Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 2. Noţiuni principale
condiţii de licenţiere — totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv de activitate

LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător*