Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
14
09 2018
161

Executarea BPN: semnal de înviorare a activităţii economice

În ședința din 12 septembrie a Guvernului a fost prezentat Raportul semianual Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018.

Datele din Raport indică creșterea, în semestrul I al anului 2018, a investițiilor în active imobilizate, intensificarea comerțului exterior, creșterea veniturilor și cheltuielilor publice, etc.
Detalii
13
09 2018
385

Executarea bugetului public național pe semestru I al anului 2018

În primele şase luni ale anului 2018, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 27 776,9 mil. lei, dintre care 17 288,0 mil. lei – la bugetul de stat, 9 980,7 mil. lei – la BASS, 3 352,3 mil. lei – la FAOAM și 7 050,6 mil. lei – la bugetele locale. În comparație cu perioada similară a anului 2017, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o creștere de 2 872,4 mil. lei sau 11,5%.

Datele au fost oferite de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul ședinței de ieri a Guvernului, unde a fost prezentat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018.
Detalii
11
09 2018
655

Ministerul Finanţelor a remis circulara APL

Ministerul Finanţelor comunică că, în temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), a elaborat Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021, care a fost remisă APL prin circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018.
Detalii
07
09 2018
862

Изменения в бюджетной классификации

Сегодня, 7 сентября 2018 г., в МО опубликованы изменения в Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации», принятые и введенные в действие 17 августа текущего года.

В частности, в экономической классификации и методологических нормах по ее применению (приложения №11 и №12) появилось семь новых кодов:
Detalii
11
07 2018
311

Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nu prevede cuantumul salariilor

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost examinat în cadrul unei ședințe prezidate de prim-ministrul Pavel Filip. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, cu participarea experților locali și internaționali, precum și a specialiștilor din cadrul autorităților și instituțiilor din sectorul bugetar. La baza proiectului a fost pus Conceptul privind sistemul unitar de salarizare aprobat de Guvern la 28 iulie 2017.
Detalii
06
07 2018
142

Moldova obţine $30 mil. în cadrul DPO-3

Ministerul Finanţelor comunică că Consiliul de Directori ai Băncii Mondiale a aprobat ieri, 5 iulie 2018, acordarea Republicii Moldova a unei finanțări în valoare de $30 mil., în cadrul Programului de Management Economic pentru Republica Moldova (DPO-3).

Banii devin disponibili ca urmare a realizării de către Guvern a reformelor în domeniul guvernanței economice – managementul finanțelor publice,
Detalii
25
06 2018
156

Перераспределение расходов госбюджета на 2018 г.

Правительство Молдовы одобрило поправки в госбюджет на 2018 г., предусматривающие дополнительное перераспределение расходов на сумму в 202,1 млн леев. Соответствующие изменения опубликованы в «Monitorul Oficial» 22 июня.

В частности, доходная часть госбюджета на этот год увеличится на 303,5 млн леев (+0,8%) — с 36,62 млрд до 36,92 млрд леев, расходная – на 652,1 млн леев (+1,6%) — с 41,33 млрд до 41,98 млрд леев, а дефицит госбюджета – на 348,6 млн леев (+7,4%) — с 4,71 млрд до 5,06 млрд леев.
Detalii
12
06 2018
327

Минфин приостановит финансирование недисциплинированных бюджетных учреждений

Правительство одобрило ряд дополнений и изменений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности (№181 от 25.07.2014) с целью устранения некоторых пробелов, выявленных в ходе внедрения этого документа. Соответствующее постановление опубликовано в МО от 8 июня.

Так, cт. 80 «Ограничения и санкции» указанного закона будет дополнена новым положением, которое позволит повысить дисциплину бюджетных органов и учреждений.
Detalii
08
06 2018
438

Creşterea încasărilor permite rectificarea bugetului de stat 2018

Veniturile bugetului public național vor fi majorate cu 963,9 mil. lei,cheltuielile – cu 1 312,5 mil. lei, iar deficitul bugetar va spori cu 348,6 mil. lei.

Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018, după ce documentul a fost discutat detaliat în cadrul ședinței Comisie economie, buget și finanțe.
Detalii
24
05 2018
249

Поправки в госбюджет 2018 г.

Вчера Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела поправки в Закон о госбюджете на 2018 г. Министр финансов Октавиан Армашу проинформировал депутатов, что согласно законопроекту доходная часть госбюджета на этот год повысится на 303,5 млн леев — с 36,62 млрд до 36,92 млрд леев, а расходная – на 652,1 млн леев — с 41,33 млрд до 41,98 млрд леев. Дефицит госбюджета возрастет на 348,6 млн леев — с 4,71 млрд до 5,06 млрд леев.
Detalii