Catalogul tematic
Тематический каталог
1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare (în continuare — Regulament) este elaborat în corespundere cu articolele 175 şi 176 din titlul V al Codului fiscal şi stabileşte mecanismul de stingere a restanţelor cu sumele plătite în plus sau cu sumele, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, inclusiv în cazurile stabilite la articolul 101 alin.(5) titlul III al Codului fiscal şi articolul 125 alin.(5) titlul IV al Codului fiscal, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului.
2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) stingere a obligaţiei fiscale prin compensare — trecere în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituită;
b) restituire — transferarea excedentului sumei compensate pentru contribuabil — persoană juridică la contul lui bancar, pentru contribuabil — persoană fizică la contul lui bancar sau în numerar;
c) sumă plătită în plus — suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală;
d) restanţă — sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească ca impozit, taxă, altă plată la bugetul public naţional, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, dar pe care nu a plătit-o în termen.

Regulament privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului
12
07 2017
123

Cu privire la stingerea obligației fiscale prin compensare

În cazul în care contribuabilul persoană fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător înregistrează datorii aferente achitării impozitului pe venit la momentul depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), poate fi compensată această datorie cu suma impozitului pe venit achitată în plus pentru anul precedent?

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) precum și modul de completare a acesteia sunt reglementate prin HG nr. 834 din 1 decembrie 2015.
Detalii