11
01 2021
578

Lista standardelor de referinţă care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii

În Monitorul Oficial nr. 1-8 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii.

În temeiul prevederilor alin.(3) art.6 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii,


ORDON:

1. Se aprobă Lista standardelor de referinţă care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii
(conform anexei).


2. Se abrogă Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 311 din 22 iunie 2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii.


3. Organismul naţional de acreditare şi organismele de evaluare a conformităţii se vor conduce în activitatea lor şi vor respecta cerinţele standardelor de referinţă aplicabile.


4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                        Anatol USATÎI


Nr. 245. Chişinău, 10 decembrie 2020.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii
nr.245 din 10.12.2020LISTA
standardelor de referință, care stabilesc criterii pentru competența organismului național de acreditare și a organismelor de evaluare a conformității 

Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.