Catalogul tematic
Тематический каталог

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară


Articolul 3. Noţiunile de bază
SIRF- standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova.

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007


lex.justice.md/md/324098/

14
11 2018
30

Внутренний госдолг Молдовы

Министерство финансов сообщает, что внутренний госдолг Молдовы за первые десять месяцев 2018 г. увеличился на 413,81 млн леев, что составляет 1,8%. Общая сумма задолженности составила на конец октября текущего года порядка 22,992 млрд леев. Рост обусловлен увеличением объема эмиссий государственных ценных бумаг на первичном рынке.

Также был осуществлен выкуп ГЦБ, выпущенных для исполнения платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г., на сумму 210 млн леев. На конец октября 2018 г. задолженность по государственным ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, составила более 7, 847 млрд леев, что на 623,81 млн леев больше по сравнению с 2017 г., а ее доля достигла 34,1% от общего объема внутреннего госдолга.
Detalii
09
10 2018
168

Резолюция Европарламента по IFRS17

На прошедшем 3 октября 2018 г. заседании в Страсбурге Европейский Парламент одобрил резолюцию Комитета по вопросам экономики и денежной политики (ECON) по стандарту IFRS 17 “Договоры страхования”. В тексте резолюции перечислены преимущества от использования стандарта, но вместе с тем упомянуты также несколько замечаний, высказанных членами Комитета.

В ходе пленарного заседания члены Еврокомиссии и представители Европарламента отметили следующие основные моменты:
Detalii
04
05 2018
2423

IFRS16, publicat

Ordinul nr. 78 din 30 martie 2018 al Ministerului Finanţelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost publicat astăzi, 4 mai, în Monitorul Oficial al RM.

Conform documentului, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008 este acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a Standardului Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 16 Contracte de leasing şi Interpretările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRIC 22 Tranzacţii valutare şi contraprestaţii în avans.
Detalii
05
04 2018
1918

Legea Contabilității, raportarea statistică și așteptările contabililor profesioniști

Perfecționarea contabilității și raportării financiare este o preocuparea permanentă a Ministerului Finanțelor, a afirmat Lidia Foalea, șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul ministerului, în cadrul celei de-a IV ediții a Conferinței Naționale a Contabililor, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului.

Aceasta a menționat faptul că autoritățile și-au asumat angajamentul de transpune în legislația națională prevederile acquis-lui comunitar în domeniul financiar și sectorul corporativ, referindu-se la noua Lege a Contabilității, ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.
Detalii
02
04 2018
783

Provocările raportării financiare

În cadrul conferinței anuale de taxe, organizată de PwC Moldova cu genericul „Climatul de afaceri în Moldova – Evoluții fiscale și regulatorii de impact”, care s-a desfăşurat la 28 martie 2018, au fost abordate și principalele provocări ce țin de raportarea financiară.

La 1 ianuarie 2019 vor intra în vigoare două legi noi – Legea contabilității și Legea auditului situațiilor financiare.

Reprezentantul PwC, Francesca Postolache, s-a referit la particularitățile noilor legi, menționând importanța modificării cadrului legislativ ce țin de raporatea financiară.
Detalii
19
02 2018
1166

Despre IFRS 16

Standardul contabil IFRS 16 Contracte de leasing, care vine să înlocuiască standardul IFRIC 4, a fost prezenatat participanților seminarului Noutăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități, organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova.

Potrivit auditorului din cadrul companiei române Mazars, Ella Chilea, standardul va fi pus în aplicare în România la 1 ianuarie 2019, dar unele companii care utilizează deja IFRS 15Venituri din contracte cu clienții, pot solicita utilizarea lui și mai devreme.
Detalii
04
09 2017
5363

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).
Detalii
22
08 2017
3237

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou — „Prezentarea situațiilor financiare”.

Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare.
Detalii