Catalogul tematic
Тематический каталог
Scrisori IFPS
10
09 2013
4297

Письмо ГГНИ № 26-11/2-12-606/4856 от 12.06.2013 О применении ассоциациями собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении наличных расчетов

О применении ассоциациями собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении наличных расчетовГлавная государственная налоговая инспекция относительно применения ассоциациями (обществами) собственников жилья контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при получении различных платежей наличными сообщает следующее.
Detalii
10
09 2013
3435

Scrisoare IFPS Nr 26-11/2-12-606/4856 din 12.06.2013 Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar

Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerarInspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală la colectarea diferitor plăţi în numerar, comunică următoarele.
Detalii
16
11 2011
3555

Письмо № (26-08/2-02/1/5775)32 от 12.10.2011 о зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства

Территориальные ГНИ
УКПО зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из Зоны свободного предпринимательства в остальную часть таможенной территории республики
Detalii
16
11 2011
3391

Scrisoare IFPS Nr. (26-08/2-02/1/5775)32 din 12.10.2011 cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă

IFS teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă pe restul teritoriului vamal al republicii

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, luînd în consideraţie acţiunea prevederilor art. 7 alin. (10) şi art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27/07/2011, aduce la cunoştinţa IFS teritoriale şi DMC următoarele.
Detalii
17
06 2013
3175

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–13–9154/4858 din 15.08.2011 Privind prevenirea neutilizării a maşinilor de casă şi control

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

În ultima perioadă s-au înteţit adresările cetăţenelor și diferitor organizaţii obștești cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, exprimate prin neeliberarea de către comercianţi la vînzarea-cumpărarea bunurilor (lucrărilor, serviciilor) în numerar a bonurilor de casă, emise de mașinile de casă și control cu memorie fiscală, precum prevăd actele legislativ-normative în vigoare.
Detalii
17
06 2013
3157

Scrisoarea IFPS Nr 26–11/3–12–8739/3413 din 09.06.2011 Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

Inspectoratele fiscale de stat teritorialeInspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză în lucru modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Сu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 23 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 mai 2011, nr. 87-90, p. II, art. 428) în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 au fost operate modificări, cele mai importante reglementări fiind următoarele:
Detalii
16
11 2011
3974

Письмо № 26-08/1-10-644/5664/15 от 05.10.2011 О направлении информационного сообщения Министерства финансов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО направлении информационного сообщения Министерства финансов № 14/3-07/238 от 23.09.2011 г. «О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой»
Detalii
17
06 2013
3168

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–12– 8205/800 din 15.02.2011 privind aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabili


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală de către contribuabilii, care desfășoară activităţi de amanetare, comunică următoarele.

Funcţionarea caselor de amanet (lombardurilor) este o activitate licenţiată, reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995.
La recepţionarea obiectelor spre păstrare, lombardul eliberează chitanţe nominative de depozit, care au putere de contract, încheiat între părţi.
Detalii
16
11 2011
3948

Scrisoare Nr. 26-08/1-10-644/5664/15 din 05.10.2011 privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 „Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă ,cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă”
Detalii