Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe avere

Impozitul pe avere este un impozit care se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate la titlul VI1 din Codul fiscal
21
06 2017
2107

Impozitul pe avere

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?


Conform art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
  • suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Detalii
26
04 2017
638

Налог на роскошь или на имущество?

Законом № 138 от 17 июня 2016 года Налоговый кодекс был дополнен новым разделом – «Impozitul pe avere» / «Поимущественный налог». Можно ли поставить знак равенства между словами «роскошь» и «имущество»?
Detalii
27
12 2016
441

О процедуре обжалования платежного извещения о поимущественном налоге

Какова процедура обжалования платежного извещения о поимущественном налоге в случае, когда налогоплательщик не согласен с суммами поимущественного налога, исчисленными к уплате налоговым органом, или с другими положениями, содержащимися в платежном извещении?
Detalii
24
11 2016
499

Извещения на уплату поимущественного налога будут отпечатаны до конца недели

В Главной государственной налоговой инспекции завершается подготовка к начислению налогоплательщикам поимущественного налога, введенного впервые в 2016 году. До конца этой недели планируется напечатать извещения об уплате налога.
Detalii