Catalogul tematic
Тематический каталог
Formularul respectiv va substitui cel al Dării de seamă IPC18, ținând cont de modificările introduse prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.
28
06 2022
1221

Lista validărilor pentru Forma IPC21

Ordinul nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat va fi suplinit cu Lista validărilor pentru Forma IPC21 tabelul nr.2, aceasta devenind noua anexă la Ordin.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice  proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.


Detalii

23
06 2022
286

Contribuțiile la BASS: clasificația economică pentru plătitori

Termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat în luna curentă este data de 27 iunie, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale.  CNAS reiterează că, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexă au obligaţia să declare, cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) calculate pentru luna mai 2022 până la data de 27 iunie 2022 inclusiv.
    Detalii
15
06 2022
961

Declararea categoriilor persoanelor asigurate. Studii de caz

Una dintre angajatele entităţii a revenit din concediul de îngrijire a copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Prin urmare, continuă să primească indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Examinând Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, am depistat că există categoria 156 „persoană care şi-a reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani”.  Mămica a revenit la serviciu cu program integral de 8 ore. Cu care categorie a persoanei asigurate urmează să fie declarată această angajată?


Detalii
14
06 2022
2010

Aplicarea CORM 006-2021, obligatorie din 1 iulie 2022

Din 1 iulie 2022 entitățile din toate domeniile de activitate economică şi socială, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, alte persoane juridice şi fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova obligatoriu vor utiliza Clasificatorul Ocupațiilor Republicii Moldova (CORM 006-2021), care va substitui Clasificatorul Ocupațiilor Republicii Moldova (CORM 006-14). Amintim, CORM 006-2021 a fost aprobat prin Ordinul nr. 11/2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și până la 30 iunie curent este utilizat în paralel cu CORM 006-14.


Detalii

01
06 2022
1193

IPC21: subtilități de completare a dării de seamă

Darea de seamă IPC 21 „După control fiscal”. Aspecte specifice
 
Prin Ordinul nr.156/2021 al ministrului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului nr. 94/2020 au fost operate modificări în formularul „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care sunt puse în aplicare din 1 ianuarie 2022. Astfel, conform pct. 1 din Ordinul prenotat, în preambulul formularului tipizat  – Forma IPC 21, rubrica „După control fiscal” are următorul cuprins: Declararea contribuţiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate; Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal.


Detalii

01
06 2022
125

29.3.1.27 Sunt obligate persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare?

Conform art.1 alin.(3) din Codul fiscal, noţiunile şi prevederile prezentului Codului fiscal se aplică în exclusivitate în limitele relaţiilor fiscale şi ale altor relaţii legate de acestea.


Detalii

23
05 2022
279

CNAS: expiră termenul de prezentare a IPC21 pentru luna aprilie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 25 mai 2022 expiră termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 au obligaţia să declare, prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna aprilie 2022 până la data de 25 mai 2022 inclusiv.
 
12
05 2022
2585

Declararea în Darea de seamă IPC21 a codului funcției ocupate de către un angajat

După cum este stabilit, la completarea Dării de seamă IPC21 în Tabelul nr. 2 în rubrica nr. 8 de către angajator se declară codul funcției în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). Este obligatoriu pentru completare acest câmp? Care este codul funcției ce trebuie declarat în cazul persoanelor fizice care sunt contractate pentru îndeplinirea unui anumit volum de lucru sau servicii  fără indicarea profesiei în contract?

 

Reieșind din prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21, aprobată prin Ordinul Ministerului
Detalii

14
04 2022
1065

CNAS: 11 erori frecvente la completarea IPC21

În rezultatul monitorizării şi verificărilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale a corectitudinea calculării şi declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat în tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21 se constată, că unii plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat admit erori la calcularea şi declararea indicatorilor, în special în cazul prezentării dărilor de seamă Forma IPC21 pe suport de hârtie.
 
Astfel, plătitorii de contribuţii la BASS pentru perioadei ianuarie–februarie 2022 au admis următoarele erori:
12
04 2022
563

Regimul de impozitare a indemnizațiilor acordate membrilor Consiliilor de administrare

Care este regimul de impozitare a  indemnizațiilor acordate membrilor Consiliilor  de administrare pentru participarea la ședințele  de lucru? Constituie bază de calcul al primelor de  asigurare obligatorie de asistență medicală? Are  dreptul persoana la utilizarea scutirilor personale?  Cum urmează a fi reflectate aceste plăți în Dările de seamă Forma IPC și IALS?


Indemnizațiile pentru participarea la ședințele Consiliului nu sunt specificate ca surse de venit  neimpozabile la art. 20 din Codul fiscal (CF).


Detalii