Catalogul tematic
Тематический каталог

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară


Articolul 3. Noţiunile de bază
SIRF- standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova.

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007


lex.justice.md/md/324098/

11
11 2019
594

Aplicarea IFRS de către entitățile de interes public definite conform Legii nr.287/2017

Potrivit art.3 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (Legea nr.287/2017), entitatea de interes public reprezintă entitatea ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; bancă; asigurător (reasigurator)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Clasificarea entităților este descrisă în art.4 al Legii nr.287/2017, respectiv entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:
Detalii
21
10 2019
262

11. (29.1.3.5.8) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?

Standardele Internaționale de Contabilitate nu prevăd clasificarea activelor ca obiecte de mică valoare și scurtă durată.

Totodată, potrivit prevederilor pct. 6 din Standardul Internațional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, aplicat pe teritoriului Republicii Moldova, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 109 din 19 decembrie 2008, imobilizări corporale sunt elemente corporale care:
Detalii
02
10 2019
217

Что нового в работе у IASB

После недавней сентябрьской встречи (более подробную презентацию по которой, мы уверены, услышим совсем скоро) в постоянно обновляемый план работы на ближайший год были внесены корректировки. Посмотрим, что там нового сегодня.

Если рассматривать первую обширную категорию, где “висят” находящиеся в работе новые стандарты, то в ней уже который месяц абсолютно без изменений.

Категория проектов по улучшению стандартов

Ежегодные улучшения МСФО за период с 2018 по 2020 гг.: обсуждение откликов, полученных на предварительный вариант (вышел в мае) запланировано на ноябрь.
Detalii
17
09 2019
191

EFRAG комментирует июльские предложения IASB по отложенным налогам

В середине июля Совет по МСФО представил для ознакомления предварительный вариант поправок к стандарту МСБУ (IAS) 12 “Налоги на прибыль”. Будущими изменениями в стандарте международный разработчик пытается решить проблему неопределенности с практическим применением исключений для первоначального признания, которые оговорены в параграфах 15 и 24 стандарта МСБУ 12 (в них речь идет о признании отложенных налоговых активов и обязательств).

Совет по МСФО интересуют транзакции, которые при первоначальном признании ведут к возникновению одновременно актива и обязательства и могут спровоцировать временные разницы равной величины.
Detalii
26
07 2019
180

Европейское банковское управление представило “дорожную карту” по IFRS 9

Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA) представило детальный план своей дальнейшей деятельности, связанной с мониторингом внедрения IFRS 9 “Финансовые инструменты”. Кроме этого, aгентство также запустило исследование наилучших практик применения IFRS 9 на основе выборки из нескольких финансовых институтов, стремясь проанализировать различные использующиеся сегодня модели и то, в какой мере этот выбор влияет на ожидаемые кредитные потери.

Несколько подобных исследований по теме влияния IFRS 9 на европейские финансовые институты EBA уже проводило, и даже успело поделиться итогами предварительных наблюдений. В опубликованном сегодня документе агентство подчеркивает свои намерения продолжать работу по мониторингу и обеспечению последовательности применения IFRS 9 в учетной практике, а также изучению общих точек пересечения требований стандарта и норм пруденциального банковского регулирования.
Detalii
10
07 2019
193

Универсальность системы отчетности ценится как никогда ранее

На встрече попечителей Фонда МСФО в немецком Мюнхене 26 июня со вступительной речью выступил доктор Николас Питер (Nicolas Peter), финансовый директор автоконцерта BMW AG. В ней он отметил, насколько большое значение имеют стандарты МСФО для его компании и мировых финансовых рынков в целом, а также коснулся самых актуальных проблем на данный момент.

Немецкий разработчик стандартов финансовой отчетности Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) — так же как и Фонд МСФО — посвятил себя стандартизации и гармонизации системы регулирования и преуспел в этом.
Detalii
18
06 2019
362

Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. IFRIC 23 pot fi aplicate în Moldova

O entitate trebuie să determine dacă este oportun să analizeze fiecare tratament fiscal incert în mod separat sau împreună cu unul sau mai multe tratamente fiscale incerte, în funcție de abordarea care prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii. Pentru a determina care dintre cele două abordări prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii, o entitate ar putea ține seama, de exemplu:

a) de modul în care își întocmește declarațiile fiscale și susține tratamentele fiscale pe care le aplică; sau

b) de modul în care entitatea se așteaptă ca autoritatea fiscală să efectueze controlul și să rezolve aspectele care ar putea apărea în urma acestui control.

Detalii
16
05 2019
585

Provocările și oportunitățile IFRS16

Seminarul cu genericul Provocări și oportunități legate de implementarea IFRS 16 Leasing, care a fost organizat ieri, 15 mai 2019, de către Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova (ACAP) în colaborare cu KPMG, a trezit un interes major al membrilor ACAP şi ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), precum și al experților în domeniul contabilității și auditului participanți în cadrul evenimentului.

Subiectul a fost prezentat de Cristina Guțu, unul din cei 36 membri ai Consiliului internaţional al ACCA, organizație ce deja a unit peste 710 mii de membri în toată lumea.
Detalii
14
05 2019
434

IFRS 16: provocări și oportunități

Provocările și oportunitățile ce țin de implementarea IFRS 16 Leasing vor fi discutate mâine, 15 mai 2019, în cadrul unui seminar organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), în colaborare cu KPMG.

La eveniment vor participa membrii ACAP şi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), experți în domeniul contabilității și auditului, iar speakerul seminarului va fi Cristina Guțu — director KPMG Training Academy.

În urma intrării în vigoare, din 1 ianuarie 2014, a noilor SNC, conforme cu IFRS-urile actualizate, ACAP, organizaţie autonomă, neguvernamentală, non-profit şi de interes public, în scopul gestionării profesiei contabile în Republica Moldova, vine să satisfacă cerinţele sporite de pregătire profesională a membrilor săi.
Detalii
15
04 2019
196

IASB завершил обсуждение поправок к IFRS 17 и дал “добро” на написание проекта

На завершившейся на прошлой неделе очередной встрече в Лондоне члены Совета по МСФО в очередной раз обсудили корректирующие поправки к стандарту IFRS 17 “Договоры страхования”, но обсуждали их в этот раз “в целом”. По итогу этого Совет дал свое согласие и разрешил членам команды разработчиков приступить к составлению предварительного варианта, который, в соответствии с формальным процессом, будет выпущен на ознакомление мировой бухгалтерской общественности в конце июня. Хотя официально эту возможность еще предстоит одобрить на майской встрече, но, скорее всего, по данному дискуссионному документу будет предусмотрен более короткий консультационный период ввиду “цейтнота”.
Detalii