26
04 2021
922

A fost modificată Clasificația bugetară

În Ordinul Monitorului Oficial din 23 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 65 din 20 aprilie a Ministerului Finanțelor privind modificarea Clasificaţiei bugetare.


În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează :


1. Anexa nr.11 „Clasificația economică” se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
„281363 Plăți aferente documentelor executorii în baza hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului”.


2. Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
„281363 Plăți aferente documentelor executorii în baza hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului”.


3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                          Tatiana IVANICICHINA


Nr. 65. Chişinău, 20 aprilie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.