica Moldova?

La 31 martie 2019, ultima duminică a lunii curente, la ora 2.00, Republica Moldova va trece la ora de vară. Acele ceasornicului vor fi trecute cu o oră înainte.

Amintim, că, în luna februarie a anului 2018, circa 80 de deputaţi ai Parlamentului European au venit cu iniţiativa de anulare a trecerii la ora de vară, deoarece efectele economice ale acestei acţiuni sunt neesenţiale. Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care a cerut Comisiei Europene să efectueze o evaluare a Directivei 2000/84/CE și, în caz de necesitate, să prezinte propuneri de revizuire a acesteia. Comisia Europeană o organizat o consultare publică, la care 84% dintre europeni au răspuns în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei.
Detalii
15
04 2019
3647

Regulamentul cu privire la exploatarea ECC. Înlocuirea memoriei fiscale va fi efectuată doar de CAT

Principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control (ECC) au fost stabilite prin Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141 din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (MO al RM, 2019, nr. 94-99, art. 191), care va intra în vigoare la 15 aprilie 2019.

Obligativitatea aplicării ECC, obligațiile utilizatorului și plătitorului, regulile de exploatare ale acestora, până la 15 aprilie 2019, sunt stabilite în Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474/1998)
Detalii
26
03 2019
2954

Noul Regulament cu privire la Registrul unic al ECC

La 15 aprilie curent va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 474/1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar. Prevederile acesteia reglementează aspectele legate de domeniul MCC, însă dezvoltarea accelerată a domeniului IT a condiționat necesitatea modificărilor în legislația fiscală.
Detalii
18
03 2019
2132

ECC. Regulamente noi

În Monitorul Oficial din 15 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor. Prin această hotărâre au fost aprobate 3 regulamente noi ce țin de aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor: Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control (ECC); Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control și Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar sau prin alt instrument de plată.
Detalii
01
03 2019
692

SFS va asigura confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie ale MCC

Până la darea în exploatare a Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal), care vor fi utilizate pentru sigilarea maşinilor de casă şi control și imprimantelor fiscale.

Ministerul Finanțelor precizează că dispozitivele electronice ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil, vor fi acceptate cu funcții de mașini de casă și de control. Amintim că hotărârea de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din data de 27 februarie 2019.
Detalii
28
02 2019
2395

Mașinile de casă și control, altfel

Prevederile legislației naționale rămân în urmă de dezvoltarea tehnologiilor informaționale, ceea ce impune necesitatea elaborării și punerii în aplicare a reglementărilor pentru utilizarea diferitelor dispozitive cu funcții de mașini de casă și control (telefoane, tablete etc., ce dispun de aplicațiile necesare).

În ședința Executivului din 27 februarie curent a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern prin care au fost aprobate trei regulamente noi ce țin de aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor: Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control; Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control și Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată.
Detalii