Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe avere

Impozitul pe avere este un impozit care se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate la titlul VI1 din Codul fiscal
13
12 2017
3362

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.

Sesizarea a fost depusă de Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, ca rezultat a examinării demersului contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, în cadrul unei cauze civile depuse către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea avizului de plată a impozitului pe avere.
Detalii
14
09 2017
3092

Rezultatele consultărilor publice ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2018

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2018 (în continuare – PFV 2018) a fost propus spre dezbateri publice începând cu 30 iunie curent, fiind organizată o ședință cu participarea tuturor părților interesate odată cu finisarea recepționării propunerilor.
Detalii
29
08 2017
675

Am primit de la organul fiscal aviz de plată la impozitul pe avere pentru anul 2016. Dar modificarea Codului fiscal prin introducerea acestui impozit a fost publicată la 1 iulie 2016. Impozitul pe avere trebuie achitat numai pentru jumătate de an 2016?

În art. XXXI din Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 legiuitorul a stipulat expres că pct. 78, prin care Codul fiscal se completează cu titlul VI1 „Impozitul pe avere”, se pune în aplicare din 1 ianuarie 2016.

Potrivit art. 76 din Constituția Republicii Moldova, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Totodată, în conformitate cu prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 96 din 19 decembrie 2016, atât timp cât perioada fiscală constituie întregul an calendaristic, nu poate fi afectat principiul neretroactivității.
Detalii
29
08 2017
554

Am primit avizul la impozitul pe avere, dar nu sunt de acord că toate obiectele incluse în aviz trebuie impozitate. Unde se poate de verificat dacă este corect întocmit avizul de plată?

Conform art. 2873 din CF, obiect al impunerii cu impozitul pe avere îl constituie bunurile imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum şi cotele-părți, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiții:

  1. valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane şi mai mult;
  2. suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.

În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată dintre valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.
Detalii