Monitorul SFS

Cele mai importante modificări efectuate în formularul Declarației VEN12 cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează despre efectuarea modificărilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12, conform Ordinului Ministrului finanțelor nr.99/2023.

 

Printre cele mai importante modificări se menționează următoarele:

  1. Opțiunea de alegere a aplicării prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal prin bifarea boxei corespunzătoare literei S din  Declarația – VEN12

Pentru contribuabilii care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, a fost creată opțiunea de alegere prin bifarea boxei corespunzătoare literei S din  Declarația – VEN12.

 

Ѵ

S

Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal

 

În pătrățelul literei selectate se pune semnul “√”

 

Alegerea aplicării prevederilor menționate este una opțională și se face prin prezentarea declarației doar până la expirarea termenului de prezentare conform art.83 din Codul fiscal. Nu se iau în considerare declarațiile corectate depuse după termenul respectiv dacă unul dintre scopurile corectării vizează modificarea opțiunii de aplicare a prezentului alineat.

 

Agenții economici care bifează categoria ”S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal” sunt obligați să completeze declarația în modul general și să determine impozitul pe venit, dar pentru această categorie de contribuabili suma indicată în rând. 170 nu va fi pasibilă reflectării în SIA ”Contul curent al contribuabilului”.

Menționăm că art.87 alin.(11) din Cod prevede expres categoriile de contribuabili care nu pot aplica prevederile menționate.

2.Excluderea rândurilor ce țin de aplicarea semnăturii (pe hârtie) și a ștampilei

Au fost excluse rânduri ce țin de aplicarea semnăturii (pe hârtie), ștampilei, precum și indicarea datei recepționării declarației, ținând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie 2023 toți contribuabilii subiecți ai impunerii conform art.5 pct.2) din CF, cu excepţia persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, sunt obligați să prezinte dările de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică.

3.Abrogarea anexei 5D din declarația VEN12

Ținând cont de faptul că pentru persoanele fizice nu mai este aplicabilă impozitarea la cotă progresivă, a fost exclusă necesitatea divizării calculului impozitului pe venit pe tipuri de categorii persoane fizice și juridice (rând. 120) și abrogată anexa 5D la declarație.

4.Modificări redacționale

  • a fost abrogat rândul 1602, ținând cont de neactualitatea acestei prevederi;
  • au fost operate modificări în anexe care țin nemijlocit de ajustarea terminologiei și aducerea în concordanță a unor noțiuni cu prevederile HG 704/2019 și cu prevederile art.261 CF precum și a prevederilor actuale ale unor articole din CF (rândurile 02011, 02012, 03011, 03012, 03021, 03027, 03031, 03034, 03036, 03040, 03041);
  • din anexa 1D a fost exclusă necesitatea completării unor rânduri ce țin de ajustarea unor tipuri de venituri care nu mai constituie venituri neimpozabile și respectiv lipsește necesitatea ajustării acestora prin declarație (rând. 0202, rând. 0203);
  • de asemenea, și din anexa 2D a fost exclusă necesitatea completării unor rânduri care nu se mai completează dat fiind faptul că au fost abrogate normele din CF (rând 03024, 03043, 03045).

 

5.Venitul din donarea activelor

La rând.0207 “Venitul din donarea activelor” din anexa 1D a fost menționat faptul că se completează și în cazul donațiilor în scopuri filantropice și de sponsorizare. Precum și faptul că în cazul în care se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 din anexa 1.1D se reflectă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe, iar în coloana 3 - valoarea de piață la momentul donării (determinată în baza art.5 pct.26) din CF). În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, produse, materiale), în coloana 2 se reflectă valoarea lor contabilă, iar în coloana 3 din anexa 1.1D se reflectă prețul de piață al acestor active. De asemenea, în cazul efectuării donațiilor cu mijloace fixe se completează și rândul 03020 în care se reflectă cheltuielile din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației.

6.Ajustarea venitului rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic

Ținînd cont de faptul că potrivit art.18 lit.j) din Codul fiscal venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia cazurilor când formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilității contribuabilului constituie venit impozabil, acesta se va ajusta prin completarea rând. 02015.

7.Ajustarea veniturilor obținute în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață

Au fost introduse completări ce țin de necesitatea ajustării veniturilor obținute în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, prin ajustarea acestora prin completarea rândului 02019. În col.2 se va reflecta suma obținută în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în col.3 se va indica suma tranzacției la prețul de piață.  

8.Deducerea cheltuielilor pentru reparația proprietății

Dat fiind faptul că în conformitate cu art.26alin.(10) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor pentru reparația proprietății nu se mai efectuează în dependență de cota procentuală a cheltuielilor suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru reparația proprietății din baza valorică a categoriei respective de proprietate dar în conformitate cu SNC sau IFRS, respectiv, nu mai este necesitatea completării rând. 03011 ”Cheltuieli pentru reparația proprietății”.

9.Ajustarea provizioanelor

Au fost aduse concretizări ce țin de ajustarea provizioanelor (rândurile 03014 și 03016). Rândul 03014 se completează la formarea provizioanelor, în coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor aferente formării fondurilor de rezervă/provizioane, iar în coloana 3 se indică 0 deoarece în conformitate cu art.31 alin.(2) din Codul fiscal nu sunt permise spre deducere cheltuielile ce țin de formarea provizioanelor. Rândul 03014 se completează în cazul în care provizioanele au fost formate dar cheltuielile nu au fost suportate.

Rândul 03016 se completează în cazul în care, în anul de declarare, au fost utilizate cheltuieli pe seama provizioanelor create anterior și reflectate în rând 03014 în perioadele anterioare. În coloana 3 se reflectă cheltuielile suportate de către contribuabil, legate de activitatea de întreprinzător, care pe parcursul anului fiscal au fost deduse din provizioanele create anterior, şi care nu au fost permise spre deducere (ajustate anterior prin rândul 03014).

10.Cheltuielile aferente plăților în folosul salariaților care nu se permit la deducere

În rândul 03029 se reflectă cheltuielile aferente plăților în folosul salariaților care nu se permit la deducere prin prisma prevederilor art. 24 alin. (192) și art. 24 alin.(1) din Codul fiscal.

11.Determinarea cheltuielilor de reprezentanță permise spre deducere

Au fost aduse completări și clarități ce ține de determinarea cheltuielilor de reprezentanță la completarea anexei 2.1 D „Notă la rândul 0304 "Cheltuieli de reprezentanță".

12.Declararea facilităților fiscale. 

  • La completarea anexei 4D (facilităţi care se acordă sub formă de scutire a unei părți a venitului sau a întregului venit) se atenționează asupra indicării codului corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1080/2012, precum și indicarea corectă a numărului actului normativ care prevede facilitatea respectivă. Suma venitului scutit de impozit care se indică în col.3 nu trebuie să depășească suma indicată în rândul 0901 al Declaraţiei. Totalul din col.3 se indică în rândul 0902 din Declaraţie. În col.4 se reflectă suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rândul 0902, care se determină conform calculului (coloana 3 × cota impozitului pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (12%)). Totalul din col. 4 se indică în rândul 140 din Declaraţie.

 

  • La completarea anexei 6D (facilităţi fiscale acordate nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit),  în coloana 3 se indică suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală. În coloana 4 se indică  % facilităţii fiscale ce se acordă din impozitul pe venit (cota care nu se achită la buget) care se determină ca diferența dintre 100% și cota care se percepe la buget conform prevederii legii. iar în coloana 5 se reflectă suma impozitului pe venit care nu este achitată la buget și care se determină prin calculul (col.3 x col.4). Totalul din col. 5 se indică în rândul 130 din Declaraţie.                                                                                                                                        

 

 

 

 13. Metodele de prognozare a impozitului pe venit în rate

 

Au fost expuse mai explicit metodele de prognozare a impozitului pe venit în rate la completarea anexei 8D:

  1. Prima metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei pentru care se prezintă Declarația, ținând cont de suma prognozată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv;
  2. Iar cea de a doua metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declarația, care constă în suma impozitul ce urma să fie plătit, în anul precedent (anul pentru care se prezintă Declarația).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1093 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2023 14:52

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

T.V.A

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon