Catalogul tematic
Тематический каталог


Prețuri de transfer


Problematica preturilor de transfer apare atunci cand ne referim la tranzactii intre persoane afiliate (adica tranzactii intre societati care fac parte din cadrul aceluiasi grup).

Intra sub incidenta regulilor preturilor de transfer toate tranzactiile efectuate intre persoane afiliate, fie ca este vorba de transferuri de bunuri sau drepturi de proprietate intelectuala, prestari de servicii sau alte tipuri de tranzactii. În conformitate cu aceste reguli, tranzactiile intre persoane afiliate trebuie sa fie realizate cu respectarea principiului valorii de piata (asa numitul “arm’s length principle”)
22
08 2017
1610

Referitor la impozitarea transportului internațional

Dacă o companie de turism rezident al Republicii Moldova beneficiază de anumite servicii de transport prestate de către o companie de transport din România, pentru transportul unor turiști în Grecia, serviciul dat urmează a fi supus impozitării cu calcularea TVA la import de servicii?

Potrivit art. 93 pct. 9) din CF, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii
10
07 2014
3657

Трансфертные цены: международный опыт администрирования (часть 2)

Трансфертным ценообразованием (transfer pricing) является реализация товаров и услуг по ценам, отличным от рыночных в пользу взаимозависимых лиц. Важным фактором администрирования трансфертных цен является документация трансфертных операций.

Основными научными и методологическими центрами по разработке регламентирующих документов в области трансфертного ценообразования на европейском континенте признаны Европейский союз в лице Европейской комиссии и Совместного форума ЕС по трансфертному ценообразованию, а также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Detalii
27
05 2014
3799

Трансфертные цены: международный опыт администрирования (часть 1)

Трансфертным ценообразованием (transfer pricing) является реализация товаров и услуг в пользу взаимозависимых лиц по ценам, отличным от рыночных. По большому счёту, трансфертными ценами являются цены, применяемые компаниями (в первую очередь холдингами, но не только) при сделках между своими подразделениями, филиалами, подконтрольными фирмами, т.е. внутри групп компаний, между взаимозависимыми лицами во имя соблюдения общего принципа «вытянутой руки» – одинакового подхода к установлению цены на товары и услуги, независимо от контрагента (независимое или взаимозависимое лицо).
Detalii
19
05 2014
3281

Anastasia Certan: Reglementarea fiscală națională a prețului de transfer intern și transfrontalier (proiect)

În acest articol vom examina prețul de transfer drept o chestiune fiscală, de reglementare a impozitării directe la nivelul persoanelor juridice, în contextul încorporării acestuia în normele CF al Republicii Moldova prin prisma practicii internaționale și tendințelor actuale globale în domeniu.

Cu toate că întreprinderile trebuie să-și stabilească prețurile tranzacțiilor internaționale intra-grup în vederea propriilor scopuri financiare interne și de control, practicile lor în problema prețurilor de transfer devin un element important în relațiile lor cu țările de origine (mamă) și gazdă, din cauza implicațiilor fiscale ale prețurilor mărfurilor și serviciilor.
Detalii