Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

13
12 2018
739

Выписка налоговой накладной при продаже авиабилетов

Фирма Х покупает билеты на самолет у предприятия «Y» (авиакомпания). Является ли в этих условиях выписка предприятием «Y» налоговой накладной с пометкой «Non livrare» правильной?
Detalii
13
12 2018
805

Право на вычет НДС на основании не внесенной в приложение к Декларации по НДС налоговой накладной

Имеет ли плательщик НДС право на вычет на основании полученной налоговой накладной, подлежащей регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных (ГЭРНН), если она не была внесена в приложение к Декларации по НДС?
Detalii
16
11 2018
453

2. (28.17.29) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de restaurant?

Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de
Detalii
05
11 2018
224

8. (6.11.7.4) În baza cărui formular declară obligațiile fiscale la taxa pentru parcare, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018
Detalii
10
10 2018
1717

Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг

В случае, когда был получен аванс от покупателя для оказания услуг, на какую дату выписывается налоговая накладная — фактической поставки услуг или возникновения обязательства по НДС? Также, когда налоговая накладная должна отражаться в приложение № 2 Декларации по НДС?
Detalii