Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 1. Resursele naturale
(1) Resurse naturale sînt obiectele, fenomenele, condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi viitor pentru consum direct sau indirect, care au valoare de consum şi contribuie la crearea de bunuri materiale şi spirituale.
(2) Resursele naturale se folosesc sau pot fi folosite ca mijloace de muncă, surse de energie, de materie primă şi de materiale, nemijlocit ca obiecte de consum şi recreare, ca bancă a fondului genetic sau sursă de informaţii despre lumea înconjurătoare.

LEGE Nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale
07
10 2021
201

Activitatea extractivă: contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție

Revista „monitorul fiscal FISC.md” continuă publicarea explicațiilor extrem de necesare subiecților ce activează în sectorul extractiv. În ediția nr.6(69) ce va apărea de sub tipar în zilele imediat următoare, autorii Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc ne oferă articolul „Contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă”.
 
Potrivit experților, în componența activităților auxiliare la entitățile cu activitate extractivă pot fi incluse:
  • secția de reparație a mijloacelor fixe (subcontul 8121);
  • transportul auto (subcontul 8122);
  • asigurarea cu energie electrică (subcontul 8123);

  • Detalii
31
07 2020
1304

TRN 21 будет применяться с 1 января 2021 г.

Государственная налоговая служба утвердила новую форму Отчета по сборам за природные ресурсы (TRN 21). Она будет представляться налогоплательщиками за налоговый период начиная с 1 января 2021 г. ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
 
Сегодня, 31 июля 2020 г., в «Мониторул Офичиал» опубликован приказ ГНС № 376 от 27 июля текущего года. Его положения будут введены в действие с 1 января будущего года; тогда же утратит силу действующий с 2014 г. Приказ ГГНИ № 1721 „Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и представления Отчета по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 15) и формуляра Forma TRN 15”.
 

Detalii
14
11 2018
1002

Granturi pentru sisteme de irigare

Până la 5 decembrie 2018 pot fi depuse cererile pentru obținerea granturilor destinate extinderii suprafețelor agricole irigate. Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) a lansat un nou apel pentru finanțare prin grant pentru implementarea activităților care vor contribui la utilizarea și extinderea suprafețelor indicate din cadrul zonelor cu sisteme centralizate de irigare, reabilitate cu fondurile Guvernului SUA prin intermediul Programului Compact.

Proiectul APM își propune prin granturile oferite să contribuie la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) și la creșterea calității și productivității produselor cultivate cu utilizarea irigării.
Detalii
19
02 2018
1635

Forma TRN15, modificată

Începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, este pus în aplicare noul formular tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15).

Modificările în formular au fost aprobate prin Ordinul nr.52 al Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 și este publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent.

Astfel, în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) şi a Formularului TRN15, rândurile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă, au fost operate un șir de modificări.
Detalii