Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
12
06 2018
244

Минфин приостановит финансирование недисциплинированных бюджетных учреждений

Правительство одобрило ряд дополнений и изменений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности (№181 от 25.07.2014) с целью устранения некоторых пробелов, выявленных в ходе внедрения этого документа. Соответствующее постановление опубликовано в МО от 8 июня.

Так, cт. 80 «Ограничения и санкции» указанного закона будет дополнена новым положением, которое позволит повысить дисциплину бюджетных органов и учреждений.
Detalii
08
06 2018
307

Creşterea încasărilor permite rectificarea bugetului de stat 2018

Veniturile bugetului public național vor fi majorate cu 963,9 mil. lei,cheltuielile – cu 1 312,5 mil. lei, iar deficitul bugetar va spori cu 348,6 mil. lei.

Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018, după ce documentul a fost discutat detaliat în cadrul ședinței Comisie economie, buget și finanțe.
Detalii
24
05 2018
138

Поправки в госбюджет 2018 г.

Вчера Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела поправки в Закон о госбюджете на 2018 г. Министр финансов Октавиан Армашу проинформировал депутатов, что согласно законопроекту доходная часть госбюджета на этот год повысится на 303,5 млн леев — с 36,62 млрд до 36,92 млрд леев, а расходная – на 652,1 млн леев — с 41,33 млрд до 41,98 млрд леев. Дефицит госбюджета возрастет на 348,6 млн леев — с 4,71 млрд до 5,06 млрд леев.
Detalii
24
05 2018
840

Executarea bugetului de stat 2017 a fost aprobată

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost executat la partea de venituri în sumă de 33 947,4 mil. lei, cu 169,1 mil. lei sau 0,5% mai mult față de nivelul precizat. La partea de cheltuieli, bugetul de stat a fost executat în sumă de 35 479,1 mil. lei, cu 2 323,4 mil. lei sau cu 6,1% peste suma precizată inițial. Soldul bugetar a fost executat în sumă de 1 531,7 mil. lei, cu 2 492,5 mil. lei (61,9%) sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine 919,8 mil. lei sau 60,0%.
Detalii
11
05 2018
317

Поправки в Закон о госбюджете на 2018 г.

Правительство Молдовы одобрило на вчерашнем заседании поправки в Закон о госбюджете на 2018 г., предусматривающие увеличение его доходов, расходов и дефицита. Основанием для переоценки доходов госбюджета стал также более высокий рост поступлений налогов и сборов в I квартале текущего года.

Предусмотрен рост доходов национального публичного бюджета на 936,9 млн леев, расходов – на 1312,5 млн леев. Дефицит увеличится на 348,6 млн леев, однако будет полностью отнесен на счет госбюджета.
Detalii
26
03 2018
183

Renovarea unor instituții de învățământ va costa peste 57 mil. lei

Șase instituții de învățământ vor fi renovate în anul curent. În acest scop Guvernul va aloca peste 57 mil. lei. Hotărârea privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018, susținută de cabinetul de miniștri în ședința din 21 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 martie curent.

Instituțiile ce vor fi renovate sunt:
Detalii
26
03 2018
169

Asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Realocările se propun la solicitările parvenite de la unele autorități publice centrale, acestea fiind necesare pentru a realiza un șir de măsuri, cum ar fi lansarea programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate
Detalii
19
03 2018
298

Se majorează unele alocații sociale

Mărimea alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani va fi majorată cu 20%. De aceste majorări vor beneficia peste 12 mii de copii cu dizabilități și peste 27 mii persoane cu dizabilități din copilărie. Creșterea va fi stabilită și recalculată de la 1 ianuarie 2018.

Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce prevede majorarea cuantumului alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
27
02 2018
249

Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat în luna ianuarie 2018

În ianuarie 2018, veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au crescut până la 2,3 mld. lei, ceea ce constituie cu 12,9% (263,7 mil. lei) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017.

În același timp, cheltuielile bugetului de stat s-au ridicat la 2,27 mld. lei, în scădere cu 21,8% (- 634,8 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În rezultat, în ianuarie 2018, excedentul bugetului de stat s-a ridicat la 28,7 mil. lei.
Detalii
12
02 2018
285

Итоги приватизации в 2017 г.

В прошлом году доходы от приватизации в Молдове составили 160,4 млн леев. Это вдвое меньше, чем было получено в 2016 г. (321,4 млн леев), но в 4,4 раза больше, чем в 2015 г. (36,7 млн леев). Такие данные Агентство публичной собственности представило в своем годовом отчете о разгосударствлении публичной собственности за 2017 г., доходах от приватизации и расходах на процесс разгосударствления.

В 2017 г. было организовано три раунда приватизации госсобственности, на которых было выставлено на продажу 25 пакетов акций на аукционы на Фондовой бирже, 16 объектов — на коммерческие конкурсы, 29 объектов — на аукционы с молотка, 3 объекта — на инвестиционные конкурсы. Большая их часть выставлялась на приватизацию повторно. В результате было приватизировано 16 объектов из 73 предложенных.
Detalii