Catalogul tematic
Тематический каталог


Art.1. Lege bugetară anuală — lege anuală prin care Parlamentul aprobă bugetul de stat, care cuprinde sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor pentru un an bugetar

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
26
03 2018
140

Renovarea unor instituții de învățământ va costa peste 57 mil. lei

Șase instituții de învățământ vor fi renovate în anul curent. În acest scop Guvernul va aloca peste 57 mil. lei. Hotărârea privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018, susținută de cabinetul de miniștri în ședința din 21 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 23 martie curent.

Instituțiile ce vor fi renovate sunt:
Detalii
26
03 2018
120

Asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Realocările se propun la solicitările parvenite de la unele autorități publice centrale, acestea fiind necesare pentru a realiza un șir de măsuri, cum ar fi lansarea programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, asigurarea activității autorităților bugetare nou create și reorganizate
Detalii
19
03 2018
259

Se majorează unele alocații sociale

Mărimea alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani va fi majorată cu 20%. De aceste majorări vor beneficia peste 12 mii de copii cu dizabilități și peste 27 mii persoane cu dizabilități din copilărie. Creșterea va fi stabilită și recalculată de la 1 ianuarie 2018.

Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce prevede majorarea cuantumului alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
27
02 2018
165

Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat în luna ianuarie 2018

În ianuarie 2018, veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au crescut până la 2,3 mld. lei, ceea ce constituie cu 12,9% (263,7 mil. lei) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017.

În același timp, cheltuielile bugetului de stat s-au ridicat la 2,27 mld. lei, în scădere cu 21,8% (- 634,8 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În rezultat, în ianuarie 2018, excedentul bugetului de stat s-a ridicat la 28,7 mil. lei.
Detalii
12
02 2018
237

Итоги приватизации в 2017 г.

В прошлом году доходы от приватизации в Молдове составили 160,4 млн леев. Это вдвое меньше, чем было получено в 2016 г. (321,4 млн леев), но в 4,4 раза больше, чем в 2015 г. (36,7 млн леев). Такие данные Агентство публичной собственности представило в своем годовом отчете о разгосударствлении публичной собственности за 2017 г., доходах от приватизации и расходах на процесс разгосударствления.

В 2017 г. было организовано три раунда приватизации госсобственности, на которых было выставлено на продажу 25 пакетов акций на аукционы на Фондовой бирже, 16 объектов — на коммерческие конкурсы, 29 объектов — на аукционы с молотка, 3 объекта — на инвестиционные конкурсы. Большая их часть выставлялась на приватизацию повторно. В результате было приватизировано 16 объектов из 73 предложенных.
Detalii
12
02 2018
181

Convertoare pentru televiziunea digitală terestră, din bugetul de stat

Circa 72 de mii de familii defavorizate din țara noastră, care au primit ajutor social în anul 2016, vor beneficia gratuit de convertoare pentru conectarea la televiziunea digitală terestră.

Hotărârea Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare de ajutor social, aprobată de cabinetul de miniștri la 7 februarie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.
Detalii
09
02 2018
320

Banii utilizați contrar destinației vor fi remiși la buget

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate în mărimea sumei respective, până la finele anului bugetar, la bugetul de la care au fost primite.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop îmbunătățirea disciplinei fiscale și a managementului riscurilor bugetar-fiscale, precum și alinierea la practica bancară internațională.
Detalii
08
02 2018
232

Va fi majorat cuantumul alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni

Guvernul a aprobat majorarea cu 20%, de la 1 ianuarie 2018, a alocaţiei sociale de stat pentru persoane cu dizabilităţi din copilărie, de care vor beneficia circa 27300 persoane şi pentru circa 12100 copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani.

Hotărârea Guvernului mai prevede majorarea, de la 1 aprilie 2018, cu 10% a alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, de care vor beneficia 10500 persoane, precum şi pentru 5200 copii care și-au pierdut întreţinătorul.
Detalii
11
01 2018
1219

Новое определение акциза в Налоговом кодексе

Если до 1 января текущего года понятие акциза, изложенное в Налоговом кодексе, передавалось просто как государственный налог, установленный на отдельные потребительские товары, сейчас в НК внесены и вступили в силу детальные определения, уточняющие список подакцизных товаров.
Detalii
02
01 2018
1062

Закон о госбюджете вступил в силу

После опубликования в МО, Закон о госбюджете страны на 2018 г. вступил в силу. В процессе подготовки документа в расчет были приняты данные роста ВВП на 3%, инфляции – 3,5%, среднегодовой курс лея к доллару -17,68 лея, рост экспорта на 8% и импорта — на 6% .
Detalii