Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
20
12 2019
1943

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020, adoptată în lectură finală

Proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2020 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.

Scopul proiectului de lege este asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. De asemenea, implementarea prevederilor proiectului de lege urmărește crearea unor reguli mai clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală, asigurarea unei previzibilități a politicii și legislației fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv, stimularea proceselor economice, precum și extinderea bazei fiscale.
Detalii
19
12 2019
672

Госбюджет на 2020 г. принят в окончательном чтении

Голосами 56-ти из 77 присутствующих на заседании депутатов законопроект об утверждении госбюджета на 2020 г. был принят сегодня во втором и окончательном чтении.

После одобрения проекта в первом чтении, от депутатов и парламентских комиссий поступили 131 поправка и 2 заключения, запрашивающие дополнительные ресурсы на общую сумму 3,2787 млрд леев. Однако только 63 из них были поддержаны. Ко второму чтению общие показатели проекта госбюджета по доходам и расходам на 2020 г. остались неизменными.
Detalii
06
12 2019
1363

Proiectul Legii bugetului de stat 2020, votat în prima lectură

Deputații au aprobat în prima lectură proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Astfel, veniturile bugetului de stat vor constitui 44136,6 mil. lei, în creștere cu 8,6% față de anul 2019, iar cheltuielile sunt la nivel de 51551,9 mil. lei, fiind în creștere cu 11,3% comparativ cu anul curent.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, acele măsuri de politici pe care se bazează bugetul de stat se referă la extinderea autonomiei locale prin creșterea defalcărilor din impozitul pe venit al persoanelor fizice și suplinirea Fondului de susținere financiară a teritoriilor cu 10% din impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, majorarea salariilor angajaților bugetari cu 6-10%, implementarea programelor de asistență socială care prevăd prestații sociale mai mari pentru susținerea persoanelor cu venituri mici.
Detalii
28
11 2019
2684

Guvernul a votat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020

Bugetul de stat pentru anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de 44,1 mld. lei, cu 8,6% în creștere față de anul curent, iar la cheltuieli – în sumă de 51,5 mld. lei, fiind mai mari cu circa 11% față de cheltuielile precizate pentru anul 2019. Deficitul se preconizează în sumă de 7,4 mld. lei. În cadrul ședinței de ieri, 27 noiembrie, Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020.

După cum a anunțat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul este fundamentat pe o creștere economică de 3,8%, nivelul inflației de 5,7%, o majorare a exportului de 9%, a importului – cu 7,1%, creșterea salariului mediu pe economie cu 8,7%.
Detalii
26
11 2019
958

Proiectul bugetului de stat 2020, prezentat Comisiei pentru consultări și negocieri colective

Bugetul de stat pentru anul 2020 este un buget destul de echilibrat, realist, care ține cont de angajamentele asumate de Guvern prin programul de Guvernare. La elaborarea proiectului s-a respectat tendința de majorare a salariilor pentru bugetari, au fost luate în calcul toate angajamentele sociale, precum și s-a pus un accent sporit pe componenta investițională, a declarat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective care a avut loc ieri, 25 noiembrie.

Principalii parametri au fost prezentați de secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina. Astfel, veniturile bugetului de stat în anul 2020 sunt prognozate în sumă de 44 136,6 mil. lei, în creștere cu 8,6% față de anul 2019, iar cheltuielile sunt – la nivel de 50 251,9 mil. lei, fiind în creștere cu 8,4% comparativ cu anul 2019.
Detalii
20
11 2019
777

Правительство внесло поправки в госбюджет на 2019 г.

Правительство Кику на заседании 19 ноября аннулировало протокольные записи о принятии 14 ноября решения о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных в госбюджете на текущий год. Речь идет о сумме 484,1 млн леев, которые будут выделены из госбюджета и распределены местным органам публичной власти I и II уровней для покрытия расходов на внедрение Закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

Как уточнил министр финансов Сергей Пушкуца, на прошлой неделе, после принятия правительством соответствующих поправок в госбюджет на текущий год, от местных органов власти поступили предложения по распределению этих средств, поэтому было решено скорректировать этот документ.
Detalii
12
11 2019
966

Cine sunt beneficiarii suportului energetic

În contextul majorării tarifelor la energia electrică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune acordarea, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, a unui suport social energetic în mărime de 50 lei lunar pentru persoanele ce beneficiază de pensii al căror cuantum lunar este de până la 1500 lei inclusiv, precum și pentru beneficiarii tuturor tipurilor de alocații sociale de stat (cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere stabilite conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni).

Autoritatea a elaborat proiectul de lege privind suportul social energetic în anul 2020 care prevede că Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), în baza informațiilor despre beneficiarii indicați supra, va achita, prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat, suportul stabilit.
Detalii
25
07 2019
961

Proiectul de modificare a Legii bugetului de stat, propus spre consultare

Veniturile bugetului de stat vor constitui 40,633 mld. lei, în diminuare cu 1,492 mld. lei, iar cheltuielile vor fi rectificate la 46,336 mld. lei. Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat este propus spre consultare de către Ministerul Finanțelor.

Astfel, se preconizează o serie de reduceri a mijloacelor financiare prevăzute pentru mai multe programe, cum ar fi cele prevăzute inițial pentru Fondul pentru eficiență energetică (de la 480000,0 mii lei, la 400 000 mii lei), finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale (aprobate inițial în sumă de 2374183,6 mii de lei, acestea se vor reduce până la 1666161,7 mii lei).
Detalii
21
03 2019
908

Вступили в силу поправки в госбюджет и BASS

Указ о промульгации изменений в Закон о госбюджете на 2019 г. и Закон о бюджете государственного социального страхования на 2019 г., которые правительство приняло под свою ответственность, 11 марта опубликованы в «Monitorul Oficial» и вступили в силу.

Эти поправки в бюджетные документы были инициированы в связи с решением правительства выделить единовременную выплату в сумме 600 леев получателям пенсий и социальных пособий, размер которых на 1 апреля текущего года не превышает 2000 леев. В общей сложности, к Пасхальным праздникам эту помощь получат порядка 610 тысяч граждан.

Detalii
27
12 2018
13853

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, publicată

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42125,5 mil. lei, iar cheltuielile sunt aprobate la nivel de 47664,2 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie 2018 a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2019 și decretul de promulgare al acesteia.

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale se vor acorda alocații în sumă de 237 4183,6 mii lei, iar în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ – 92 046,7 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Detalii