17
07 2020
899

Evidenţa plăţilor la bugetul public național

Astăzi, 17 iulie 2020, în „Monitorul Oficial” a fost publicat Ordinul nr.83 al Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”. Oferim textul integral al documentului care a intrat în vigoare la momentul publicării.

 

În scopul ajustării modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară

 

                                                           ORDON:

 

În Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399/2151) se operează următoarele modificări şi completări.

 

1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2020”, punctul 3.1 se completează cu trei liniuțe noi care vor avea următorul conținut:

 

„ - cod ECO 142392 - Taxa de portabilitate a numerelor;

- cod ECO 142393 - Taxa aeroportuară;

- cod ECO 143361 - Amenzi aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare.

 

2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”:

 

2.1. După punctul 4.26 se introduce punctul 4.261 cu următorul conținut: „4.261 Amenzile aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare (cod ECO 143361) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD52TRGAAA14336101000000.”

             

 

2.2. Punctul 4.29 se modifică şi se expune în următoarea redacție: „4.29 Plăţile în Fondul de susţinere a populaţiei se virează după cum urmează: plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN: MD74TRPAAA142241A15625AA, plata suplimentară obligatorie obținută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN: MD36TRPAAA142242A15625AA, taxa de portabilitate a numerelor (cod ECO 142392) la codul IBAN: MD59TRPAAA142392A15625AA şi taxa aeroportuară (cod ECO 142393) la codul IBAN: MD21TRPAAA142393A15625AA.”

 

3. În Anexa nr.1 ,,Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:

3.1. Poziția:

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL FINANŢELOR                                              Serghei PUȘCUȚA

Nr. 83. Chişinău, 6 iulie 2020

 

 

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat este anexa nr.1 la Ordin.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.