Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 2. Noţiuni principale
condiţii de licenţiere — totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv de activitate

LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător*
13
03 2019
422

1. (29.1.3.5.21) În ce mod urmează a fi dedus costul licenței în condițiile anulării obligației de licențiere aferent activității respective?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii