Monitorul SFS

Circa 36 de mii de ECC conectate la sistemul de monitorizare electronică a vânzărilor al SFS

În 2 ani de la lansarea Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, (SIA MEV) de către 18 176 agenți economici au fost înregistrate 35 901 de echipamente de casă și de control conectate la sistem, care au transmis 433,2 milioane de bonuri de casă în sumă totală de 73,78 miliarde lei, informează Serviciul Fiscal de Stat.


Precizăm, SIA „MEV” reprezintă o resursă informațională unică, care asigură recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate prin intermediul ECC, de monitorizare a vânzărilor în timp real și analiză a riscurilor.


Până în prezent, de către 12 furnizori ai ECC au fost certificate 33 modele de echipamente de casă și de control conectate la SIA „MEV”, dintre care:

 • 25 modele ECC pentru activitățile de comerț și prestarea serviciilor;
 • 1 model ECC pentru activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate;
 • 4 modele ECC pentru comerț combinat;
 • 1 model ECC pentru activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
 • 2 modele ECC pentru activitățile de transport rutier de persoane în regim de taxi.

 

Actualmente, utilizează ECC conectate la SIA „MEV”:

 • agenții economici noi înregistrați care au obligația de a utiliza ECC, precum și agenții economici care înregistrează subdiviziuni noi și au necesitatea de a procura un ECC nou;
 • agenții economici care au substituit ECC de modelele incluse în Registrul unic în perioada anilor 1998-2005 și radiate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr. 26-11/1-19/01 din 13.07.2022;
 • agenții economici contribuabili mari (persoane juridice), aprobați prin Ordinul SFS nr. 635/2020, cu excepția Î.S. ,,POȘTA MOLDOVEI”;
 • persoane fizice, ce desfășoară activități independente, conform prevederilor Codului fiscal.

 

 

Totodată, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr. 26-08/5-10/02-2023 din 27.12.2023, pentru mai multe categorii de agenți economici a fost stabilită obligația de conectare a echipamentelor de casă și de control la SIA „MEV”:

 1. până la data de 1 iulie 2024, agenții economici care practică activitățile:
 • fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
 • activități de asistență stomatologică;
 • producția metalelor prețioase;
 • fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase;
 • fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare;
 • comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
 • repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
 • comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete;
 • comerț cu autovehicule;
 • casele de amanet (lombarduri), care cad sub incidența Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
 • întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat, cu excepția Î.S. „POŞTA MOLDOVEI”
 • contribuabili mari (persoane juridice), care au obținut statutul de contribuabil mare, după Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/03-2022 din 16.08.2022, cu termen de conectare de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 26-08/5-10/02-2023 din 27.12.2023;
 • contribuabili mari, care ulterior vor obține statutul de contribuabil mare - cu termen de conectare de 6 luni din data primirii statutului de contribuabili mari.
 1. până la data de 01 octombrie 2024:
 • agenții economici din domeniul restaurantelor, serviciile de alimentație;
 • agențiile imobiliare.

 

De asemenea, agenții economici care utilizează ECC de modelele excluse din Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, cât și agenții economici menționați supra, urmează să scoată de la evidență și din exploatare ECC de tip vechi și să înregistreze ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, conform procedurii stabilite prin Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

394 vizualizări

Data publicării:

21 Martie /2024 13:46

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

vînzare | achiziţii publice electronice | monitorizare | ECC

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon