26
04 2022
177

Formularul Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), conform pct.16 din Dispoziţia CSE nr.13 din 31 martie 2022

În Monitorul Oficial din 22 aprilie curent a fost publicat Ordinul Servicului Fiscal de Stat nr. 162 din 18 aprilie 2022 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), specificate la pct.16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 162 din 18 aprilie 2022.

Întru executarea prevederilor punctului 16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022,

ORDON:


1. Se aprobă formularul Declaraţiei privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), specificate la pct.16 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.13 din 31 martie 2022, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.


2. Declarația pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe se prezintă de către importatorii țigaretelor, la Direcţia generală deservire fiscală sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, în funcție de locul de deservire.


3. Declaraţia se prezintă în termen de 20 zile de la expirarea stării de urgență, declarată prin Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.522, art. 631), sau în caz de prelungire a stării de urgență – nu mai târziu de data de 19 iulie 2022.


4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOARE                                                                                      Rozalina ALBU


Nr. 162. Chişinău, 18 aprilie 2022.

Anexa nr. 1

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr. 162 din 18 aprilie 2022

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.