Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe avere

Impozitul pe avere este un impozit care se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate la titlul VI1 din Codul fiscal
06
11 2018
671

Поимущественный налог и оценка жилья

Налогоплательщик обратился в суд с иском о признании незаконными действий Государственной налоговой службы и требованием возврата переплаты поимущественного налога за 2016 г. в сумме 12,92 тыс. леев. ГНС отказалась выполнять требования налогоплательщика, и спор сторон поступил на рассмотрение суда.

Заслушав стороны дела, суд установил, что налогоплательщик владеет по праву частной собственности жилым домом в Кишиневе. 13 декабря 2016 г. он получил по почте извещение ГНС о выплате поимущественного налога в сумме 12,92 тыс. леев.
Detalii
07
06 2019
4261

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește tuturor subiecților impunerii cu impozitul pe avere că termenul de achitare a acestuia expiră pe data de 25 decembrie. Totodată, luând în calcul că unele persoane în continuare confundă noțiunile de impozit pe bunurile imobiliare și impozit pe avere, republicăm acest articol, care argumentează logica legiuitorului.

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.
Detalii
14
09 2017
3420

Rezultatele consultărilor publice ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2018

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2018 (în continuare – PFV 2018) a fost propus spre dezbateri publice începând cu 30 iunie curent, fiind organizată o ședință cu participarea tuturor părților interesate odată cu finisarea recepționării propunerilor.
Detalii
29
08 2017
851

Am primit de la organul fiscal aviz de plată la impozitul pe avere pentru anul 2016. Dar modificarea Codului fiscal prin introducerea acestui impozit a fost publicată la 1 iulie 2016. Impozitul pe avere trebuie achitat numai pentru jumătate de an 2016?

În art. XXXI din Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 legiuitorul a stipulat expres că pct. 78, prin care Codul fiscal se completează cu titlul VI1 „Impozitul pe avere”, se pune în aplicare din 1 ianuarie 2016.

Potrivit art. 76 din Constituția Republicii Moldova, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Totodată, în conformitate cu prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 96 din 19 decembrie 2016, atât timp cât perioada fiscală constituie întregul an calendaristic, nu poate fi afectat principiul neretroactivității.
Detalii