30
04 2021
304

BNM a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 aprilie curent, a fost publicată Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 68 din 22 aprilie 2021 cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova. 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.63 alin.(7) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor și pct.5 și pct.30 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.110/2018, reieșind din rezultatele studiilor și analizelor efectuate în cadrul cărora deviația indicatorului Credite/PIB trimestrial ajustat sezonier de la tendința pe termen lung constituie - 15,7%, raportul Credite/PIB trimestrial ajustat sezonier constituie 90,3%, iar referențialul pentru amortizor constituie 0%, ceea ce denotă absența curentă a riscurilor aferente creșterii excesive a creditării, Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei


HOTĂRĂŞTE:


1. Se stabilește rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova în mărime de 0% din cuantumul expunerii la risc, care se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


2. Prezenta hotărâre se comunică băncilor și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV                                      Octavian ARMAȘU


Nr. 68. Chişinău, 22 aprilie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.