Catalogul tematic
Тематический каталог

Sechestrarea bunurilor


Articolul 129. Noţiuni
acţiuni întreprinse de organul fiscal pentru indisponibilizarea bunurilor persoanei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

04
03 2019
1119

SFS va asigura valorificarea bunurilor infracționale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul nr.58 cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate) din 14 februarie curent Regulile cu privire la organizarea procesului de valorificare a acestora. Documentul a fost publicat vineri, 1 martie 2019, în Monitorul Oficial, și a intrat în vigoare la data publicării.

Acesta stabilește că Serviciul Fiscal de Stat va prelua de la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) documentele aferente bunurilor infracționale ce urmează a fi valorificate și va demara procedura de valorificare, la solicitarea ARBI.
Detalii
22
01 2019
956

SFS selectează evaluatorii

Serviciul Fiscal de Stat anunță, în conformitate cu prevederile art. 203 alin.(2) din Codul fiscal, selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.

Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:

• cererea de participare;

• certificatul de calificare/competență a evaluatorului;
Detalii
30
11 2018
1633

Executorii judecătorești vor fi sancționați în cazul neonorării obligațiilor

În contextul modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2018, au apărut o serie de întrebări cu privire la corectitudinea aplicării sancțiunilor fiscale executorilor judecătorești în cazul neonorării de către aceștia a obligațiunilor în parte ce ține de aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.253 alin.(41) și art. 2632 din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile la art.197 din Codul fiscal, executorii judecătorești, urmare a alăturării realizate în conformitate cu procedura stabilită în Codul de executare şi după expirarea termenului de alăturare stabilit la art.92 din Codul de executare, are obligațiunile de a comunica, în termen de 3 zile, Serviciului Fiscal de Stat
Detalii
29
03 2017
1729

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sunt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
17
01 2017
1437

A fost elaborat un proiect ce prevede modificarea modului de evidență a bunurilor confiscate

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat și propus spre consultare un proiect ce are scopul modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.Your text to link...
Detalii
15
09 2011
4008

Viorica Dragan-Grosu: "Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale – posibilitatea de a indisponibiliza bunurile deţinute pentru asigurarea onorării obligaţiei fiscale"

Conform art. 227 din Codul fiscal, una din măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale este aplicarea sechestrului pe bunurile contribuabilului restanţier, care se face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea organului fiscal pe un formular tipizat, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Procedura sechestrării bunurilor, ca modalitate de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, este reglementată prin Ordinului IFPS nr. 295 din 08.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 98-99/336 din 15.06.2010). Formularul Hotărîrii cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale este aprobat prin anexa nr.1 la ordinul menţionat. Pentru efectuarea procedurii este competent organul fiscal, în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile imobile.
Detalii