Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

10
10 2018
845

Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг

В случае, когда был получен аванс от покупателя для оказания услуг, на какую дату выписывается налоговая накладная — фактической поставки услуг или возникновения обязательства по НДС? Также, когда налоговая накладная должна отражаться в приложение № 2 Декларации по НДС?
Detalii
09
10 2018
522

Об отражении обязательств по НДС по чекам, датированным прошлыми периодами

В случаях предоставления налоговой накладной розничному покупателю по чекам, датированным прошлыми периодами (например, чек декабрьский, а налоговая накладная затребована в январе), в какой период должна быть внесена налоговая накладная в Регистр продаж и когда отражается обязательство по НДС в Декларации по НДС?
Detalii
09
10 2018
718

Об отражении налоговой накладной в регистре продаж

В соответствии со ст. 108 НК, датой расчета налогового обязательства по НДС является дата поставки. В случае если поставка осуществляется в декабре, а дата выписки налоговой накладной — январь, в каком периоде налоговая накладная должна быть отражена в декларации по НДС, и в каком периоде должна отражаться налоговая накладная в регистре продаж?
Detalii
09
10 2018
626

О Журналах учета приобретений и поставок товаров, услуг и Регистрах учета приобретений и поставок

В НК и в Порядке заполнения Декларации по НДС, упоминаются как Журналы учета приобретений и поставок товаров, услуг, так и Регистры учета приобретений и поставок. Они являются одним и тем же документом или все-таки двумя различными?
Detalii
08
10 2018
435

Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului

Entitatea X SRL își desfășoară activitatea în domeniul dării în locațiune a oficiilor, apartamentelor și parcărilor. Exemplu din contract: La intrarea în vigoare a prezentului contract LOCATORUL va percepe de la LOCATAR plata în avans pentru 2 (două) luni calendaristice, în sumă de 10 000 lei, din care 5 000 lei este plata pentru arenda curentă și 5 000 lei — suma garantă.
Detalii
08
10 2018
836

Об ограничениях по времени выписки налоговой накладной на ранее приобретенный товар

В адрес предприятия, занимающегося розничной продажей товаров, обращаются лица, которые ранее пробрели товар и получили чек, с просьбой о выписке налоговой накладной. Установлено ли законодательством ограничение по времени выписки налоговой накладной и как она должна быть отражена в Декларации по НДС?
Detalii
14
09 2018
424

ORDIN SFS nr. 467 din 13. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale