Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
25
07 2019
388

Proiectul de modificare a Legii bugetului de stat, propus spre consultare

Veniturile bugetului de stat vor constitui 40,633 mld. lei, în diminuare cu 1,492 mld. lei, iar cheltuielile vor fi rectificate la 46,336 mld. lei. Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat este propus spre consultare de către Ministerul Finanțelor.

Astfel, se preconizează o serie de reduceri a mijloacelor financiare prevăzute pentru mai multe programe, cum ar fi cele prevăzute inițial pentru Fondul pentru eficiență energetică (de la 480000,0 mii lei, la 400 000 mii lei), finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale (aprobate inițial în sumă de 2374183,6 mii de lei, acestea se vor reduce până la 1666161,7 mii lei).
Detalii
21
03 2019
531

Вступили в силу поправки в госбюджет и BASS

Указ о промульгации изменений в Закон о госбюджете на 2019 г. и Закон о бюджете государственного социального страхования на 2019 г., которые правительство приняло под свою ответственность, 11 марта опубликованы в «Monitorul Oficial» и вступили в силу.

Эти поправки в бюджетные документы были инициированы в связи с решением правительства выделить единовременную выплату в сумме 600 леев получателям пенсий и социальных пособий, размер которых на 1 апреля текущего года не превышает 2000 леев. В общей сложности, к Пасхальным праздникам эту помощь получат порядка 610 тысяч граждан.

Detalii
27
12 2018
12287

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, publicată

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42125,5 mil. lei, iar cheltuielile sunt aprobate la nivel de 47664,2 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie 2018 a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2019 și decretul de promulgare al acesteia.

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale se vor acorda alocații în sumă de 237 4183,6 mii lei, iar în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ – 92 046,7 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Detalii
05
12 2018
286

Noi redistribuiri de alocații

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre a Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. În rezultat, volumul total al resurselor și cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din surse externe se diminuează cu 500 mil. lei, majorându-se, respectiv, volumul cheltuielilor din resurse generale. De asemenea, cheltuielile de personal se majorează cu 3,4 mil. lei, urmare a modificării volumului acestora la Cancelaria de Stat și Ministerul Justiției.

Totodată, la Ministerul Afacerilor Interne se propun redistribuiri între programe si majorarea alocațiilor cu 1950,0 mii lei din contul reducerii cu suma respectivă a bugetului Serviciului de Protecție și Pază de Stat, conform contractului comun pentru achiziționarea mijloacelor speciale.
Detalii
03
12 2018
817

La baza bugetului de stat 2019 stau obiectivele bugetar-fiscale

În ultima ședință plenară în mandat deplin al Parlamentului deputații au votat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

Președintele comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă, a precizat că proiectul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în anii 2019-2021 și a obiectivelor bugetar-fiscale pe anul 2019, ca rezultat al reformei fiscale, care a fost implementată începând cu 1 octombrie 2019.
Detalii
30
11 2018
325

Госбюджет 2019: перераспределение средств

Правительство Молдовы одобрило поправки в проект Закона о госбюджете на 2019 г., предусматривающие перераспределение его расходов на сумму в 197,9 млн. леев.

Речь идет о частичной поддержке предложений депутатов парламента, поступивших в рамках подготовки к слушанию во втором чтении проекта закона о госбюджете на следующий год, а также перераспределении некоторых средств по просьбе ряда министерств и ведомств. Как отмечают в Минфине, в целом от депутатов и парламентских комиссий поступило 54 предложения, практически все они касались выделения дополнительных средств без указания источника покрытия расходов.
Detalii
28
11 2018
346

Проект бюджета мун.Кишинев на 2019 г.

Проект бюджета столицы составлен и передан для утверждения муниципальному Совету. Согласно документу, доходы муниципального бюджета Кишинева в 2019 г. запланированы в сумме 3,806 млрд леев, что на 1,3% больше по сравнению с утвержденными доходами на 2018 г. и на 11,1% больше по сравнению с поступлениями, зарегистрированными в 2017 г.

Большую часть муниципальной казны сформируют трансферты из госбюджета (57,9%) – 2,205 млрд леев. Налоги и государственные сборы, как ожидается, составят около 27,5% доходов (1,046 млрд леев).
Detalii
27
11 2018
335

Перераспределение средств

Правительство перераспределило объем ассигнований, утвержденных в Законе о госбюджете на 2018 г., между центральными органами публичной власти, а также между подпрограммами одного органа публичной власти. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в «Monitorul Oficial» и вступило в силу 23 ноября.

Согласно документу, перераспределению подлежат 26,4 млн леев и касаются следующих ведомств: Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства образования, науки и исследований, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального бюро статистики, Национального агентства по безопасности пищевой продукции, Госканцелярии.
Detalii
22
11 2018
277

Завтра парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 г.

Вчера на заседании профильной комиссии в парламенте министр финансов Октавиан Армашу сообщил, что в основе проекта Закона о госбюджете на 2019 г. заложен макроэкономический прогноз развития страны, а также цели налоговой и таможенной политики на следующий год.

В 2019 г. ожидается рост ВВП на 4%. Доходы национального публичного бюджета возрастут на 9,4%, расходы – на 9,7%, а бюджетный дефицит составит 2,7% ВВП против 2,6%, ожидаемых в 2018 г. Запланирован рост экспорта на 13,1%, а импорта – на 9,4%. Также возрастет фонд оплаты труда на 9,4%. Средняя зарплата в стране достигнет 6975 леев, — уточнил министр.
Detalii
20
11 2018
332

Granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local

Ministerul Finanţelor va aloca autorităților administrației publice locale mijloace financiare în sumă totală de 436 mii lei, destinate susținerii programelor de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local.

Un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede alocarea acestor mijloacelor financiare este propus spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Astfel, resursele pentru susținerea programelor de granturi vor fi repartizate consiliilor raionale: Anenii Noi (80 mii lei), Cahul (50 mii lei), Fălești (80 mii lei), Ocnița (50 mii lei), Orhei (26 mii lei), Soroca (100 mii lei) și Ungheni (50 mii lei).
Detalii