Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
13
05 2022
400

Modificările în legile bugetare au intrat în vigoare

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 mai, au fost publicate cele trei legi, prin care modificările aprobate de Parlament pe data de 5 mai 2022 sunt puse în aplicare.
 
Astfel, Legea nr. 112/2022 reflectă intervențiile operate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022. Potrivit acesteia, veniturile bugetului de stat pentru anul curent se majorează cu 2634,9 mil. lei (cu 5,3% față de indicatorul aprobat inițial) și vor constitui 52701,5 mil. lei, în timp ce cheltuielile cresc cu 6884,9 mil. lei (cu 10,6%) și ajung la nivelul de 72087,5 mil. lei. La rândul său, deficitul bugetar se majorează cu 4250,0 mil. lei sau cu 28,1%, până la 19386,0 mil. lei.


Detalii

18
04 2022
860

Guvernul a aprobat modificările în legile bugetare

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei sau cu 5,2% față de indicatorul aprobat inițial, cheltuielile – cu 6884,9 mil. lei sau cu 10,6%, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei (28,1%).
 
În ședința de astăzi, 18 aprilie, Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorită majorării veniturilor la componenta de bază cu 2,52 mld. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei. Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 2,7%, a încasărilor din granturi – de 2 ori, precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 10,7%.


Detalii

10
12 2021
319

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget

În perioada ianuarie - noiembrie 2021 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 67,9 mld. lei, cu 12,4 mld. lei mai mult față de perioada similară a anului trecut, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Cheltuielile au constituit 70,9 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 7,2 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 12,1 mld. lei. 


Detalii

07
12 2021
693

Второе чтение законов о госбюджете, БГСС и ФОМС

Парламент РМ одобрил во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 г.
 
Так, государственный бюджет на следующий год утвержден по доходам в сумме 50,066 млрд леев, по расходам – 65,2 млрд леев, а дефицит превысит 15,13 млрд леев.
 


Detalii

06
12 2021
232

Redistribuiri în scopul evitării eventualelor riscuri de neplată a salariilor

Din alocațiile aprobate pentru asigurarea salarizării în sectorul bugetar în anul 2021, Ministerul Finanțelor propune redistribuirea a 3315,0 mii lei, dintre care 2992,1 mii lei – către autorități finanțate de la bugetul de stat și 322,9 mii lei – către autoritățile publice locale. Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, aprobat în cadrul ședinței Executivului din 3 decembrie, a fost elaborat în condițiile în care mai multe autorități au semnalizat despre surse insuficiente pentru achitarea salariilor, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, concedii neutilizate în cazul eliberării angajaților în anul curent,
Detalii
28
10 2021
431

Noi intervenții în Legea bugetului de stat

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice încă un proiect de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021. Documentul a fost elaborat în contextul declarării de către Parlamentul RM a stării de urgență pentru perioada 22 octombrie – 20 noiembrie 2021 și ținând cont de  prevederile pct.4 din Dispoziția nr.1 a CSE1.
 
Potrivit proiectului, partea de venituri a BS ar putea fi majorată cu 700 mil. lei (până la 45,8 mld. lei) din încasările la impozite și taxe, acestea fiind preconizate pentru anul curent în volum de circa 42,08 mld. lei.


Detalii

24
09 2021
512

Корректировка бюджетных показателей на 2021 г.

Правительство утвердило и передало на рассмотрение парламента Отчет об исполнении национального бюджета и его компонентов за первое полугодие 2021 г. В документе представлены данные об исполнении доходов, расходов, дефицита всех составляющих НПБ и отражена динамика макроэкономических показателей за отчетный период. Также в отчете содержится актуализированный макроэкономический прогноз до конца текущего года и перспективы исполнения бюджетов всех уровней на 2021 г.
 
Согласно отчету, в I полугодии доходы НПБ составили 34,933 млрд леев, увеличившись на 20,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Detalii
26
05 2021
408

Правительство намерено перераспределить бюджетные ассигнования на 2021 г.

Министерство финансов вынесло на публичные обсуждения проект постановления правительства о перераспределении некоторых бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 258/2020 о государственном бюджете на 2021 г. В общей сложности, предлагается перераспределить чуть более 56 млн леев.
 
Проект разработан в соответствии с положениями ст. 60 Закона № 181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, в соответствии с которыми в течение бюджетного года разрешается, с согласия правительства, перераспределение ассигнований, утвержденных ежегодным законом о госбюджете,
Detalii
20
12 2019
2250

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020, adoptată în lectură finală

Proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2020 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.

Scopul proiectului de lege este asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. De asemenea, implementarea prevederilor proiectului de lege urmărește crearea unor reguli mai clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală, asigurarea unei previzibilități a politicii și legislației fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv, stimularea proceselor economice, precum și extinderea bazei fiscale.
Detalii
19
12 2019
843

Госбюджет на 2020 г. принят в окончательном чтении

Голосами 56-ти из 77 присутствующих на заседании депутатов законопроект об утверждении госбюджета на 2020 г. был принят сегодня во втором и окончательном чтении.

После одобрения проекта в первом чтении, от депутатов и парламентских комиссий поступили 131 поправка и 2 заключения, запрашивающие дополнительные ресурсы на общую сумму 3,2787 млрд леев. Однако только 63 из них были поддержаны. Ко второму чтению общие показатели проекта госбюджета по доходам и расходам на 2020 г. остались неизменными.
Detalii