icon

Filtru de căutare în catalog

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare (în continuare — Regulament) este elaborat în corespundere cu articolele 175 şi 176 din titlul V al Codului fiscal şi stabileşte mecanismul de stingere a restanţelor cu sumele plătite în plus sau cu sumele, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, inclusiv în cazurile stabilite la articolul 101 alin.(5) titlul III al Codului fiscal şi articolul 125 alin.(5) titlul IV al Codului fiscal, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului.
2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) stingere a obligaţiei fiscale prin compensare — trecere în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituită;
b) restituire — transferarea excedentului sumei compensate pentru contribuabil — persoană juridică la contul lui bancar, pentru contribuabil — persoană fizică la contul lui bancar sau în numerar;
c) sumă plătită în plus — suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală;
d) restanţă — sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească ca impozit, taxă, altă plată la bugetul public naţional, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, dar pe care nu a plătit-o în termen.

Regulament privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului

Etichete:

article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon