Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
11
07 2018
241

Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nu prevede cuantumul salariilor

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost examinat în cadrul unei ședințe prezidate de prim-ministrul Pavel Filip. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, cu participarea experților locali și internaționali, precum și a specialiștilor din cadrul autorităților și instituțiilor din sectorul bugetar. La baza proiectului a fost pus Conceptul privind sistemul unitar de salarizare aprobat de Guvern la 28 iulie 2017.
Detalii
06
07 2018
107

Moldova obţine $30 mil. în cadrul DPO-3

Ministerul Finanţelor comunică că Consiliul de Directori ai Băncii Mondiale a aprobat ieri, 5 iulie 2018, acordarea Republicii Moldova a unei finanțări în valoare de $30 mil., în cadrul Programului de Management Economic pentru Republica Moldova (DPO-3).

Banii devin disponibili ca urmare a realizării de către Guvern a reformelor în domeniul guvernanței economice – managementul finanțelor publice,
Detalii
25
06 2018
116

Перераспределение расходов госбюджета на 2018 г.

Правительство Молдовы одобрило поправки в госбюджет на 2018 г., предусматривающие дополнительное перераспределение расходов на сумму в 202,1 млн леев. Соответствующие изменения опубликованы в «Monitorul Oficial» 22 июня.

В частности, доходная часть госбюджета на этот год увеличится на 303,5 млн леев (+0,8%) — с 36,62 млрд до 36,92 млрд леев, расходная – на 652,1 млн леев (+1,6%) — с 41,33 млрд до 41,98 млрд леев, а дефицит госбюджета – на 348,6 млн леев (+7,4%) — с 4,71 млрд до 5,06 млрд леев.
Detalii
12
06 2018
282

Минфин приостановит финансирование недисциплинированных бюджетных учреждений

Правительство одобрило ряд дополнений и изменений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности (№181 от 25.07.2014) с целью устранения некоторых пробелов, выявленных в ходе внедрения этого документа. Соответствующее постановление опубликовано в МО от 8 июня.

Так, cт. 80 «Ограничения и санкции» указанного закона будет дополнена новым положением, которое позволит повысить дисциплину бюджетных органов и учреждений.
Detalii
08
06 2018
388

Creşterea încasărilor permite rectificarea bugetului de stat 2018

Veniturile bugetului public național vor fi majorate cu 963,9 mil. lei,cheltuielile – cu 1 312,5 mil. lei, iar deficitul bugetar va spori cu 348,6 mil. lei.

Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018, după ce documentul a fost discutat detaliat în cadrul ședinței Comisie economie, buget și finanțe.
Detalii
24
05 2018
187

Поправки в госбюджет 2018 г.

Вчера Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела поправки в Закон о госбюджете на 2018 г. Министр финансов Октавиан Армашу проинформировал депутатов, что согласно законопроекту доходная часть госбюджета на этот год повысится на 303,5 млн леев — с 36,62 млрд до 36,92 млрд леев, а расходная – на 652,1 млн леев — с 41,33 млрд до 41,98 млрд леев. Дефицит госбюджета возрастет на 348,6 млн леев — с 4,71 млрд до 5,06 млрд леев.
Detalii
24
05 2018
875

Executarea bugetului de stat 2017 a fost aprobată

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost executat la partea de venituri în sumă de 33 947,4 mil. lei, cu 169,1 mil. lei sau 0,5% mai mult față de nivelul precizat. La partea de cheltuieli, bugetul de stat a fost executat în sumă de 35 479,1 mil. lei, cu 2 323,4 mil. lei sau cu 6,1% peste suma precizată inițial. Soldul bugetar a fost executat în sumă de 1 531,7 mil. lei, cu 2 492,5 mil. lei (61,9%) sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine 919,8 mil. lei sau 60,0%.
Detalii
11
05 2018
343

Поправки в Закон о госбюджете на 2018 г.

Правительство Молдовы одобрило на вчерашнем заседании поправки в Закон о госбюджете на 2018 г., предусматривающие увеличение его доходов, расходов и дефицита. Основанием для переоценки доходов госбюджета стал также более высокий рост поступлений налогов и сборов в I квартале текущего года.

Предусмотрен рост доходов национального публичного бюджета на 936,9 млн леев, расходов – на 1312,5 млн леев. Дефицит увеличится на 348,6 млн леев, однако будет полностью отнесен на счет госбюджета.
Detalii
26
03 2018
217

Renovarea unor instituții de învățământ va costa peste 57 mil. lei

Șase instituții de învățământ vor fi renovate în anul curent. În acest scop Guvernul va aloca peste 57 mil. lei. Hotărârea privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018, susținută de cabinetul de miniștri în ședința din 21 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 martie curent.

Instituțiile ce vor fi renovate sunt:
Detalii
26
03 2018
205

Asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Realocările se propun la solicitările parvenite de la unele autorități publice centrale, acestea fiind necesare pentru a realiza un șir de măsuri, cum ar fi lansarea programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate
Detalii