13
11 2020
2748

Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și control a publicat Decizia nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020.

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia DECIDE:


1. Se aprobă Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.


2. Înregistrarea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control se va efectua în conformitate cu cerințele aprobate începând cu data de 1 ianuarie 2021.


3. Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în termen de până la 1 ianuarie 2021, vor asigura elaborarea și aprobarea modificărilor necesare la Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor; la Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vînzărilor”; Regulamentul privind certificarea tuturor echipamentelor de casă și de control; Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control; Nomenclatorul serviciilor și tarifele pentru certificarea echipamentelor de casă și de control.


4. Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor asigura lansarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de control în cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” de la 1 ianuarie 2021.


5.  Se acceptă înregistrarea S.R.L. YAKI INC (IDNO 1013600018990) în calitate de furnizor pentru importul, instalarea, reparația, deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control, cu memoria fiscală de model DAISY EXPERT SX, inclusă în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control cu codul de înregistrare F8.


6. Serviciul Fiscal de Stat:
1) va efectua în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control următoarele modificări:
a) va substitui textului „LITEX PLUS S.R.L.” cu textul „RTI SOLUTIONS S.R.L.”;
b) va completa la pct. 88 (DAISY EXPERT SX) după textul „ATOLA-SERVICE S.R.L., Chişinău (IDNO 1007600075224)” cu textul „S.R.L. YAKI INC, Chișinău (IDNO 1013600018990)”.
2) va asigura publicarea Registrului unic al echipamentelor de casă și de control la situația din 20 octombrie 2020 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), conform Anexei nr. 2 la prezenta decizie.


7. Se abrogă Cerințele tehnice față de mașinile de casă și control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și de control din 17
iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110 art.207).


8. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 1 și 7 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

PREȘEDINTE AL COMISIEI,
SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI
FINANȚELOR                                                                                   Dorel NOROC

Nr. 26-11/1-19/02-2020.
Chişinău, 20 octombrie 2020

Anexa nr. 1 la Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020 - Cerințele tehnice față de ECC.

Приложение № 1к Решению МКККО № 26-11/1-19/02-2020 от 20 октября 2020г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-КАССОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Anexa nr. 2 la Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/01-2020 din 20 octombrie 2020
Registrul unic al echipamentelor de casă ܈i de control (la situa܊ia din 20 octombrie 2020)

Приложение № 2 к Решению МКККО № 26-11/1-19/02-2020 от 20 октября 2020 г. Единый реестр контрольно-кассового оборудования (по состоянию на 20 октября 2020г.)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.